Máy chủ đặc biệt: Thành phố


Trong phiên bản đặc biệt hàng năm, bạn có thể mở rộng ngôi làng của mình thành một Thành phố. Nó có nhiều lợi ích khác nhau, đặc biệt tốt cho các vị trí chiến lược, nhưng đi kèm với giá cả đắt đỏ phải trả 


Điều kiện cần thiết:

  • Chỉ có trên máy chủ đặc biệt cho phép có Thành phố (Tides of Conquest và Glory of Spartan).
  • Tòa thị chính cấp 20.
  • Ô mở rộng vẫn còn trống. Đây là khả năng định cư/chinh phục một ngôi làng mới do Điểm Văn hóa cấp cho. Vì vậy, bạn có thể có một ngôi làng khác hoặc chuyển đổi ngôi làng hiện có thành một Thành phố.


Đặc tính:

Bạn có thể nâng cấp các ngôi làng của bạn trở thành Thành phố.


  • Thành phố sẽ nhận thêm 3 ô đất trống để xây dựng các công trình.
  • Các mỏ tài nguyên có thể nâng cấp lên tới cấp 12 trong một thành phố không phải Thủ đô (thay cho chỉ tới cấp 10 ở làng bình thường, thủ đô luôn nâng cấp mỏ không giới hạn).
  • Tường thành có thể được nâng cấp với Tháp canh để nhận những lợi ích bổ sung về sức mạnh phòng thủ cho quân lính đang tham gia phòng thủ tại làng
  • Thêm nữa, Công trình nước chỉ có thể xây dựng ở các Thành phố của người Ai Cập (bao gồm cả thủ đô nếu thủ đô cũng là thành phố).Nâng cấp

Nó cần một chút thời gian cho quá trình nâng cấp từ làng lên thành phố, và phụ thuộc vào tốc độ máy chủ:

  • Máy chủ 1x và 2x: mất 24 giờ
  • Máy chủ 3x: mất 12 giờ.


Vị trí mở làng mới (khe định cư) sẽ bị khóa lại ngay lập tức khi bạn đã khởi động bắt đầu nâng cấp.


Thông tin về việc nâng cấp thành phố đang diễn ra sẽ hiển thị trong hồ sơ người chơi (trong danh sách làng) và trên bản đồ (trong chú giải công cụ khi di chuột qua làng).


Nếu bất kỳ người chơi nào khác chinh phục thành phố trong khi quá trình nâng cấp đang diễn ra, nó sẽ bị hủy. Tuy nhiên, nếu chủ nhân của ngôi làng tự mình chinh phục nó từ một ngôi làng khác, thì việc nâng cấp sẽ không bị dừng lại.


Không có cách nào khác để dừng nâng cấp.Chinh phục

Một thành phố có thể được chinh phục theo cách giống như một ngôi làng thông thường. Sau khi xâm chiếm xong, thành phố chiếm 2 ô mở rộng làng như bình thường. Nếu bạn chỉ có một ô mở rộng làng còn trống, việc chinh phục vẫn xảy ra và ô mở rộng tiếp theo sẽ được sử dụng ngay trên thành phố đó sau khi bạn đã giành được nó.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.