Etkinlik Sırası

Etkinlikler

Oyundaki birçok eylem, bir etkinliğe yol açan bir geri sayımla gerçekleşir. Bu, örneğin, savaşla sonuçlanan bir köye saldırmak için seyahat eden birlikler veya bir bina yükseltmesi olabilir.


Doğal olarak olaylar bittiği gibi kronolojik olarak gelişiyor. Yani 10:05:20'de olan bir şey, 10:05:21'de olan bir şeyden önce işlenecek.


Birlikler her zaman en sondur


Bu, aynı saniyede meydana gelen olaylar için daha karmaşıktır. Genel olarak birlik eylemleri diğer tüm eylemlerden daha sonra meydana gelir, örneğin bir tüccarın varması veya binanın tamamlanması gibi.

Birlik hareketlerindeki düzen, önce kimin gönderildiğine bağlıdır. Daha önce gönderilen birlikler, aynı anda varan olan diğer birliklerden önce hedef köye ulaşacaktır.


Bu köye gelen bir saldırıya destek gönderilecekse, aynı saniyede göndermenin mümkün olmayacağı ve sadece önceden destek göndermenin mümkün olacağı anlamına gelmektedir. Savaşa katılmalarının tek yolu, köye savaştan en az bir saniye önce ulaşmalarıdır.


Ancak destek kuvvetleri yoldaysa ve ardından saldırı aynı anda hedef köye gönderilirse, takviye kuvvetleri köye saldırganlardan önce ulaşacaktır.


Binalar, tüccarlar ve diğer etkinlikler


Diğer etkinlik türlerine gelince, bunların hangi sırayla çözüleceğine dair bir garanti yoktur (savaşlardan önce olması dışında). Örneğin, köye tüccarın gelişiyle aynı anda depo bitirilecekse, hangisinin önce bitirileceği konusunda kesin bir sonuç yoktur.


Farklı köylerdeki etkinlikler

Ayrıca, farklı köylerde meydana gelen olayların kesin bir sırası yoktur. Bu, aynı saniyede bir köye saldırılırken o köyden birlikler kendi saldırılarında başka bir köye ulaşırsa, bu savaşların herhangi bir sırayla gerçekleşebileceği anlamına gelir.


Anlık aksiyonlar

Oyundaki bazı eylemler anlıktır ve etkinlik olarak işlenmez (geri sayım yoktur). Bu gibi durumlarda, genellikle anında (mümkün olduğunda) işlenirler ve olaylarla aralarında garantili bir düzen yoktur.

Bu açıklamayı yeterli buldun mu? Evet Hayır

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.