Giảm trừ mức tiêu thụ lúa & Tàu ngựa

Tiêu thụ lúa của quân đội của bạn có thể được giảm theo một số cách khác nhau, thông qua việc sử dụng các cổ vật như Bình rượu, ở trong một ngôi làng chứa Ký quan lúc cuối trò chơi và thông qua Tàu ngựa.

Cổ vật Bình rượu
Với việc kích hoạt cổ vật này, quân đội của bạn tiêu thụ ít cây trồng hơn, giảm khoảng từ 25% tới 50%.
Cổ vật
Làng Kỳ Quan
Sau khi bản kế hoạch xây dựng xuất hiện trong trò chơi, các quân lính trong làng Kỳ Quan sẽ chỉ tiêu thụ 50% lúa.
Kỳ Quan
Tàu ngựa
Tàu ngựa của riêng người Romans sẽ giảm đồng thời cả thời gian huấn luyện kỵ binh và giảm số lúa tiêu thụ của kỵ binh.
Tăng tốc độ huấn luyện kỵ binh lên 1% mỗi cấp.
Kỵ binh do thám tiêu thụ ít hơn 1 lúa khi công trình đạt cấp 10.
Kỵ binh (cướp bóc) tiêu thụ ít hơn 1 lúa khi công trình đạt cấp 15.
Kỵ binh tinh nhuệ tiêu thụ ít hơn 1 lúa khi công trình đạt cấp 20.

Xem Tàu ngựa trên Kirilloid

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.