Vấn đề về lương thực

Một trong những vấn đề mà bạn gặp sớm nhất đó chính là quản lý tài nguyên - cụ thể hơn chính là tài nguyên lúa. Bạn sẽ nhận ra điều này khi ra khu vực tổng quát làng và xem danh mục sản lượng lúa. Rất nhiều công trình, mỏ, và quân lính tiêu thụ lúa mà bạn có thể thấy qua biểu tượng sau Consumption trong năng suất lúa.


Ví dụ, một mỏ gỗ cấp 1 yêu cầu: Lumber 40 Clay 100 Iron 50 Crop 60 Consumption 2, thì luôn luôn tiêu thụ 2 lúa mỗi giờ. Sự tiêu thụ lúa này được cộng dồn qua mỗi cấp của công trình.


Ở phía trên màn hình bạn cũng sẽ tìm thấy số lượng tài nguyên đang có và tiêu thụ lúa trong làng của bạn:Để tăng năng suất khai thác lúa của bạn, hãy nhấn vào hình tròn trong cánh đồng lúa và bạn sẽ biết được bạn cần tổng cộng bao nhiêu tài nguyên để nâng cấp nó. Giả sử rằng bạn đã có đủ tài nguyên thì bạn sẽ có khả năng nâng cấp ruộng lúa của bạn. Hãy lưu ý là để nâng cấp mỏ lúa cấp 1 bạn cũng phải cần 20 đơn vị lúa.


Năng suất lúa bị âm và ảnh hưởng của nó


Khi bạn khả năng tiêu thụ lúa của lính và dân số của bạn cao hơn mức độ mà bạn có thể sản xuất ra được, năng suất lúa khi đó sẽ bị âm. Nghĩa là quân lính của bạn sẽ tiêu thụ lúa trong kho lúa của bạn. Nếu bạn không có khả năng bổ sung lúa để nuôi quân thì quân lính trong làng của bạn sẽ chết dần cho đến khi năng suất lúa trở về 0.


Nhấp vào biểu tượng cân bằng cây trồng (cuối cùng bên phải trong hình trên) sẽ hiển thị cho bạn chi tiết về sản xuất và sử dụng cây trồng cho làng đang hoạt động.Mức lúa sản xuất


Mức sản xuất lúa là sản lượng lúa từ các mỏ lúa trừ đi dân số.

  • Có bao gồm mức thưởng từ ốc đảo, lò bánh, nhà xay lúa
  • Không bao gồm mức thưởng từ Tướng và tăng sản lượng tài nguyên bởi vàng

Nói chung, không được phép xây dựng/nâng cấp khiến mức sản xuất lúa xuống dưới 1. Có một số ngoại lệ đối với quy tắc này, giúp bạn có thể nâng cấp sản lượng cây trồng ngay cả trong tình huống như vậy.


Hạn chế và ngoại lệ


  • Bạn luôn có thể nâng cấp một mỏ lúa.
  • Nhà xay lúa và lò bánh có thể được xây dựng / nâng cấp nếu chúng tăng mức lúa sản xuất.
  • Nhà chính cấp 1 luôn luôn có thể xây.
  • Nếu sản lượng cây trồng cơ bản trong làng là 276 mỗi giờ (đó là sản xuất 6 mỏ lúa cấp6) trở lên và số lượng cây trồng tự do nhỏ hơn 0, thì Nhà chính, Kho và Kho lúa có thể được xây dựng /nâng cấp lên cấp 10.
  • Kỳ quan thế giới là ngoại lệ và luôn có thể được nâng cấp.
  • Bạn không thể phá hủy nhà xay lúa cũng như lò bánh nếu nó sẽ giảm mức lúa sản xuất dưới 1. (Bất kỳ sự phá hủy nào đang diễn ra đều đã được tính).


Sản lượng lúa từ Tướng


Tướng có sản lượng sản xuất lúa cơ bản là 6 lúa mỗi giờ, bất kể điểm kỹ năng được thiết lập như thế nào. Sản xuất cơ bản này tuân theo các quy tắc giống như sản xuất tài nguyên Tướng thông thường. Vì vậy, nó được thêm vào sản xuất của ngôi làng mà Tướng đang trú ngụ. Nhưng nó không làm tăng mức lúa sản xuất.

  • Tướng đã chết vẫn tạo ra 6 lúa mỗi giờ.
  • Khi Tướng được hồi sinh, thì việc sản xuất tài nguyên của anh ta bắt đầu cùng lúc với việc tiêu thụ lúa của anh ta.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.