Ảnh hưởng của Cổ vật

Cổ vật là những đồ tạo tác từ cổ xưa của người Natar, nó đem tới sức mạnh cho người sở hữu với những quyền năng đặc biệt.


Cổ Vật (làm sao để lấy v.v.)


Cổ vật có thể phân chia theo phạm vi tác dụng của chúng lên người sở hữu, bao gồm: Cổ vật có ảnh hưởng phạm vi làng (chỉ trên làng giữ chúng) hoặc Cổ vật có ảnh hưởng phạm vi toàn tài khoản (cho tất cả các làng trong tài khoản của người nắm giữ nó).


Trong hầu hết các trường hợp các Cổ vật nhỏ (thường gọi Cổ vật Đồng) sẽ yêu cầu Kho bạc cấp 10 để nắm giữ và sẽ có tác dụng lên chỉ làng; còn các Cổ vật lớn (gồm có cổ vật Bạc, và Cổ vật Vàng/Cổ vật duy nhất ) sẽ yêu cầu Kho bạc cấp 20 để cất giữ nó.


Vì vậy chúng ta chia thành 3 dạng cổ vật cùng loại:


Đồng
Phạm vi làng (Cổ vật nhỏ: chỉ tác dụng lên làng đang giữ nó).
Bạc
Phạm vi tài khoản (Cổ vật lớn: có tác dụng lên tất cả các làng thuộc về tài khoản giữ cổ vật).
Vàng
Phạm vi tài khoản (Cổ vật lớn này chỉ có duy nhất và có tác dụng lớn hơn lên tất cả các làng thuộc về tài khoản giữ cổ vật).Cây búa của Hephaistos (tăng độ vững chắc của công trình)


Công trình trở nên vững chắc hơn trước sự tấn công của dụng cụ công thành cũng như máy bắn đá. Tuy nhiên nó không có tác dụng đối với Kỳ quan, dù vậy đối với tài khoản có cổ vật Vàng và Bạc vẫn sẽ làm tăng độ vững chắc của các công trình khác được xây dựng trong làng có Kỳ quan.


Đồng
Búa đồng: công trình vững chắc hơn gấp 4 lần.
Bạc
Búa bạc: công trình vững chắc hơn gấp 3 lần.
Vàng
Búa vàng duy nhất: công trình vững chắc hơn gấp 5 lần.
Cỗ xe của Helios (tăng tốc độ hành quân)


Quân đội di chuyển nhanh hơn.


Đồng
Xe đồng: tốc độ di chuyển tăng gấp 2 lần.
Bạc
Xe bạc: tốc độ di chuyển tăng gấp 1.5 lần.
Vàng
Xe vàng duy nhất: tốc độ di chuyển tăng gấp 2 lần.
Đôi mắt của Athena (tăng khả năng do thám)


Các loại quân do thám sẽ hiệu quả hơn trong việc thám thính cũng như chống lại việc bị do thám. Tất cả những quân do thám ở tại làng/tài khoản cũng như những quân do thám thuộc về làng/tài khoản đang đi do thám làng khác đều chịu ảnh hưởng của cổ vật này.

Bạn cũng có thể biết được những loại quân đang tấn công bạn ở trong binh trường, tuy nhiên bạn sẽ không biết số lượng quân.


Đồng
Mắt đồng: do thám hiệu quả gấp 5 lần.
Bạc
Mắt bạc: do thám hiệu quả gấp 3 lần.
Vàng
Mắt vàng duy nhất: do thám hiệu quả gấp 10 lần.


Lưu ý, trong trường hợp cuốn sách bóng đêm phát huy hiệu ứng này, nó luôn cung cấp khả năng nhìn thấy các loại quân tấn công trong Binh trường, bất kể mức hiệu ứng là bao nhiêu (ngay cả khi nó là hiệu ứng tiêu cực).

Bình rượu của Dionysus (giảm lúa tiêu thụ)


Quân lính tiêu thụ ít lúa hơn.


Đồng
Bình rượu đồng: giảm 50% lúa tiêu thụ, chỉ ăn 1/2 lượng lương thực.
Bạc
Bình rượu bạc: giảm 25% lúa tiêu thụ, chỉ ăn 3/4 lượng lương thực.
Vàng
Bình rượu vàng duy nhất: Giảm 50% lúa tiêu thụ, chỉ ăn 1/2 lượng lương thực.
Ngọn giáo của Ares (tăng tốc độ huấn luyện quân lính)


Tăng tốc độ huấn luyện quân lính nhanh hơn.


Đồng
Ngọn giáo đồng: nhanh hơn 50%, chỉ mất 1/2 thời gian huấn luyện.
Bạc
Ngọn giáo bạc: nhanh hơn 25%, chỉ mất 3/4 thời gian huấn luyện.
Vàng
Ngọn giáo vàng duy nhất: nhanh hơn 50%, chỉ mất 1/2 thời gian huấn luyện.
Cánh tay của Hera (xây Kho Hàng và Vựa lúa)


Cho phép xây dựng nhà kho lớn (Kho Hàng) và kho lúa lớn (Vựa Lúa).


Tay trái:
Cánh tay trái là cổ vật nhỏ tác dụng chỉ cho làng.
Tay phải:
Cánh tay phải là cổ vật duy nhất thì có tác dụng lên toàn tài khoản.

Xem Kho Hàng trên Kirilloid

Xem Vựa Lúa trên Kirilloid

Cây cung của Apollo (nâng hầm ngầm và Ngắm bắn ngẫu nhiên)


Cổ vật này nâng khả năng chứa của hầm ngầm và khiến cho máy bắn đá của kẻ thù không thể ngắm vào công trình cụ thể. Kỳ quan vẫn luôn luôn có thể bị ngắm bắn trúng đích. Cổ vật phải được kích hoạt trong thời điểm diễn ra trận đánh.


Đồng
Cung đồng: sức chứ của Hầm ngầm tăng 200 lần. Kho bạc vẫn có thể bị ngắm bắn.
Bạc
Cung bạc: sức chứ của Hầm ngầm tăng 100 lần. Kho bạc vẫn có thể bị ngắm bắn.
Vàng
Cung vàng duy nhất: sức chứ của Hầm ngầm tăng 500 lần. Kho bạc chỉ bị bắn ngẫu nhiên.


Lưu ý, trong trường hợp cuốn sách bóng đêm có hiệu ứng này, việc bảo vệ công trình khỏi sự ngắm bắn của máy bắn đá chỉ phụ thuộc vào cổ vật đó (cuốn sách) là cổ vật nhỏ (chương 1) hay độc nhất (chương 2). Giá trị chính xác của mức độ tác dụng (ngay cả khi nó là hiệu ứng tiêu cực) cũng như phạm vi ảnh hưởng đều không quan trọng.


Điều này có nghĩa là bất kỳ cuốn sách chương 1 nào đang mang hiệu ứng này sẽ khiến máy bắn đá bắn ngẫu nhiên các công trình khác nhưng có thể nhắm bắn Kho bạc và Kỳ quan. Còn cuốn sách chương 2 sẽ bảo vệ mọi công trình trước sự ngắm bắn của máy bắn đá chỉ trừ Kỳ quan là luôn có thể bị ngắm bắn trúng mục tiêu đã lựa chọn.

Cuốn sách nói dối của nữ thần bóng đêm Nyx


Cổ vật này thay đổi ngẫu nhiên kiểu hiệu ứng, mức độ và phạm vi tác dụng của nó ngay khi bị chinh phục và sau đó cứ mỗi 24 giờ (theo giờ nguyên, làm tròn xuống).


Nhỏ:
Cuốn sách bóng đêm (chương 1): Có cả các hiệu ứng tiêu cực lẫn tính cực.
Độc nhất:
Cuốn sách bóng đêm (chương 2): Chỉ có hiệu ứng tính cực.

Hiệu ứng tác dụng: có thể thay đổi tính năng thành tương tự như những cổ vật khác, ngoại trừ tác dụng như cánh tay để xây Kho hàng và Vựa lúa.


Mức độ tác dụng: Giá trị của hiệu ứng nói chung là một trong những giá trị có thể có với các cổ vật khác. Ví dụ: đối với loại hiệu ứng huấn luyện nhanh hơn, giá trị có thể giảm 50% hoặc 25%. Hiện có một ngoại lệ đối với hiệu ứng tăng độ vững chắc của công trình là có thể nhận giá trị 2, 3 hoặc 5 hơi khác chút so với cổ vật búa thực thụ.


Cuốn sách của bóng đêm (chương 1) ngoài khả năng đem đến các năng lực tích cực tương tự các cổ vật khác, nó còn có khả năng gây ra năng lực tiêu cực ngược lại với các cổ vật thông thường cho người sở hữu nó. (ví dụ : tốc độ hành quân giảm đi 1,5 hoặc 2 lần so với bình thường, hay quân lính lại ăn lúa nhiều hơn bình thường). Cuốn sách của bóng đêm (chương 2) chỉ có tác dụng tích cực tuy nhiên mức độ giá trị tác dụng của nó vẫn rất ngẫu nhiên (ví dụ : nó chỉ tăng tốc độ hành quân lên gấp 1,01 lần).


Nếu hiệu ứng là tiêu cực, giá trị tác dụng sẽ bị đảo ngược. Ví dụ: thay vì giảm tốc độ huấn luyện lính xuống còn 3/4 thời gian, thì nó có thể khiến tăng thời gian huấn luyện lên thành 4/3.


Phạm vi tác dụng: các cuốn sách bóng đêm có thể là phạm vi ảnh hưởng toàn tài khoản hoặc phạm vi ảnh hưởng chỉ tới làng sở hữu, do hệ số ngẫu nhiên quyết định. Lưu ý rằng điều này có thể ảnh hưởng đến sự hoạt động của các cổ vật khác, vì chỉ một cổ vật có phạm vi toàn tài khoản được phép hoạt động trên một tài khoản trong cùng một thời điểm mà thôi.


Giới hạn của Cổ vật

Lưu ý rằng: hiệu ứng của cuốn sách thay đổi sau mỗi 24 giờ bất kể tốc độ máy chủ, nhưng thời gian kích hoạt nó thì lại phụ thuộc vào tốc độ máy chủ. Điều này có nghĩa là trên máy chủ tốc độ cao hơn nếu bạn chinh phục được cổ vật từ chính mình, nó sẽ thay đổi hiệu ứng ngay lập tức và nó sẽ kích hoạt trước lần thay đổi hiệu ứng tiếp theo.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.