Hvad skal jeg gøre hvis min konto bliver spærret?

INDHOLDSTABEL


Hvad sker der hvis min konto bliver spærret?

Når du logger ind på din konto, vil du se en besked om at din konto er blevet spærret af en af flere årsager, f.eks. for at sende en upassende besked, for multikonti, for deling af kodeord eller for at bruge en bot eller et script. Din konto kan være blevet tilbudt en straf, som du kan vælge at acceptere så du kan fortsætte med at spille eller den kan være blevet sat til sletning hvis det er nødvendigt.

 

Enhver straf, der er blevet tilbudt, vil automatisk blive påført kontoen når der er gået 72 timer.

Hvis beskeden med straffen ikke vises eller du allerede har lukket den tidligere, så dukker den op igen hvis du klikker på ikonet for kortet.
 

Hvorfor har jeg fået besked om en begrænsning for beskeder eller profilændringer?

Dette skyldes at din konto har brudt netiquette-spillereglerne på en eller anden måde, f.eks. kan du have sendt en upassende besked eller haft tekst på din spilprofil, der ikke er tilladt. Beskeden fortæller dig hvor lang tid begrænsningen vil vare. Hvis du er blevet blokeret fra at sende beskeder, kan du stadig skrive til spillere i din alliance og til kundeservice, men ikke til andre. Du kan skrive til kundeservice for at få flere oplysninger om dette..

 

Erklærer jeg mig enig i spærringen når jeg accepterer straffen?

Nej, ved at acceptere straffen kan du fortsætte med at spille med det samme, du kan også kontakte kundeservice for flere oplysninger eller for at erklære dig uenig i din spærring, hvis du er overbevist om at du ikke har brudt reglerne. 

 

Hvis jeg accepterer straffen og spærringen er forkert, bliver straffen så omgjort?

Ja, hvis en spærring bliver gennemgået endnu engang og bedømmes at være fejlagtig, så bliver straffen omgjort.

 

Hvor kan jeg finde tilbuddet om straf?

Hvis du lukker beskeden om spærringen uden at acceptere tilbuddet eller have kontaktet kundeservice, kan du se den igen ved at klikke på kortet eller forsøge at bygge noget.

 

Hvordan kan jeg finde flere oplysninger om min spærring?

Ved at sende en besked til kundeservice, vil du modtage yderligere detaljer om din spærring så du kan forstå hvilken regel der er blevet brudt og hvordan du undgår at det sker i fremtiden. Kundeservice kan også hjælpe dig med at gøre indsigelse mod din spærring, hvis du er uenig i den.
 

Hvad bør jeg gøre, hvis jeg mener jeg er uskyldig?

Når du kontakter kundeservice, vil de forklare hvorfor du blev spærret og hvilke handlinger der var i strid med reglerne. Hvis du tror på at beslutningen var forkert, kan du give en forklaring og bede om at spærringen bliver gennemgået igen. Med undtagelse af brud på netiquette-reglerne, vil din Customer Service Representative så videresende den til Rule Enforcement-teamet, som vil foretage en fuld gennemgang af spærringen. Dette vil blive gjort af en anden person end den, der oprindeligt spærrede din konto.

 

Hvilke oplysninger bør jeg give kundeservice når jeg er spærret?

Alle korte detaljer om de involverede omstændigheder er en hjælp. Hvis du f.eks. er blevet spærret for deling af kodeord eller multikonti, så vil det være en hjælp hvis du kan forklare hvordan og på hvilke måder du har en forbindelse til andre konti. 

I det indledende svar fra kundeservice, får du en forklaring på årsagen til spærringen, indsigelsesprocessen og et antal spørgsmål du kan besvare for at hjælpe Rule Enforcement-teamet med deres gennemgang.

 

Hvornår får jeg resultatet af gennemgangen af spærringen?

I de fleste tilfælde fuldføres en gennemgang hurtigt og du bliver kontaktet med det endelige resultat så hurtigt som muligt. Du vil få at vide om spærringen og straffen er dømt til at være korrekte eller ej. Hvis enten spærringen eller straffen var forkerte, for du tydelig information om hvad der er sket, såsom at straffen er blevet omgjort, hvis den allerede er blevet givet.

 

Jeg er blevet spærret for betaling. Hvad bør jeg gøre?

Kundeservice kan ikke løse betalingsspærringer, men de kan give dig oplysninger om hvem du skal kontakte og en referencekode for den transaktion, der her medført spærringen. I den besked du modtog, er der instruktioner om at kontakte chargebacks@traviangames.com for at løse situationen. Alle spørgsmål om din spærring bør sendes til dem..

 

Bør jeg ændre min kode efter en spærring?

Når din konto er blevet genåbnet efter en spærring for deling af kodeord eller særlige bot- eller script-spærringer, så er det særligt vigtigt at du gør det. Det skader aldrig at ændre din kode og det kunne forhindre at du bliver spærret igen i fremtiden.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.