Užkirsti kelią užkariavimui

Žaidėjai dažnai nesugeba apginti savo gyvenvietės, nes nežino, kaip reaguoti, arba reaguoja per vėlai. Sėkmingai gindamasis žaidėjas gali pakenkti puolėjui ir net neleisti užkariauti gyvenvietės.


Atsargumo priemonės

Šnipai

Šnipai ar žvalgai dažnai neįvertinami, tačiau jie yra pigūs ir gali labai lengvai sumažinti užkariavimo galimybę. Žaidėjas, ieškantis aukos užgrobimui, gali persigalvoti užpulti jūsų kaimą, jei jo bandymas išžvalgyti nepavyks. Nes kyla pavojus, kad jo armija bus sunaikinta. Net jei užpuolikui pavyks su šnipais išžvalgyti jūsų gyvenvietę, jūs žinosite, kad esate išžvalgytas.


Siena


Ši gynybinė struktūra padidina karių gynybinį pajėgumą kaimo viduje net iki 81%. Su šiuo priedu net palyginti nedidelė armija gali būti pražūtinga.


Sienos ir taranai


Aljansas


Geras aljansas ne tik atgraso galimus užpuolikus savo pavadinimu, bet ir gali suteikti jums pagalbą užpuolimo atveju. Diplomatija yra svarbi!


Aljansas


Šventės


Jei įmanoma, kiekviena gyvenvietė turi turėti 10 lygio miesto rotušę, tam, kad jūs galėtumėt pradėti švesti didelę šventę ir paveikti administratorius savo naudai. Šventės taip pat suteiks jums kultūros taškų, kad greičiau įkurtumėt naują gyvenvietę.


Administraciniai pastatai


Pagelbėtų, jei kiekvienas kaimas turėtų administracinį pastatą, nes prieš užkariaujant kaimą jie turi būti sunaikinti. Yra 3 administracinių pastatų tipai:


  • Rezidencija
  • Rūmai
  • Valdymo centras (tik Hunams)
Analizuokit atakas

Yra trijų tipų atakos:


  • Reido atakos - Ši ataka dažniausiai atliekama greitais kariais ir naudojama nustebinti gynėją.
  • Netikros atakos - Dažnai naudojamos kartu su užkariavimo ataka, siekiant suklaidinti gynėją, kad jis negalėtų žinoti, kurios atakos yra tikros.
  • Užkariavimo atakos

Užkariavimo atakos dažniausiai vykdomos keliomis bangomis, kuriose yra katapultų ir taranų, todėl jos yra lėtos.


Jūsų kariuomenės greitis priklauso nuo dalyvaujančio lėčiausio karinio vieneto. Taranai ir juo labiau katapultos yra būtini norint užkariauti kaimą (sunaikinant administracinį pastatą), tačiau jie yra lėčiausi kiekvienos genties kariai. Kai matote atvykstančią ataką, galite patikrinti jos kilmę per susibūrimo tašką ir išsiaiškinti, koks yra lėčiausias karys. Kadangi atvykstančią ataką turite pamatyti kuo greičiau po to, kai ji buvo paleista, aktyvumas yra pagrindinis veiksnys.


Atstumo skaičiuoklė Kirilloid'e


Kelios bangos rodo galimą užkariavimo ketinimą, tačiau atminkite, kad jos gali būti netikros. Taip pat patikrinkite kaimą, kuris buvo pasirinktas kaip taikinys. 300 gyventojų turintis kaimas daugeliu atvejų netaps užkariavimo taikiniu (nebent tai būtų daugiagrūdis). Tikėtina, kad taikinys bus daug gyventojų turinti gyvenvietė arba strateginė gyvenvietė, pavyzdžiui, jūsų kariuomenės saugykla/treniravimo kaimas.


Užkariavimo bangos sudaromos iš valymo bangos, kuri sunaikina priešo gynybą (daugeliu atveju įskaitant ir sienas), iš paskos eina katapultos (kad sunaikinti rūmus ar rezidenciją) ir paskutiniai eina administratoriai (kad sumažinti lojalumą). Tokia schema yra dažniausia, tačiau netaikoma visiems užkariavimams. Kartais bangos yra sujungtos arba atskirtos papildomomis valymo bangomis ar feikais. Taip pat puolėjas mėgins taip sudėlioti atakas, kad jos nusileistų keliose sekundėse ir gynėjas negalėtų pasiųsti gynybinių karių į atakų tarpus. /p>

Kiekviena gentis turi šiek tiek skirtingą lojalumo lygį, kurį administratorius gali sumažinti.


Lojalumo faktoriai


Gynybos strategijos

Priklausomai nuo pradinės situacijos, gynėjai turi kelis skirtingus reakcijos būdus. Visų pirma, net jei praradote viltį, tinkamos strategijos naudojimas gali pakenkti užpuolikui ir jūs išmoksite geriau reaguoti, kitam kartui, kai kas nors norės užkariauti jūsų kaimą (-ius).


Visada atminkite, kad užpuolikas taip pat turėjo išmokti užkariauti kaimą ir patobulinti savo strategiją. Kiekviena ateinanti ataka yra būdas pagerinti savo gynybos įgūdžius!


Siena


Ši strategija siūlo savo kaimą pripildyti kuo daugiau gynybinių karių ir tikėtis, kad jų pakaks sutriuškinti užpuoliko kariuomenę. Turėkite omenyje, kad turėtumėte naudoti mišrią kariuomenę, nes nežinote, ar kovosite su pėstininkais ar kavalerija.


Kariai turi būti kaime prieš atvykstant pirmosioms atakoms. Jūs netgi galite sujungti skirtingų kaimų ir žaidėjų armijas į vieną didžiulę gynybos armiją. Tuo tarpu užpuolikas to negali. Būtų naudinga, jei parašytumėte žinutes savo aljansui ir draugams, paprašydami atsiųsti grūdų, kad kariai nenumirtų badu prieš prasidedant kovai.


Administracinio pastato pakėlimas


Galite panaudoti administracinį pastatą savo naudai, kad išvengtumėte užkariavimo. Nustatydami sekantį lygį, kuris turi būti baigtas nusileidus valymo bangai, bet prieš atvykstant administratoriams.


Uždėtas į eilę pastatas vistiek bus pabaigtas tam laikui, net jei šis pastatas būtų sugriautas. Sugriovimo atveju jums pasistatytų pirmojo lygio administracinis pastatas.

Pavyzdžiui

Jei valymo banga ir katapultos nusileidžia 10:00:01, o administratoriai 10:00:02 Pastatas turi būti uždėtas užsibaigti 10:00:02, dėl to, kokia eile yra apdorojami įvykiai žaidime.


Įvykių tvarka


Bangų nukirtimas


Naudoti šią strategiją yra šiek tiek sudėtinga, ypač prieš pažangius užpuolikus, tačiau tai galima sėkmingai padaryti naudojant labai nedaug karių. Jei nesate tikri, kad galite tai padaryti, bet norite tai išbandyti, savo saugumui turėtumėte tai derinti su betonu.


Pagal šią strategiją valymo banga ignoruojama, o gynybinės pajėgos bus taikomos tarp šios valymo bangos ir katapultų. Tai reiškia, kad prarasite dalį išteklių, galbūt pastatą ir nedaug karių.


turėkite omenyje, kad puolėjas gali paprašyti draugų pasiųsti antrą valymo bangą, arba jis pasiųs bangas su labai mažais tarpais, kad bus praktiškai neįmanoma pasiųsti gynybinius karius į tarpą.


Gynyba švente


Šioje strategijoje ginsitės didelėmis šventėmis. Jos sumažina priešo administratorių efektyvumą iki 5%, todėl užpuolikas turės pasiųsti jų daugiau. Jei užpuolikas atsiųs per mažai admnistratorių, jūsų gyvenvietės lojalumas nebus pakankamai sumažintas. Ši strategija yra labai, labai rizikinga, nes atsargus užpuolikas visada pasiųs pakankamai senatorių/vadų/kunigaikščių, kad viršytų didelės šventės efektą.


Ištikimybės lentelių naudojimas


Šis karžygio daiktas padidina lojalumą karžygio gimtojoje gyvenvietėje. 1% už kiekvieną ištikimybės lentelę, daugiausiai iki 125%, todėl užpuolikui reikės siųsti daugiau senatorių / vadų / kunigaikščių. Jei užpuolikas jų atsiųs per mažai, jūsų gyvenvietės lojalumas nebus pakankamai sumažintas. Ši strategija yra labai, labai rizikinga, nes atsargus užpuolikas visada atsiųs pakankamai senatorių / vadų / kunigaikščių, kad aplenktų šį efektą.


Karžygio sunaudojami daiktai


Kontrataka

Grūdų pavogimas


Kai pamatysite, ataką, kuri leisis pas jus kelių valandų, jūs galite pabandyti užpulti atakuojantį kaimą, kad pavogti puolėjo grūdus. Jei pavyks pavogti grūdus arba sunaikinti klėtis, keli puolantys kariai, greičiausiai mirs iš bado, kol pasieks jūsų gyvenvietę.


Šią kontrataką gali pasiųsti netgi vienas iš jūsų sąjungininkų, kuris yra arčiau puolančio kaimo, kad badavimas prasidėtų anksčiau. Taikant šią strategiją, užpuolikas, pradėjęs atakas, turi būti neprisijungęs arba neturėti pakankamai laiko, kad apginti gyvenvietę.


Puolančios gyvenvietės užkariavimas


Užkariavę puolantį kaimą ne tik sustabdysite ateinantį puolimą, bet ir rimtai pakenksite užpuolikui. Jo kariuomenės ir kaimo nebeliks. Deja, šis būdas sustabdyti atvykstantį užkariavimą dažniausiai nepavyksta dėl laiko stokos, nes jūsų kariuomenei prireiks maždaug tiek pat laiko, kad pasiektų užpuoliką, kiek užpuolikui reikia pasiekti jus. Tačiau su netoliese esančių sąjungininkų pagalba tai turėtų pavykti.


Kaimo atsiėmimas, užpuoliko kariuomenės sunaikinimas


Taikydami šią taktiką, jūs leisite užpuolikui užkariauti kaimą, bet iš karto po to atvyks jūsų kariuomenė ir sunaikins gyvenvietėje likusius karius (ten liks kariai, lydintys senatorių / vadą / kunigaikštį, užėmusį kaimą). Kai tai atsitiks, užpuolikas praras ne tik kaimą, bet ir ten dislokuotą savo brangią kariuomenę. Panaudojus senatorių / vadą / kunigaikštį, kaimas vėl bus jūsų rankose, bet turėtumėte paskubėti, nes užpuolikas gali pastatyti administracijos pastatą


Nepamirškite, kad puolėjas gali pridėti gynybinių karių į savo paskutinę bangą, kurie gins kaimą, kol atvyks daugiau pagalbos.


Galiausiai, norint vėl padidinti lojalumą, verta iškart po užkariavimo pastatyti administracinį pastatą.


Priešas pats save sunaikina


Tai yra paskutinės strategijos variacija, tačiau tai galima padaryti tik tada, kai turite pakankamai laiko sugriauti savo administracijos pastatą ir sumažinti gyvenvietės lojalumą iki mažiau nei 20%. Po to turėtumėte leisti užpuolikui užgrobti jūsų kaimą, kaip aprašyta anksčiau, tačiau šį kartą pirmasis užpuoliko senatorius/vadas/kunigaikštis užkariaus kaimą, o vėliau kiekviena banga atsitrenks į „gynėjus“. Po to galite vėl užimti kaimą, nebijodami, kad užpuolikas gali pasiųsti kitą bangą. Tai pražūtinga ir velniška strategija. Užuomina: dėl užpuoliko katapultų prarasite kitą (atsitiktinį) pastatą, vietoje administracinio pastato!


Pasinaudok savo priešo klaidomis


Daugeliu atvejų jums nereikės turėti reikalų su profesionaliu žaidėju, o jei ir susidursite, niekas nėra tobulas. Puolėjo klaidos turi būti panaudotos savo naudai, nepaisant to, kas atakuoja! Kiekviena galimybė užkirsti kelią užkariavimui yra bonusas.


Netikros atakos


Toliau pateikiami ženklai, rodantys, kad ataka gali būti netikra:

  • Pavienis puolimas prieš mažiau svarbius kaimus (užpuoliko požiūriu!), o daugybė bangų puola tik vieną kaimą.
  • Daug skirtingų atakų atvykimo laikų (pakanka kelių minučių laiko tarpo, kad žinotumėte, jog užpuolikas tikrai nėra profesionalas).
  • Reguliarios atakos tuo pačiu greičiu iš to paties kaimo.

Įtraukia sąjungininkus


Jei užpuolikas įtraukia savo sąjungininkus, galite būti gana tikri, kad jie pasiųs papildomą valymo bangą arba katapultas, ypač jei užpuolikas yra silpnas. Tačiau saugokitės, sąjungininkas visgi galėjo pasiųsti tik keletą papildomų netikrų bangų!

Nekontroliuojamos aplinkybės

Deja, techninės problemos retkarčiais sulėtina arba sujaukia jūsų planus:


Lag'as ir įvykių kamštis


Laikas nuo laiko atsiranda uždelsimas, kai serveris turi per daug dalykų, kuriuos reikia apskaičiuoti. Tai sulėtina įvykių eigą ir gali sukelti įvykių trukdžius (puslapių užklausa arba veiksmų patvirtinimas), trunkančius nuo kelių sekundžių iki kelių minučių. Tai trukdys tiek puolėjui, tiek gynėjui ir gali sužlugdyti kiekvieną planą, taip kad katapultos atkeliaus prieš valymo bangą.


Įvykiu kamštis


Serverio gedimai


Visiškas serverio sugedimas pasitaiko retai, tačiau neteisingu momentu gali būti pražūtingas. Gali atsitikti taip, kad užpuolikas vos spėtų išsiųsti katapultas ir po to negalėtų nieko daryti, nes nepasiekiama duomenų bazė. Jie taip pat gali pakenkti gynėjui, nes jis negali gauti reikiamos gynybos.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Atsiprašome, kad negalėjome padėti. Padėkite mums patobulinti šį straipsnį palikdami atsiliepimus.