Lojalumas

Kiekviena gyvenvietė startuoja su 100% lojalumo. Kol gyvenvietėje yra Rezidencija, Valdovų Rūmai ar Valdymo centras, lojalumas negali būti sumažintas.


Jei gyvenvietė nėra apsaugota vienu iš šių pastatų, užpuolus ją su administratoriais (Senatoriais, Germanų vadais, Kunigaikščiais, Vietininkais, Nomarchais ar Eforais), sumažės jos lojalumas. Jei lojalumas pasiekia nulį, gyvenvietė prijungiama prie užpuoliko valdų.


Gyvenviečių užkariavimas

Kaip sustabdyti užkariavimą


Lojalumo padidinimas


Rezidencija, Valdovų rūmai ar Valdymo centras laikui bėgant nuolat didins lojalumą, daugiausiai iki 100%. Tai priklauso nuo pastato lygio. Už kiekvieną lygį lojalumas padidinamas 2 taškais per 3 valandas.


Karžygio daiktai ištikimybės lentelės naudojamos akimirksniu padidinti lojalumą. Kiekviena lentelė padidina lojalumą 1%, iki daugiausiai 125%.


Karžygio sunaudojami daiktai


Lojalumo sumažinimas


Kiekviena gentis turi šiek tiek skirtingą bazinį lojalumą mažinantį efektą.


  • Romėnų Senatorius tarp 20-30%.
  • Germanų vadas tarp 20-25%.
  • Galų Kunigaikštis tarp 20-25%.
  • Hunų Vietininkas tarp 15-30%.
  • Egiptiečių Nomarchas tarp 20-25%.
  • Spartiečių Eforas tarp 20-25%.


Atsitiktinumo faktorius


Atsitiktinumo veiksnys įtrauktas į aukščiau pateiktą apžvalgą, jis taip pat priklauso nuo genties. Jis didžiausias hunams, o tai reiškia, kad jie yra mažiausiai patikimi. Jei atakuojama su keliais administratoriais viename mūšyje, atsitiktinumas nustatomas tik vieną kartą visiems vadams. Tai reiškia, kad net aukščiausi ar žemiausi rezultatai nėra neįprasti.


Atakuojančio Didžioji šventė


Jei kaime, iš kurio puolama, bus surengta Didžioji šventė, jo administratoriai sumažins lojalumą dar po 5%. Kitų gyvenviečių administratoriams tai neturės įtakos!


Besiginančio Didžioji šventė


Jei gynėjas puolamame kaime Rotušėje švęs Didžiąją šventę, kiekvienas administratorius lojalumą mažins 5% mažiau. Šis efektas yra priešingas Didelei šventei užpuoliko kaime – ir jei abiejuose kaimuose vyksta Didžiosios šventės, jos atšaukia vienas kitą.


Moralės priedas

Anksčiau žaidime buvo moralės priedas, jei puolėjo populiacija buvo gerokai didesnė nei gynėjo. Ši savybė buvo pašalinta ir daugiau nebegalioja.Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Atsiprašome, kad negalėjome padėti. Padėkite mums patobulinti šį straipsnį palikdami atsiliepimus.