Máy chủ đặc biệt - Chuyển tiếp lính

Chuyển tiếp quân lính là một tính năng có sẵn trong phiên bản đặc biệt. Nhờ đó, các thành viên liên bang có thể trực tiếp chuyển tiếp các đội quân nhận được cho một làng khác để hỗ trợ, tất cả trong cùng một liên bang. Tính năng này miễn phí.


Cách thức chuyển tiếp đội quân


Bạn cần thực hiện những thao tác sau:


 1. Mở binh trường trong làng có các quân lính hỗ trợ đang đóng quân.
 2. Từ thẻ tổng quát, nhấn "chuyển tiếp hàng loạt" để nhanh chóng chuyển tiếp nhiều loại lính mà bạn cần.
 3. Chọn làng mục tiêu, chọn các nhóm bạn muốn chuyển tiếp, thay đổi số lượng quân nếu được yêu cầu và xác nhận lệnh chuyển tiếp của bạn.


Ngoài ra, nếu bạn chỉ cần chuyển tiếp một loại lính, bạn có thể:


 1. Tìm quân bạn muốn chuyển tiếp trong thẻ tổng quan trong Binh trường.
 2. Click the "forward" link.
 3. Chọn làng mục tiêu, thay đổi số lượng quân nếu được yêu cầu và xác nhận lệnh.


Thông tin bổ sung


 • Bạn cần phải ở trong một liên minh để sử dụng tính năng này. Thậm chí để chuyển quân của bạn từ làng khác của bạn.
 • Bạn chỉ có thể chuyển tiếp những đội quân mà bạn đã nhận từ thành viên khác trong liên minh hoặc những đội quân của chính bạn được gửi đến từ làng khác.
 • Bạn chỉ có thể chuyển tiếp quân tới một làng thuộc về một thành viên trong liên minh (gồm cả bạn).
 • Trong thời gian di chuyển, các đội quân được chuyển tiếp sẽ tiêu thụ lúa từ làng mà họ khởi hành chứ không phải từ làng trú ngụ của họ.
 • Đội quân được chuyển tiếp di chuyển với tốc độ được xác định bởi các phần thưởng cho làng trú ngụ (làng sinh ra) của chúng (ví dụ như từ Võ đài).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.