Problemos su grūdu

Viena iš ankstyvųjų problemų, su kuria susiduria daugelis žaidėjų, yra resursų valdymas, ypač grūdų. Daugelis pastatų, laukų ir kariuomenės nuolat mažina turimų grūdų kiekį, kaip yra nurodyta šalia Consumptionjų gamybos piktogramos


Pavyzdžiui, 1 lygio medžio kirtavietei reikia: Lumber 40 Clay 100 Iron 50 Crop 60 Consumption 2, tai reiškia, ji suvartoja 2 grūdus per valandą. Šis grūdų suvartojimas yra kaupiamasis.


Ekrano viršuje jūs galite matyti dabartinius saugomus resursų kiekius ir laisvą grūdą:Kad padidinti grūdų gamybą, jūs galite pakelti Grūdų fermos, Malūno ar Kepyklos lygius. Darant prielaidą, kad išpildote reikalavimus statyboms - 1 lygio grūdų fermos pastatymui jau reikia 20-ties grūdų.


Neigiama grūdų produkcija ir jos efektas.


Kai jūs turite išlaikyti daugiau karių ir populiacijos nei gaminate grūdų, jūsų grūdo produkcija tampa neigiama. Tai reiškia, kad kariai, esantys gyvenvietėje, galų gale ištuštins jūsų klėtį. Jeigu klėties nepripildysite iki grūdų kiekis pasieks 0, kariai pradės lėtai mirti iš bado. Kai grūdų gamybos balansas iš neigiamo pereis į 0, karių badavimas baigsis.


Spustelėjus grūdų balanso piktogramą (paskutinė dešinėje aukščiau esančiame paveikslėlyje), bus parodyta aktyvaus kaimo grūdų gamybos ir naudojimo informacija.Laisvas grūdas


Laisvas grūdas yra grūdų gamyba minus gyvenvietės populiacija.

  • Apima Oazių, Malūno ir Kepyklos priedus
  • Neapima karžygio ir grūdo gamybos priedų

Apskritai statyba/atnaujinimas, dėl kurio laisvas grūdas nukristų žemiau 1, neleidžiamas. Tačiau yra keletas šios taisyklės išimčių, kurios leidžia padidinti grūdo gamybą net tokioje situacijoje.


Apribojimai ir Išimtys


  • Visada galite patobulinti lygiu grūdų fermą.
  • Malūnas ir Kepykla gali būti pastatyti/patobulinti jei tai padidintų laisvo grūdo kiekį.
  • Visada galima pastatyti 1 lygio Gyvenamąjį pastatą.
  • Jei bazinė grūdo produkcija yra 276 grūdai per valandą (ar daugiau), tada Gyvenamąjį pastatą, Sandėlį ir Klėtį galite statyti/pakelti iki 10 lygio nepriklausomai nuo to kiek yra laisvo grūdo.
  • Pasaulio Stebuklas yra išimtis. Jį galima kelti visada.
  • Jūs negalite sunaikinti Malūno ar Kepyklos, jei tokiu atveju laisvas grūdas nukris žemiau 1 (bet kokie jau vykstantys sugriovimai yra čia įskaičiuojami)


Karžygio grūdo produkcija


Karžygio bazinė grūdo gamyba yra 6 grūdai/h, šios gamybos neįtakoja kaip paskirstyti atributų taškai. Ši bazinė produkcija veikia pagal tokias pačias taisykles kaip ir karžygio resursų gamyba. Taigi šie grūdai pridedami prie kaimo, kuriam priklauso karžygys, gamybos, tačiau nepadidina laisvo grūdo kiekio.

  • Negyvas karžygys vis dar gamina 6 grūdus per valandą.
  • Kai karžygys atgaivinamas, jo resursų gamyba prasideda tuo pačiu metu, kaip ir jo grūdų suvartojimas.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Atsiprašome, kad negalėjome padėti. Padėkite mums patobulinti šį straipsnį palikdami atsiliepimus.