Karžygio patirtis

Karžygys įgyja patirties (XP) mūšiuose, nuotykiuose, kasdienėse užduotyse ir užduotyse.


Nuotykiai

Kasdienės užduotys

Užduočių sistema


Kai karžygys surenka pakankamai patirties taškų, jis pakyla lygiu ir gali į atributus pridėti papildomų taškų.


Karžygio apžvalga


Patirties taškų gavimas iš mūšių


Mūšiuose įgytas XP kiekis yra tiesiogiai susijęs su priešo kariuomenės nuostoliais. Kiekvienas nužudyto kario suvartojamas grūdas suteikia vieną XP.

Atakose tai paprasta: jei jūsų karžygys buvo su armija, jis gauna visą XP iš to mūšio, už visus nužudytus priešo karius, net jei mūšis buvo pralaimėtas ir net jei karžygys neišgyveno.


Gynybos mūšiuose tai šiek tiek sudėtingiau dėl pastiprinimų. Gynyboje gali būti keli karžygiai, taip pat kiti kariai iš kelių gyvenviečių. Dėl šios priežasties ginantis karžygiams suteikiami XP yra padalijami pagal kiekvieno karžygio armijos santykį su visa gynyba, skaičiuojamą pagal karių grūdo suvartojimą. Tai panašu į tai, kaip skaičiuojami taškai už gynybos reitingą.

1 pavyzdys

Ankstyvajame žaidime aljansas gina taikinį tik su karžygiais. Kitų besiginančių karių nedalyvauja. Kiekvienas karžygys gauna savo dalį patirties.


Situacija: Žaidėjas A užpuola su 10 raitų perkūnų ir 10 falangų = 30 grūdų suvartojimas

Darant prielaidą, kad ginasi 10 herojų, o visi puolantys kariai žūva. Kadangi grūdo suvartojimas yra vienodas kiekvienam karžygiui (6 grūdai/valandą), tai reiškia, kad kiekvienas karžygys gaus 10% patirties iš visų nužudytų karių kiekio; dėl to kiekvienas karžygys gaus 3 patirties taškus.

2 pavyzdys

Aljanso gynybos operacija, vienas žaidėjas siunčia visą savo kariuomenę, įskaitant karžygį, o kitas žaidėjas atsiunčia tik savo karžygį. Žaidėjas, siunčiantis daugiau grūdą suvartojančių karių, nei tik karžygys gaus didesnę dalį patirties. 


Situacija: Žaidėjas A užpuola su 10 raitų perkūnų ir 10 falangų = 30 grūdų suvartojimas

Darant prielaidą, kad ginasi 2 karžygiai; iš kurių vienas kartu turi 88 falangas (iš viso gynyboje stovi 100 grūdų suvartojančių karių). Jei visi puolantys kariai bus nužudyti, patirtis bus pasidalinta kitaip. Vienišas karžygys gaus 6% patirties, o kitas karžygys, kuris buvo atsiųstas su falangomis, gaus 94% patirties. Tai reiškia, kad vienišas karžygys gaus 2 patirties taškus, o karžygys su falangomis gaus 28 patirties taškus. Mes taikome matematinį apvalinimą.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Atsiprašome, kad negalėjome padėti. Padėkite mums patobulinti šį straipsnį palikdami atsiliepimus.