Vad ska jag göra om mitt konton är bannat?


Innehållsförteckning

Vad händer om mitt konto bannas?

När du loggar in på ditt konton kommer du att se ett meddelande att ditt konton har blivit bannat på grund av en av flera orsaker, till exempel för att ha skickat ett olämpligt meddelande, multikonto, lösenordsdelning eller användande av bot eller script. Du kan ha blivit erbjuden en bestraffning på ditt konto, vilket du kan välja att acceptera så att du kan fortsätta spela, eller så har kontot blivit markerat för radering.


Den bestraffning som du har blivit erbjuden kommer att bli automatiskt utförd på ditt konto efter att 72 timmar har passerat. 

Om bestraffningsmeddelandet inte visas, eller om du redan stängt det, kan du klicka på kart-ikonen för att få bestraffningsmeddelandet igen.   
 

Varför fick jag avisering om profil- eller meddelandebegränsning? 

Det beror på att ditt konto på något sätt har brutit mot netiquette-reglerna, till exempel om du har skickat ett olämpligt meddelande eller haft otillåten text på din spelprofil. Aviseringen kommer att tala om hur länge begränsningen kommer att vara. Om du har blivit blockerad från att skicka meddelanden kommer du fortfarande att kunna skriva till de i din allians och till Customer Service, men ingen annan. För mer information om detta, vänligen kontaka Customer Service. 


Om jag accepterar bestraffningen, håller jag då med om att bannen är korrekt? 

Nej, genom att acceptera bestraffningen kan du fortsätta att spela direkt. Du kan också kontakta Customer Service för att få mer information eller för att överklaga din bann om du är övertygad om att du inte har brutit mot spelreglerna. 


Om jag accepterar en bestraffningen och bannen är felaktig, kommer bestraffningen att tas tillbaka?

Ja, om bannen är granskad och bedömd som inkorrekt, kommer bestraffningen att tas tillbaka.

 

Var kan jag hitta erbjudandet om bestraffning? 

Om du har stängt bestraffningsmeddelandet utan att acceptera bestraffningen eller om du har kontaktat Customer Service, så kan du se erbjudandet igen genom att klicka på kart-ikonen eller genom att försöka bygga något. 

 

Hur kan jag få mer information om min bann?

Genom att skicka ett meddelande till Customer Service så kommer du att få ytterligare information om din bann så att du kan förstå vilket regelbrott som begåtts och hur du kan undvika att upprepa det i framtiden. De vill också guida dig genom processen att överklaga din bann ifall du inte håller med om den. 
 

Vad ska jag göra om jag anser att jag är oskyldig?

När du kontaktar Customer Service kommer de att förklara varför du blivit bannad och vilka handlingar som bröt mot reglerna. Om du tror att beslutet är felaktigt, kan du ge en förklaring och be om att bannen granskas. Förutom för brott mot netiquette-reglerna, kommer Customer Service att vidarebefordra detta till Rule Enforcement Team som vill göra en full granskning av bannen. Den kommer att göras av en annan person än den som från början bannade ditt konto. 


Vilken information ska jag ge Customer Service när jag är bannad?

All relevant information om omständigheterna är viktiga. Om du till exempel har blivit bannad för lösenordsdelning eller multikonton, är det till hjälp om du kan förklara hur och på vilket sätt du hare en relation till de andra kontona. I den första kontakten med Customer Service kommer du att få en förklaring av anledningen till bannen, hur du gör för att överklaga och frågor som du kan svara för att hjälpa Rule Enforcement Team att göra granskningen.


När får jag veta resultatet av granskningen?

I de flesta fallen är granskningen gjord fort och du kommer att få det slutgiltiga resultatet så fort som möjligt. Du kommer att bli informerad om ifall bann och bestraffning är bedömda som korrekta eller inte. Om bann eller bestraffning var felaktigt, kommer du att gets klar information om vad som hänt, som tex återställning av bestraffning om den redan blivit utförd. 


Jag har en payment-bann. Vad ska jag göra? 

Customer Services har inte möjlighet att lösa lösa payment-banningar, men de kan ge dig information om vem du ska kontakta och ge dig en referenskod för transaktionen som utlöste bannen. I meddelandet du fick finns information om att kontakta chargebacks@traviangames.com för att lösa situationen. Alla frågor om din bann ska skickas till dom.

 

Ska jag ändra mitt lösenord efter en bann?

Efter att ditt konto blivit upplåst från en lösenordsdelning eller vissa bot- eller script-banningar, är det särskilt viktigt att du gör det. Det skadar aldrig att ändra ditt lösenord och det kan för hi ndra att du blir bannad igen i framtiden.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.