Specijalni serveri - Regije i pobednički poeni

Godišnji specijal se odigrava na mapi drevne Evrope koja je podeljena na  87 regiona. Pobednički poeni se čuvaju u selima i mogu biti osvojeni i izgubljeni.

Mapa regiona
Regioni i pobednički poeni

Regioni, naseljavanje i kontrola, pad broja stanovnika
Postoji 87 nezavisnih regiona koje mogu kontrolisati savezi. Ovo im omogućava da sakupe pobedničke poene. Dodatno savez koji kontroliše region može da aktivira drevne moći (artefakte).

Kako možete da osvojite region? Prvo, mora biti otključan. Ovo se događa kada 5 najvećih saveza u regionu ima ukupno najmanje 4.000 stanovnika u regionu. Broj stanovnika drugih saveza, igrača bez saveza, onih u modu odmora i blokiranih igrača, kao i natarskih sela se ne računa. Kada se region jednom otključa on više ne može biti zaključan, međutim ako broj stanovnika padne ispod 4.000 prestaje da prizvodi pobedničke poene i moć se deaktivira.

Nova sela je moguće naseliti samo u regionima koji su otključani ili su susedni već otključanim regionima. Jedini izuzetak od ovog pravila su početni regioni koje je uvek moće naseliti.


Redosled pojavljivanja

Novi igrači se pojavljuju u kvadradntima određenih regiona. Kada su sva mesta za pojavljivanje zauzeta u tom regionu, novi igrači će početi da se pojavljuju u sledećem regionu, itd. Ispod možete videti resdosled regiona za pojavljivanje u svakom kvadrantu.


severozapadjugozapad
severoistok
jugoistok
BagacumCarthago NovaVenedaeAthens
LutetiaCaesareaSarmatiaDelphi
LondiniumRusadirBastarnaeApollonia
DurnonovariaCordubaVandaliSamothrace
CoriniumSegoviaGherlaByzantinum
EburacumSaguntumBerzobisHalicarnassos
CherusciNumantiaMursaIconium Athribis
TreverorumTarracoSegesticaAlexandria
MogontiacumEmporiaeMarcomanniCyrene
ArgentorateTolosaBurgundiSyracusae
AugustodunumNarboCimbriLilybaeum
PictaviumAlalieHyperboreaBrundisium
CaledoniaCaralisScythiaEpidaurum
MediolanumHippo RegiusTheodosiaUlpiana
BurdigalaCarthagoAquileiaPhilipopolis
Ako neki od saveza u otključanom regionu ima više od 50% populacije (samo sela top 5 saveza u regionu se računaju), savez će početi da preuzima kontrolu nad regionom. Za to je potrebno 24 sata na uobičajenom serveru, 16 sati na x2 i 12 sati na x3 speed. Ako uspeju da održe većinu, kontrolisaće region.

Informacije o broju stanovnika u regionu i udela top 5 saveza se mogu videti u statistikama > kartica regioni i u bilo kojoj ambasadi koja se nalazi u regionu. Imajte na umu da kolona "stanovništvo regiona" u statistikama prikazuje broj stanovnika top 1 saveza u regionu, a ne ukupan broj stanonivnika regiona.

Evo pregleda mehanizma regiona:

Status regiona

Kako postići

Efekti

Zaključan

Svi regioni su zaključani na početku.

Ne možete da naselite dok se susedni region ne otključa. Nekoliko početnih regiona je izuzetak. Uvek je moguće naseliti drugo selo u regionu gde imate glavni grad.

Otključan

Top 5 saveza u regionu mora da ima više od 4.000 stanovnika u regionu.

Može biti naseljen i osporen. Ne može se ponovo zaključati.

Osporen

Jednan od saveza treba da ima preko 50% stanovništva od top 5 saveza u regionu.

Ostaje otključan ako savez izgubi prevlast.

Osiguran

Savez mora da zadrži prevlast 24 sata u kontinuitetu.

Članovi saveza koji kontroliše region mogu da aktiviraju drevnu moć regiona (ako je poseduje) i da dobiju pobedničke poene sve dok region ima više od 4.000 stanovnika.

Ako broj stanovnika regiona padne ispod 4.000, region prestaje da proizvodi pobedničke poene i ne daje više moć regiona.


Region i dalje može da se osvoji/osigura, mehanizam osvajanja nije promenjen. Jedina izmena je da prestaje proizvodnja pobedničkih poena i da region nije vidljiv u riznici.


Primer 1:

Region je otključan ali je ponovo ispod 4.000 stanovnika

 • Dok je ispod 4.000 stanovnika, savez postigne >50% regionalne kontrole
 • Osvajanje započinje. Poruka da nema dovoljno stanovnika se i dalje prikazuje
 • 4.000 stanovnika je ponovo dostignuto.
 • Sada je odbrojavanje vidljivo.

Primer 2:

 • Region je otključan.
 • Savez A je osvojilo region.
 • Igrač B koristi drevnu moć.
 • Region padne ispod 4.000 stanovnika.
 • Savez A ne dobija više pobedničke poene i ne može više da se koristi drevna moć tog regiona.
 • Igrač B ima još uvek aktivnu moć, nije otkazana ali je ne može reaktivirati.
 • Region ponovo ima više od 4.000 stanovnika.
 • Savez A počinje da dobija pobedničke poene ponovo i igrači mogu da aktiviraju drevne moći. 


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Žao nam je što nismo mogli biti od pomoći. Pomozite nam da poboljšamo ovaj članak vašim povratnim informacijama.