Kinh nghiệm của Tướng (XP)

Tướng có thể nhận điểm kinh nghiệm (XP) sau mỗi cuộc thám hiểm, tuy nhiên Tướng cũng có thể có thêm điểm kinh nghiệm trong các trận đánh tấn công hoặc phòng thủ hoặc các nghiệm vụ trong trò chơi.


Cuộc thám hiểm

Nhiệm vụ Hàng ngày

Hệ thống Nhiệm vụ


Khi Tướng đạt đủ mức kinh nghiệm, họ sẽ tăng cấp và có thể cộng thêm điểm thuộc tính của Tướng


Tổng quan về Tướng


Nhận XP trong các trận chiến


Lượng điểm kinh nghiệm mà Tướng thu trong trận đánh được dựa theo lượng lúa tiêu thụ của số quân lính tham gia đó, mỗi ăn lúa từ lính bị giết sẽ cấp một điểm XP.

Trong các trận chiến tấn công, điều này rất đơn giản, nếu anh hùng của bạn đi cùng quân đội, họ sẽ nhận được toàn bộ số XP từ trận chiến đó cho tất cả các đơn vị kẻ thù bị giết, ngay cả khi trận chiến bị thua và ngay cả khi Tướng không sống sót.


Trong các trận chiến phòng thủ, điều này hơi phức tạp do có quân tiếp viện. Có thể có nhiều anh hùng trong phòng thủ, cũng như các đơn vị khác từ nhiều làng. Do đó, XP được cấp cho các Tướng phòng thủ được chia dựa trên tỷ lệ quân đội của mỗi Tướng so với tổng số phòng thủ, được tính bằng điểm cung cấp đơn vị. Điều này tương tự như cách tính điểm cho xếp hạng phòng thủ.

Ví dụ 1

Một liên minh bảo vệ mục tiêu trong đầu trò chơi chỉ với các Tướng. Không có quân phòng thủ nào khác tham gia. Mỗi Tướng được chia sẻ kinh nghiệm đều bằng nhau.


Tình huống: 

Người tấn công với 10 Pha-lăng và 10 Kỵ binh sấm sét, có tổng lượng lúa tiêu thụ là 30 lúa cho quân đội tấn công.

Người phòng thủ có 10 Tướng gửi tới tiếp viện để phòng thủ và không có thêm quân lính phòng thủ nào khác.

Giả sử toàn bộ quân tấn công bị giết chết hết.

Khi đó tổng số điểm kinh nghiệm nhận được là 30 điểm (tính theo số ăn lúa của quân tấn công bị chết)

10 Tướng phòng thủ đều ăn lúa như nhau, mỗi Tướng ăn 6 lúa, vậy sẽ nhận lượng điểm kinh nghiệm đều nhau: 30/10= 3 điểm kinh nghiệm mỗi Tướng nhận được.

Ví dụ 2

Tại một hoạt động phòng thủ liên minh, một người chơi gửi toàn bộ quân lính của mình, bao gồm cả Tướng, trong khi người chơi khác chỉ cung cấp mỗi Tướng của họ. Người chơi cung cấp nhiều quân lính hơn sẽ nhận được phần kinh nghiệm lớn hơn.


Tình huống: 

Người tấn công với 20 Pha-lăng có tổng lượng lúa tiêu thụ là 20 lúa cho quân đội tấn công.

Người phòng thủ có 1 Tướng gửi tới tiếp viện từ người A và 1 Tướng cùng 12 pha-lăng tiếp viện từ người B.

Giả sử toàn bộ quân tấn công bị giết chết hết.

Khi đó tổng số điểm kinh nghiệm nhận được là 20 điểm (tính theo số ăn lúa của quân tấn công bị chết)

Tướng của người A ăn 6 lúa.

Tướng người B ăn 6 lúa, 12 pha-lăng người B ăn 12 lúa, tổng lính của người B ăn 6+12=18 lúa

Tổng ăn lúa của A và B là: 6+6+12=24 lúa

Tướng A sẽ nhận tỷ lệ 6/24 = 1/4 = 25% kinh nghiệm trong tổng số điểm kinh nghiệm, và nhận 25% x20 = 5 điểm kinh nghiệm

Tướng B sẽ nhận tỷ lệ 18/24= 3/4 =75% kinh nghiệm trong tổng số điểm kinh nghiệm, và nhận 75% x20 = 15 điểm kinh nghiệm


Ví dụ 3


Người tấn công với 20 pha lăng (ăn 20 lúa) và bị chết hết.

Bên phòng thủ chỉ có 2 người tiếp viện là A và B.

Người A chỉ tiếp viện 1 Tướng tới phòng thủ.

Người B chỉ tiếp viện 6 pha lăng tới phòng thủ mà không có Tướng

Lúc này B không có Tướng nên sẽ không nhận điểm kinh nghiệm nào.

Tướng của A ăn 6 lúa trên tổng số 12 lúa của toàn bộ lính phòng thủ, vậy Tướng A sẽ nhận 6/12=50% điểm kinh nghiệm, và nhận 10 điểm kinh nghiệm (50% x20 = 10 điểm)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.