Časté dotazy k pravidlům hry

OBSAHMůže jiná osoba, která používá stejné zařízení, hrát na stejném serveru jako já?

Ano, může. Při používání stejného zařízení je však třeba vědět některé důležité věci. 

Existují limity pro odesílání surovin a nájezdy, ty se uplatňují automaticky, takže se o to nemusíš starat. 

Při sdílení stejného zařízení nenastavuj stejné heslo jako jiný hráč. Je důležité, abys heslo nikomu neprozradil/a, a to ani své vlastní rodině. Nejlepší je používat jedinečné heslo, které se nepoužívá nikde jinde a které není známé ostatním hráčům. Při sdílení zařízení s ostatními hráči na stejném serveru nepoužívej hesla, jako jsou rodinná jména, jména domácích mazlíčků nebo důležitá data, protože je může znát tvá rodina nebo přátelé, mohli by také omylem nastavit stejné heslo. Nesmíš používat heslo jiného hráče pro přihlášení k jeho účtu. Nesmíš ukládat svá hesla do prohlížeče, protože by to umožnilo snadný přístup jinému hráči, který používá stejné zařízení. Považujeme to za totéž jako prozrazení hesla.  

Když zařízení převezme jiný hráč, je nutné se ze svého účtu odhlásit. 

Pokud chceš pomoci jinému hráči, když je offline, můžeš použít funkci zástupce a přes tu se přihlásit k jeho účtu. 

  

Může jiná osoba, která používá stejnou WIFI/síť, hrát na stejném serveru jako já?

Ano, může. Při používání stejné IP je však třeba vědět několik důležitých věcí. 

Stejně jako u používání stejného zařízení existují limity pro odesílání surovin a nájezdy, ty se aplikují automaticky, takže se o to nemusíš starat. 

Je důležité, abys neprozradil/a své heslo ostatním, kteří hrají na stejném serveru, a nesmíš používat heslo, které by mohli znát. Nepoužívej hesla, jako jsou rodinná jména, jména domácích mazlíčků nebo důležitá data, protože je může znát tvá rodina nebo přátelé, mohli by také omylem nastavit stejné heslo.  

Pokud chceš pomoci jinému hráči, když je offline, můžeš použít funkci zástupce a přes tu se přihlásit k jeho účtu. 


Byl/a jsem zabanován/a za sdílení hesla, ale já jsem pouze požádal/a o heslo jinou osobu a nikdy jsem ho nepoužil/a; prozradil/a své heslo jiné osobě, která ho nikdy nepoužila.

Za sdílení hesla s jiným hráčem nebo za žádost o poskytnutí hesla jiného hráče můžeš být zabanován. Pravidla hry zakazují sdílení hesla, pokud ho sdělíš jinému hráči, již jsi porušil/a pravidla hry. Pokud požádáš jiného hráče, aby ti sdělil své heslo, navádíš ho k porušování pravidel hry a to je samo o sobě považováno za porušení pravidel. 


Proč jsem zabanován/a za používání multiúčtu, když můj kamarád vlastní účet a pouze se se mnou podělil o své heslo?


Všichni občas potřebujeme pomoc přátel, ale jediným způsobem, jak to udělat, je využít funkci zástupce. Každý jednotlivec smí vlastnit a hrát pouze na jednom účtu na jednom serveru. Pokud se pokusíš hrát na více účtech pomocí jejich hesel nebo tímto způsobem vyhledáš pomoc svých přátel, pak existuje možnost, že budeš zabanován/a za používání multiúčtu. To platí i v případě, že tvůj kamarád již nemůže hrát a dá ti své heslo a požádá tě, abys hrál/a za něj. 


Registrace účtu pro kamaráda může také vést k zabanování za multiúčet, protože bys pak technicky vlastnil/a více než jeden účet. Pokud chtějí hrát hru, musí si ji zaregistrovat sami pomocí vlastní e-mailové adresy a hesla.


Pokud však obdržíš ban za použití multiúčtu a domníváš se, že se ve skutečnosti jedná o sdílení hesla, měl/a bys kontaktovat zákaznický servis a problém vysvětlit. Požádají o přezkoumání banu pro tvůj účet a o výsledku tě budou co nejdříve informovat.

  

Hraji jako dual a místo toho bych chtěl/a hrát na jiném účtu. Nejsem vlastníkem účtu.

Můžeš hrát na jiném účtu, ale ke starému účtu se již nesmíš přihlásit. Aby nedošlo k nedorozumění, je také nejlepší, když kontaktuješ zákaznický servis a informuješ ho, že se chystáš hrát na jiném účtu. 

Vlastníkovi účtu řekni, že odcházíš - měl/a by změnit heslo, aby ti odebral/a přístup.  

Změnu účtu, na kterém hraješ, proveď pouze v případě, že jsi si jistý/á, že se nerozhodneš vrátit k předchozímu účtu. Pokud přecházíš z jednoho účtu na druhý tam a zpět, bude to tým pro vymáhání pravidel (RET) považovat za sdílení hesla. 

  

Hraji jako dual a místo toho bych chtěl/a hrát na jiném účtu. Jsem vlastníkem účtu.

Pokud na tomto účtu zůstane jiný hráč, je třeba změnit e-mail na e-mail nového vlastníka. Nový vlastník musí změnit heslo. 

Po změně e-mailu na e-mail nového vlastníka můžeš jít hrát na jiný účet. Aby však nedošlo k nedorozumění, je nejlepší informovat zákaznický servis o tom, že se mění majitel účtu a že budeš místo toho hrát za jiný účet. 

  

Chci hrát na jiném účtu nebo si místo toho zaregistrovat nový účet.

Pokud na účtu nikdo nezůstává, je nutné nastavit účet na smazání. Poté informuj zákaznický servis, že tento účet mažeš a budeš hrát na jiném účtu. 

Po přihlášení k novému účtu by ses neměl/a ke starému účtu přihlašovat. 

Pokud není možné starý účet smazat kvůli nedávno zakoupenému zlatu - po skončení časomíry by ses měl/a na starý účet přihlásit pouze jednou, abys ho mohl/a nastavit na smazání. A nezapomeň o tom informovat zákaznický servis! 

  

Můžete nastavit můj účet na smazání?

Ne, tvůj účet nemůžeme smazat, ale můžeš ho smazat sám/sama v nastavení ("Nastavení" -> "Účet" -> "Smazat účet"). 

  

Mohu použít nějaký konkrétní doplněk v prohlížeči?

Pokud tento doplněk neinteraguje se hrou, neprovádí ve hře žádné akce, nepřidává žádné další funkce, nic neautomatizuje a nijak nemění hru, pak jej můžeš používat. 

 

Mohu použít nějaký konkrétní prohlížeč?

V současné době podporujeme a doporučujeme používat následující běžné prohlížeče: Chrome, Firefox, Opera, Edge, Internet Explorer a Safari.
Používání jiných prohlížečů neomezujeme ani za ně netrestáme. Výběrem jakéhokoli jiného prohlížeče však podstupujete vlastní riziko, protože může docházet k automatizaci některých akcí ve hře.
V každém případě by měl být prohlížeč vždy nemodifikovaný.

 

Byl/a jsem zabanován/a za přijímání surovin od bota nebo sítě multiúčtů, ale žádné suroviny jsem si nekoupil/a a nebyl/a jsem si vědom, že se jedná o boty nebo multiúčty.

Obdržel/a jsi prostředky z více účtů, které buď vytvořila jedna osoba, nebo je někdo koupil. Jedná se o porušení pravidel, protože pravidla nepovolují používání botů, multiúčtů ani kupování surovin. Znamená to, že jsi porušením pravidel získal/a výhodu ve hře. I když sis tyto suroviny nekoupil/a sám/sama nebo jsi tyto multiúčty nevytvořil/a, přesto jsi z nich získal/a výhodu. Proto obdržíš trest za získání výhody z porušení pravidel.  

 

Byl/a jsem zabanován/a za prodej/nákup účtu, ale byla to pouze zpráva a k žádnému skutečnému prodeji nedošlo.

Zprávy a popisy prodeje a nákupu ve hře považujeme za skutečný prodej a nákup, protože tyto zprávy jsou součástí procesu prodeje nebo nákupu. Doporučujeme ti, aby ses takovými zprávami nepokoušel/a žertovat nebo uvádět nepřátele v omyl. Pro tým na vymáhání pravidel (RET) může být velmi obtížné zjistit, zda jsi to myslel/a ze srandy nebo vážně. Za odesílání takových zpráv můžeš být zabanován/a.


Jaké chování může být zabanováno kvůli pravidlu 1.1.b.?

Toto herní pravidlo jsme zavedli pro boj se soukromými farmami mimo aliance a konfederace, které nepodléhají našemu antipushingu. Soukromé farmy a jejich nájezdníci mohou být za porušení tohoto pravidla zabanováni.


Co je to soukromá farma?

Soukromá farma je hráč, který existuje proto, aby na něj mohl jiný hráč nebo aliance podnikat nájezdy kvůli surovinám. Toto chování přináší stejné výhody jako multiúčet, proto může být soukromá farma i nájezdník přísně potrestán nebo smazán. Účty ve stejné konfederaci jako jejich nájezdník nejsou soukromé farmy.


Mohu provádět nájezdy na hráče ze své aliance nebo konfederace?

Ano, můžeš podnikat nájezdy na hráče z vlastní konfederace, protože antipushing protekce omezuje počet surovin, které si lze vzít, takže nájezdy v rámci konfederace nelze zneužívat. 


Už nejsem ve stejné alianci nebo koalici s hráči, na které jsem pořádal/a nájezdy. Mohu na ně stále podnikat nájezdy?

Pokud hráč opustil tvou alianci nebo byla zrušena koalice, omezení antipushingu již neplatí. Pokud ti hráč mimo alianci a konfederaci umožní nájezd, pak se jedná o porušení a takový hráč je považován za soukromou farmu. To platí i v případě, že hráč opustil alianci pouze dočasně.


Farmím neaktivní hráče. Mohu za to dostat ban?

Neaktivní hráči nejsou soukromé farmy. Neexistují pro konkrétní hráče nebo alianční prospěch. Na neaktivní účty může útočit kdokoli. Proto pořádáním nájezdů na takové hráče neporušuješ pravidla hry a nebudeš za to potrestán/a.


Co když farmím někoho, kdo prostě nehraje dobře? Jak je rozeznáte od soukromých farem?

Máme své metody, jak rozlišit soukromé farmy a případně nové hráče, kteří se ještě nenaučili chránit své suroviny. Neměl/a by ses tedy bát - nebudeme tě trestat jen za to, že hraješ hru správně.


Nemám žádnou alianci. Znamená to, že se na mě toto pravidlo (§1.1.b.) nevztahuje?

Toto pravidlo se vztahuje i na hráče bez aliance. Pokud nemáš alianci, stále nemůžeš být pro někoho soukromou farmou a také nemůžeš mít soukromé farmy.


Proč mám ban za farmení soukromých farem jiných hráčů?

Pokud je soukromá farma napadena více než jedním hráčem stejné konfederace, nesnažíme se zjistit, kterému konkrétnímu hráči patří. Soukromé farmy mohou patřit buď konkrétním hráčům, nebo aliancím, případně konfederacím. V takovém případě můžeš dostat ban, protože získáváš výhodu ze soukromé farmy, která patří tvé konfederaci.


Proč má můj kamarád jiný trest než já?


Nabízené tresty se mohou lišit v závislosti na pravidle, které bylo porušeno, a jeho závažnosti, přičemž opakované porušení je trestáno přísněji. Pokud máš obavy, že trest, který jsi přijal/a nebo ti byl nabídnut, je nesprávný, obrať se na zákaznický servis, který požádá o jeho prověření.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.