Glory of Sparta - Cơ chế vận hành game


Glory of Sparta là phiên bản đặc biệt hàng năm 2022 của Travian: Legends. Ở đây có vài khác biệt so với máy chủ tiêu chuẩn.


Những tính năng chính được giữ nguyên từ phiên bản đặc biệt hàng năm trước đó:Bộ tộc mới


Đó là người Spartans! Lần đầu tiên kể từ 2017 chúng ta có thêm 1 bộ lạc mới tham chiến trong Travian. Họ sở hữu những quân lính riêng biệt và tòa nhà đặc biệt Asclepion.


Bộ lạc và Các lợi thế mỗi tộc

Bệnh viện và Asclepion


Tháp canh được thay đổi


Hiệu ứng Tháp canh cho Binh trường đã được loại bỏ để cân bằng game hơn. Thay thế nó là thưởng vào mức phòng thủ tương tự bức tường thành.


Tháp canh


Cơ chế khởi tạo mới


Người chơi mới sẽ không còn bắt đầu trò chơi gần tâm bản đồ nữa. Thay vào đó, mỗi phần tư bản đồ có thứ tự cụ thể của các khu vực mà người chơi mới sẽ xuất hiện. Nó sẽ bắt đầu ở một khu vực và sau khi tất cả các điểm khởi tạo bạn đầu được phủ kín, những người chơi mới sẽ bắt đầu xuất hiện ở khu vực tiếp theo, v.v..


Chuyển tiếp hàng loạt


Việc chuyển tiếp quân từ nhiều làng của nhiều người chơi yêu cầu rất nhiều lần thao tác. Giờ đây, việc này dễ dàng hơn nhiều với khả năng chuyển tiếp nhiều nhóm đơn vị trong một lần. Ngoài việc chuyển tiếp quân đội đến nhà của họ hiện có thể và không dẫn đến thông báo lỗi và các bước bổ sung không cần thiết.


Ẩn thông báo tấn công trong danh sách làng


Đánh dấu bất kỳ cuộc tấn công nào sắp tới trong Binh Trường bằng một chấm màu xanh lá cây sẽ ẩn biểu tượng thanh kiếm màu đỏ thông báo về cuộc tấn công này trong danh sách làng (tính năng Tài khoản Plus). 


Các cuộc tấn công nghi binh tự động ẩn trong danh sách thành viên liên minh


Mọi cuộc tấn công với số lượng quân thấp hơn cấp độ Binh trường sẽ không được hiển thị trong danh sách thành viên liên minh nữa.


Lưu ý rằng tính năng này và các tính năng trước là 2 thứ khác nhau và sẽ có thể cùng một cuộc tấn công hiển thị trong danh sách làng, nhưng không hiển thị trong danh sách thành viên liên minh hoặc ngược lại.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.