Lòng trung thành

Mọi làng định cư sẽ khởi đầu với lòng trung thành 100%. Miễn là nơi đó vẫn có 1 Cung điện, Lâu đài hoặc Trung tâm Chỉ huy trong làng thì lòng trung thành không thể bị hạ xuống.


Nếu ngôi làng không được bảo vệ bởi một trong những tòa nhà đó, việc tấn công nó bằng các Quản trị viên (Nguyên lão, Tù trưởng, Thủ lĩnh, Đại Thần, Trưởng Châu hoặc Ephors) sẽ làm giảm lòng trung thành của nó. Nếu lòng trung thành đạt đến 0, ngôi làng sẽ gia nhập đế chế của kẻ tấn công.


Chinh phục làng

Chống chiếm làng


Tăng lòng trung thành


Cung điện, Lâu đài hoặc Trung tâm Chỉ huy tăng lòng trung thành dần dần theo thời gian, lên tới tối đa 100%. Tốc độ tăng phụ thuộc cấp độ của công trình đó. Với mỗi cấp thì lòng trung thành sẽ tăng 2 điểm phần trăm mỗi 3 giờ.


Thẻ an ninh của Tướng có thể được sử dụng để tăng lòng trung thành một cách nhanh chóng. Mỗi thẻ an ninh sẽ tăng lòng trung thành 1%, và lên tới tối đa 125%.


Vật phẩm tiêu dùng của Tướng


Giảm lòng trung thành


Mỗi Quản trị viên của từng bộ tộc có khả năng làm giảm lòng trung thành của làng là khác nhau.


  • Roman: Nguyên lão khoảng 20-30%.
  • Teutons: Thủ lĩnh khoảng  20-25%.
  • Gauls: Tù trưởng khoảng 20-25%.
  • Huns: Đại thần khoảng 15-30%.
  • Egyptian: Trưởng Châu khoảng 20-25%.
  • Spartan: Ephor khoảng 20-25%.


Hệ số ngẫu nhiên


Yếu tố ngẫu nhiên được tính tới trong phần tổng quan khả năng làm giảm lòng trung thành ở trên, và nó cũng phụ thuộc vào đó là bộ tộc. Nó cao nhất đối với Huns, có nghĩa là Đại thần của Huns kém tin cậy nhất. Nếu tấn công với nhiều Quản trị viên trong một trận chiến, tính ngẫu nhiên chỉ được xác định một lần cho tất cả các quản trị viên đi chung 1 lần. Điều này có nghĩa là ngay cả kết quả cao nhất hay thấp nhất cũng không có gì là lạ.


Lễ ăn mừng lớn từ bên tấn công


Nếu bên tấn công tổ chức được buổi lễ ăn mừng lớn trong làng, bạn sẽ thêm được 5% cho mỗi Quản trị viên trong làng. Chỉ áp dụng cho Quản trị viên được huấn luyện trong làng!


Lễ ăn mừng lớn của bên phòng thủ


Nếu bên phòng thủ đang tổ chức lễ ăn mừng lớn, mỗi Quản trị viên  sẽ mất 5% hiệu lực. Ghi chú, buổi lễ ăn mừng phải được tổ chức ngay ở ngôi làng bị tấn công, ngược lại với việc ăn mừng lớn của người tấn công - Và nếu cả 2 bên tấn công và phòng thủ cùng tổ chức lễ ăn mừng, thì hiệu ứng 2 bên sẽ tự hủy để triệt tiêu lẫn nhau.


Thưởng nhuệ khí


Điểm thưởng Nhuệ khí (sỹ khí) đã từng có trong trò chơi nếu dân số của kẻ tấn công cao hơn số người phòng thủ. Điều này đã hoàn toàn được loại bỏ và không còn áp dụng với các máy chủ hiện nay nữa.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.