Specijalni serveri - Regije i pobednički poeni

Godišnji specijal se odigrava na mapi drevne Evrope koja je podeljena na  87 regiona. Specijal 2021, Tides of Conquest. Pobednički poeni se čuvaju u selima i mogu biti osvojeni i izgubljeni.

Regioni, naseljavanje i kontrola

Postoji 87 nezavisnih regiona koje mogu kontrolisati alijanse. Ovo im omogućava da sakupe pobedničke poene. Najveća alijansa koji kontroliše region može da aktivira drevne moći (artefakte).

Kako možete da osvojite region? Prvo, mora biti otključan. Ovo se događa kada 5 najvećih alijansi u regionu ima ukupno najmanje 4.000 stanovnika u regionu. Broj stanovnika drugih alijansi, igrača bez alijanse, onih u modu odmora i blokiranih igrača, kao i natarskih sela se ne računa. Kada se region jednom otključa on više ne može biti zaključan, međutim ako broj stanovnika padne ispod 4.000 prestaje da prizvodi pobedničke poene i moć se deaktivira.

Nova sela je moguće naseliti samo u regionima koji su otključani ili su susedni već otključanim regionima. Jedini izuzetak od ovog pravila su početni regioni koje je uvek moće naseliti.

Ako neka od alijansi u otključanom regionu ima više od 50% populacije (samo sela top 5 alijansi u regionu se računaju), alijansa će početi da preuzima kontrolu nad regionom. Za to je potrebno 24 sata na uobičajenom serveru, 16 sati na x2 i 12 sati na x3 speed. Ako uspeju da održe većinu, kontrolisaće region.

Informacije o broju stanovnika u regionu i udela top 5 alijansi se mogu videti u statistikama > kartica regioni i u bilo kojoj ambasadi koja se nalazi u regionu. Imajte na umu da kolona "stanovništvo regiona" u statistikama prikazuje broj stanovnika top 1 alijansa u regionu, a ne ukupan broj stanonivnika regiona.

Evo pregleda mehanizma regiona:

Status regiona

Kako postići

Efekti

Zaključan

Svi regioni su zaključani na početku.

Ne možete da naselite dok se susedni region ne otključa. Nekoliko početnih regiona je izuzetak. Uvek je moguće naseliti drugo selo u regionu gde imate glavni grad.

Otključan

Top 5 alijansi u regionu mora da ima više od 4.000 stanovnika u regionu.

Može biti naseljen i osporen. Ne može se ponovo zaključati.

Osporen

Jednna od alijansi treba da ima preko 50% stanovništva od top 5 alijansi u regionu.

Ostaje otključan ako alijansa izgubi prevlast.

Osiguran

Alijansa mora da zadrži prevlast 24 sata u kontinuitetu.

Članovi alijanse koja kontroliše region mogu da aktiviraju drevnu moć regiona (ako je poseduje) i da dobiju pobedničke poene sve dok region ima više od 4.000 stanovnika.

Drevne moći i pobednički poeni

Najveća alijansa koji kontroliše region mogu da imaju korist od drevnih moći, ako ih region poseduje. Da bi se drevna moć aktivirala, igrač mora da ima riznicu na stepenu 10 (za malu moć koja deluje na selo) ili 20 (za moć koja deluje na nalog). Možete aktivirati moći u bilo kom selu; nije potrebno da se nalazi u istom regionu kao i moć.

Možete aktivirati po jednu moć u svakom selu, ali samo jedna od moći može da deluje na ceo nalog. Kada se aktivira moć traje 24 sata, nakon toga može biti ponovo reaktivirana ako alijansa još uvek kontroliše region. Jedna aktitivacija je besplatna svakog dana; svaka dodatna se naplaćuje 5 zlata (za moći koje deluju na selo) ili 10 zlata (za moći koje deluju na nalog).

Moć može biti deaktivirana u sledećim situacijama:

 • Ako napustite alijansu
 • Ako izgubite selo u kom je aktivirana
 • Ako Vaša alijansa izgubi kontrolu nad regionom koji poseduje moć

Drevne moći su veoma korisne, ali nisu jedina korist kontrole regiona. Ako želite da pobedite, Vaša alijansa mora da sakupi pobedničke poene. Svakog dana alijansa koja kontroliše region dobija pobedničke poene. Količina zavisi od regiona:  

 • Velika moć - 400 poena po danu

 • Mala moć - 1200 poena po danu

 • Mala moć - 1000 poena po danu

 • Nema moći - 2000 ili 4000 poena po danu

Dodatno pobednički poeni koje zaradi alijansa od regiona se dele na sela alijase u tom regiou. Svako selo dobija poene proporcionalno populaciji alijanse u tom regionu. Ovo znači da veće selo i manja ukupna populacija u regionu znače više pobedničkih poena za selo. Međutim ukupan broj poena koje dobija alijansa ostaje isti.

 

Alijansa koji sakupi najviše pobedničkih poena pobeđuje na kraju igre.

 

Tides of Conquest traje 180 dana na x1, 120 dana na x2 bržem i 80 dana na x3 bržem serveru.  Dobijanje i gubljenje pobedničkih poena  

Pobednični poeni su vezani za selo i ne mogu biti pomereni, ali sela mogu da promene alijansu tako da se i pobednički poeni prebacuju između alijansi. Takođe mogu biti i uništeni. 


Promena alijanse:

 • Kada igrač napusti alijansu, 50% pobedničkih poena iz njegovih sela je izgubljeno.
 • Pridruživanje alijansi nema uticaj na sakupljene pobedničke poene.


Kako su pobednički poeni alijanse suma pobedničkih poena igrača, kada igrač promeni alijansu svi njegovi stari pobednički poeni su izgubljeni i nova alijansa dobija 50% od njih.

 

Osvajanje sela: 


 • Kada igrač iz iste alijanse osvoji selo, svi pobednički poeni su zadržani u selu i novi vlasnik ih poseduje.
 • Kada selo osvoji neko ko nije iz iste alijanse, 25% pobedničkih poena je uništeno. Novi vlasnik dobija preostalih 75% pobedničkih poena. Tako da osvajanje sela od strane druge alijanse (čak i ako je isto savezništvo) znači da će 25% pobedničkih poena biti izgubljeno.


Rušenje sela:

 • Kada se selo sruši, svi pobednički poeni su uništeni.

 

Brisanje naloga:

 • Kada igrač obriše svoj nalog svi njegovi pobednički poeni su takođe izbrisani. Ovo se odnosi i na situaciju kada Natari preuzmu selo obrisano igrača. Natarska sela nemaju pobedničke poene.


Pad broja stanovnika u regionu

Ako broj stanovnika regiona padne ispod 4.000, region prestaje da proizvodi pobedničke poene i ne daje više moć regiona.


Region i dalje može da se osvoji/osigura, mehanizam osvajanja nije promenjen. Jedina izmena je da prestaje proizvodnja pobedničkih poena i da region nije vidljiv u riznici.


Primer 1:

Region je otključan ali je ponovo ispod 4.000 stanovnika

 • Dok je ispod 4.000 stanovnika, alijansa postigne >50% regionalne kontrole
 • Osvajanje započinje. Poruka da nema dovoljno stanovnika se i dalje prikazuje
 • 4.000 stanovnika je ponovo dostignuto.
 • Sada je odbrojavanje vidljivo.

Primer 2:

 • Region je otključan.
 • Alijansa A je osvojilo region.
 • Igrač B koristi drevnu moć.
 • Region padne ispod 4.000 stanovnika.
 • Alijansa A ne dobija više pobedničke poene i ne može više da se koristi drevna moć tog regiona.
 • Igrač B ima još uvek aktivnu moć, nije otkazana ali je ne može reaktivirati.
 • Region ponovo ima više od 4.000 stanovnika.
 • Alijansa A počinje da dobija pobedničke poene ponovo i igrači mogu da aktiviraju drevne moći. 

Mapa

Map 
Description automatically generated 

Kliknite na mapu da otvorite veću sliku. 


Mapa iznad prikazuje bojno polje godišnjeg specijala. U pitanju je drevna Evropa koja je podeljena na regione. Mapa prikazuje sve granice regiona (uključujući i vodu), njihove nazive, moći i pobedničke poene.
 

Iskoristili smo kratke nazive drevnih moći, evo njihovih značenja:

 • Architect – jače građevine
 • Boots – brže kretanje vojske
 • Confusion – skloništa + nasumično gađanje
 • Diet – manja potrošnja žita
 • Eyes – bolji špijuni
 • Storage – plan za veliko skladište i veliki silos
 • Trainer – brža obuka vojske

Pogledajte više detalja o drevnim moćima u članku efekati artefakta. Efekti su isti, međutim godišnji specijal nema ludi artefakt (nasumična moć).Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Žao nam je što nismo mogli biti od pomoći. Pomozite nam da poboljšamo ovaj članak vašim povratnim informacijama.