Automatyczne limity w przesyłaniu surowców

Gra posiada system ochrony przed nadmiernym przesyłaniem surowców między graczami w celu zapewnienia sprawiedliwej i równej gry dla wszystkich.


System jest całkowicie zautomatyzowany i nie ma potrzeby liczenia ile surowców możesz przesłać, aby nie przekroczyć obowiązujących limitów.


Limity, o których mowa dotyczą zarówno przesyłania surowców handlarzami jak i poprzez grabieże. Konkretne limity ilościowe zależą od wielu czynników, które wyjaśniamy poniżej, ale najważniejszym z nich jest rodzaj powiązania awatarów między dwoma graczami.


Typy relacji między awatarami

Awatary mogą być związane jednym z trzech rodzajów relacji:

  1. Gracze, który nie są powiązani ze sobą poprzez zastępowanie awatara, używanie tego samego urządzenia lub tej samej sieci internetowej (IP). Jest to domyślny typ relacji dla wszystkich graczy i posiada najmniej ograniczeń.
  2. Gracze, którzy byli swoimi zastępcami awatarów w ostatnim czasie lub używali tej samej sieci internetowej (logowali się do gry używając tego samego adresu IP).
  3. Gracze, kórzy mają ustawione zastępowanie awatara (przynajmniej jeden z graczy jest zastępcą drugiego) lub używali tego samego urządzenia logując się do gry.


Godzinna produkcja

Limity powiązane są z produkcją surowców awatara, które chce przesłać surowce. Dotyczy to całkowitej godzinnej produkcji drewna, gliny oraz żelaza, jak również godzinnej produkcji zboża pomniejszonej o liczbę populacji awatara (zaopatrzenie dla wojsk jest ignorowane).


Dodatkowo warto pamiętać, że brana jest również pod uwagę średnia, godzinna wartość przychodu surowców pochodzących z grabieży i ataków z ostatnich 7 dni, jeśli ta wartość jest wartością dodatnią.


Bilans zasobów

Aby wymusić limity, gra oblicza ile surowców gracze przesłali między sobą w ostatnich 7 dniach. W tym celu obliczane są wszystkie zasoby przesyłane przez handlarzy (w tym wysyłane bezpośrednio przez Rynek jak i w drodze handlu czy przez trakty handlowe) oraz wszystkie surowce zdobyte podczas grabieży. Dodatkowo zboże zjedzone przez posiłki jednego gracza stacjonujące w osadzie gracza drugiego liczone są tak, jakby właściciel jednostek przesłał je do tej osady.


Limity przesyłania surowców

Kiedy gracz chcesz przesłać surowce do innego gracza gra sprawdza bilans surowców pomiędzy wysyłającym a odbierającym i porównuje tę wartość do wewnętrznych limitów.


Przesłanie surowców jest dozwolone tylko wtedy, gdy dana wysyłka nie przekroczy limitu. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat błędu ze szczegółami.


Ogólnie rzecz ujmując, im bliższy typ powiązania między graczamy tym limity są bardziej restrykcyjne. Oznacza to, że dany gracz może wysłać więcej surowców do niepowiązanego z nim innego gracza niż do gracza, z którym w ostatnim czasie miał włączone zastępowanie awatara (typ 2) oraz jeszcze mniej do gracza, z którym aktualnie ma włączoną funkcję zastepowania awatara (typ 3).


Co więcej, limity są jeszcze niższe kiedy wysyłający surowce ma niższą populację od gracza, do którego te surowce chce przesłać.

Wszystkie te limity bazują na godzinnej produkcji surowców wysyłającego, więc im jest ona wyższa tym więcej surowców może on przesłać.


Oferty na rynku

Przesyłanie surowców przez oferty na Rynku jest ograniczone w taki sam sposób jak przesyłanie ich bezpośrednio do osady innego gracza przez Rynek. Jedynym wyjątkiem jest tutaj sytuacja w przypadku powiązania typu 1 między graczami kiedy to przesyłanie surowców przez oferty na rynku nie jest w żaden sposób ograniczone do momentu, aż z historii wymian surowców między tymi graczami nie wynika, że jeden z nich w bardzo wyraźny sposób nie faworyzował drugiego.


Nowi i mali gracze

Gracze podczas okresu ochronnego dla początkujących oraz, gdy posiadają mniej niż 200 populacji na swoim awatarzemogą akceptować oferty handlu tylko z przelicznikiem 1:1. Nie mogą oni tworzyć nowych ofert handlowych, które byłyby dla nich niekorzystne. Nie mogą także przesyłać surowców do innego awatara, które nie znajduje się w okresie ochronnym. Mogą natomiast przesłać surowce z powrotem do innego gracza, jeśli jakieś od niego otrzymali (nie więcej) nawet w przypadku, gdy ich awatar nie ma 200 populacji.


Artefakty i Cud Świata

Osady z artefaktami mogą być zaopatrywane przez żadnych ograniczeń, jeśli transport surowców zawiera minimum 50% zboża. Istenieje również możliwość ustawienia traktu handlowego do osady z artefaktem, ale tylko ze zbożem. W momencie, gdy na danym serwerze pojawiają się plany budowy Cudu Świata, również i to ograniczenie zostaje zniesione w przypadku tego rodzaju osad.


Osady z Cudem Świata mogą być zaopatrywane w surowce bez żadnych ograniczeń. Można również ustawić do takich osad trakty handlowe, w tym przypadku również nie występują żadne ograniczenia.


Zaopatrzenie w zboże własnych jednostek

Jeśli dany gracz wspiera innego wojskami, system pozwoli na przesłanie dodatkowych surowców, aby umożliwić pomoc w ich wyżywieniu. System dopuści przesyłkę tylko tych dostaw surowców, w których będzie znajdowało się minimum 50% zboża. 

Gracze, którzy nie są powiązani bliskich typem powiązania (patrz typy powiązań powyżej) mogą przesłać więcej. Suma ta jest bezpośrednio powiązana z zapotrzebowaniem jednostek na zboże, które wspierają innego gracza.

 

Limity podczas grabieży

Grabież surowców między niepowiązanymi graczami nie jest ograniczona.

Istnieją jednak ograniczenia, gdy atakujący i broniący się gracze należą do tej samej konfederacji lub gry ich awatara są powiązane typem powiązania 2 (tylko, gdy awatara broniącego jest mniejsze) lub typem powiązania 3 (niezależnie od populacji).


Kiedy występują ograniczenia, są one podobne do tych kiedy przesyłane są surowce, ale są odbite. Oznacza to, że obrońca jest traktowany tak, jakby przesyłał surowce do atakującego.


Istnieje specjalny limit w przypadku, gdy gracz powiązany z atakującym typem powiązania 3 wysłał surowce do obrońcy, który jest atakowany przez atakującego. Gdy taki gracz zaatakuje obrońcę, atakujący nie będzie mógł ukraść żadnych surowców, a w raporcie z bitwy pokaże się informacja na ten temat. Limit ten występuje przez określony czas. Należy pamiętać, że w takich sytuacjach nie ma znaczenia typ powiązania między atakującym a obrońcą oraz nie ma znaczenia w jaki sposób surowce zostały przesłane do obrońcy. Ten limit został wprowadzony, aby unimożliwić graczom przekraczanie limitów systemu ochrony poprzez przesyłanie surowców przez innego gracza.


Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie pomóc. Pomóż ulepszyć ten artykuł i prześlij swoją opinię.