Köyleri Fethetmek

Hazırlıklar

Köyleri fethetmek için gereksinimler


Başka bir köy fethetmek için yöneticilerinizle vatan sevgisini düşürmeniz gerekmektedir. Yöneticiler vatan sevgisini sadece şu şartlarda düşürür:

 • Saldırı alan köyde herhangi bir yönetim binası bulunmuyor(Köşk, Saray veya Komuta Merkezi). Eğer aynı saldırı içinde yok edildiyse bu da yeterlidir.
 • Saldırı alan köy merkez köy değil.
 • Saldırı alan köy oyuncunun son köyü değil.
 • Bir tane daha köye sahip olmak için yeterli kültür puanına sahipsiniz. (eğer kendi köyünüzü fethediyorsanız gerekli değildir)
 • Yöneticilerinizle normal saldırı yapıyorsunuz, yağma değil.
 • Yöneticileriniz saldırıdan sağ çıkıyor.


Bir yönetici yetiştirmek Saldırı Saldırılardan sonraEk Bilgiler

Her kabilenin yöneticisi farklıdır ve farklı ismi vardır, aşağıda gösterildiği gibi:


Bir yönetici yetiştirmek için aşağıdaki şartları sağlamanız gerekir:

 • Akademi seviye 20
 • Yönetici akademide araştırılmış
 • Yönetim binası (Köşk, Saray, Komuta Merkezi) doğru seviyede
  1. Köşk 10. ve 20. seviyelerinde 3 göçmen veya 1 yönetici sağlayabilir
  2. Saray ve Komuta Merkezi 10, 15 ve 20. seviyelerde 3 göçmen veya 1 yönetici sağlayabilir


Bu gereksinimler sağladığında ve uygun bir genişleme boşluğunuz olduğunda yönetim binasında bir yönetici yetiştirebileceksiniz.


Her kabilenin yöneticisinin vatan sevgisi düşürme yüzdeleri farklıdır.


Kabile
Özellik
Vatan Sevgisi Düşürme
Roma Senatörü
Belagatli ve ikna kabiliyeti yüksek
vatan sevgisini %20-%30 oranında düşürebilir
Cermen Reisi
yetiştirmek çok ucuz
vatan sevgisini %20-%25 oranında düşürebilir
Galya Reisi
diğerlerinden %25 daha hızlı
vatan sevgisini %20-%25 oranında düşürebilir
Hun Logadesi
Cermen Reisi kadar ucuz ve sürprizler yapabilir
vatan sevgisini %15-%30 oranında düşürebilir
Mısır Eyalet Başkanı
en pahalı olanı
vatan sevgisini %20-%25 oranında düşürebilir
Sparta Eforu
Cermen Reisinden bile ucuz
vatan sevgisini %20-%25 oranında düşürebilir

Vatan sevgisi %0'a ulaştıktan sonra yönetici kaybolacaktır ve onunla beraber hareket eden birlikler köyde defans olarak kalacaklardır.


Vatan sevgisi hakkında daha fazla bilgi için Loyalty Factors article

Bu açıklamayı yeterli buldun mu? Evet Hayır

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.