Nemocnice a Asklépiův chrám

Nemocnice umožňuje léčit zraněné jednotky, aby se mohly opět stát součástí armády. 

To umožňuje rychlejší obnovu ztrát po velkých bitvách. Léčení není levnější, náklady jsou stejné jako na výcvik nových jednotek, avšak doba léčení zraněných jednotek je poloviční oproti výcviku nové jednotky.


Zraněné jednotky


 • Když se jednotky z vesnice s nemocnicí zúčastní bitvy, 40 % jejich ztrát se do vesnice vrátí jako zranění.
 • To funguje ve všech bitvách, ať už jednotky útočily, bránily se nebo byly jako posily v jiné bitvě.
 • Použití obvazů (předměty hrdiny) na to nemá vliv. Pokud například armáda měla 100 ztrát a hrdina použil 33 obvazů, 33 jednotek se uzdraví, zatímco 40 se stane zraněnými.
 • Obléhací stroje, osadníci a administrátoři nemohou být zraněni. Hrdina také není ovlivněn nemocnicí.
 • Jednotky zabité při útěku z pastí se také nestanou zraněnými.
 • Zraněnými se mohou stát pouze jednotky z vesnice, která má v době bitvy nemocnici, jinak umírají jako obvykle.
 • Zraněná jednotka nemůže bojovat, ale také nekonzumuje obilí.


Léčení


 • Nemocnice má frontu na léčení, která funguje podobně jako fronta na výcvik v kasárnách nebo stájích.
 • Uzdravení jednotky stojí stejně jako výcvik nové jednotky daného typu.
 • Pěchota i jízda se léčí pomocí stejné fronty.
 • Rychlost léčení jednotek není ovlivněna artefaktem, aliančním bonusem, předměty pro hrdinu, ani koňským napajedlem.
 • Doba léčení jednotek závisí na úrovni nemocnice. Je dvakrát rychlejší než výcvik v kasárnách nebo stájích na stejné úrovni.


Příklad léčení

 • Kasárny úrovně 20 postaví Ashova strážce za 80 sekund.
 • Nemocnice úrovně 20 vyléčí zraněného Ashova strážce za polovinu času, tedy za 40 sekund.


Umírání zraněných jednotek


Zraněné jednotky postupně umírají, dokud se nevyléčí. Zraněné jednotky umírají rychlostí 10 % denně. Tyto jednotky přestanou umírat v okamžiku, kdy je přidáš do fronty na léčení.


Zničení nemocnice a její dobytí

 • Pokud je nemocnice zničena, fronta na léčení pokračuje a všechny jednotky, které již byly do fronty přidány, se budou dále léčit (stejně jako u výcvikové fronty v kasárnách). Zraněné jednotky budou také nadále umírat běžnou rychlostí 10 % za den.
 • Pokud je nemocnice zničena v bitvě, zranění z této bitvy se bránícímu hráči stále generují - budou však přístupní až po obnovení nemocnice.
 • Pokud je vesnice dobyta, zmizí všechny jednotky včetně všech zraněných.Asklépiův chrám


Asklépiův chrám je speciální budova Sparťanů, která v jejich vesnicích nahrazuje nemocnici. Poskytuje stejné funkce jako nemocnice s jednou důležitou změnou. Namísto obnovy 40 % ztrát z bitev jich obnovuje 60 %. Asklépiův chrám se také snadněji staví, protože má nižší požadavky. Poskytuje také o něco více kulturních bodů než nemocnice.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.