Special-servere - Regioner og sejrspoint

I de årlige specials foregår spillet på et kort, der er baseret på oldtidens Europa og opdelt i 87 regioner. I 2021's special, Tides of Conquest, opbevares sejrspoint i landsbyer og kan vindes eller tabes.


Regioner, bosættelse og kontrol 

Der er 87 uafhængige regioner, som hver kan kontrolleres af en alliance hvorved dens landsbyer i regionen får sejrspoint over tid. Der ud over, kan alliancens medlemmer bruge regionens oldtidskraft (artefakt).


Så, hvordan overtager man en region? Først skal den låses op. Dette sker når top-5 af de største alliancer i regionen har samlet mindst 4.000 indbyggere i regionen. Indbyggere fra andre alliancer, spillere uden en alliance, spiller i ferietilstand eller spærrede spillere samt Natar-landsbyer tæller ikke med. Når en region er låst op, vil den ikke kunne blive låst igen, men hvis antallet af indbyggere falder til under 4.000, så stopper regionen med at producere sejrspoint og den regionale kraft bliver deaktiveret.


Det er kun muligt at bosætte nye landsbyer i regioner, der er låst op eller er nabo til de oplåste regioner. Den eneste undtagelse for dette, er de få regioner i starten af spillet, hvor nye spillere bliver placeret, og hvor man altid ville kunne grundlægge nye landsbyer.


Hvis en alliance i en oplåst region formår at få over 50 % af indbyggerne i regionen (kun top-5-alliancernes landsbyer i regionen tælles med), vil alliancen begynde at tage kontrol over regionen. Dette tager 24 timer på normale servere, 16 timer på x2 speedservere og 12 timer på x3 speedservere. Hvis man er i stand til at holde på flertallet, vil man få kontrollen over regionen.


Information om indbyggertal i regionen og top-5-alliancernes andel kan ses i Statistik -> fanen Regioner og i mbassader, der er bygget i regionen. Vær opmærksom på at ”Regionalt indbyggertal” i statistikken viser indbyggertal for top-1-alliancen i regionen, og ikke det samlede antal i regionen.


Region statusSådan gøres detEffekter
LåstAlle regioner starter låst.Kan ikke bosættes, med mindre den er nabo til en oplåst region. Undtaget herfor er nogle få startregioner. Det er også altid muligt at bosætte en anden landsby i en region, hvor du har din hovedby.
Låst opTop-5-alliancerne i regionen skal opnå samlet 4.000 indbyggere i regionen.Kan bosættes og anfægtes. Kan ikke blive låst igen.
Ikke afgjortEn af alliancerne skal have over 50 % af indbyggerne i regionen. Kun top-5-alliancernes indbyggere tæller.Kan vende tilbage til ”låst op” hvis alliancen mister flertallet.
SikretAlliancen skal holde på flertallet i over 24 timer i streg.Medlemmer af den kontrollerende alliance, kan aktivere regionens oldtidskraft (hvis der er en) og deres landsbyer i regionen modtager sejrspoints, så længe regionens indbyggertal er over 4000.
Oldtidskræfter og sejrspoint

Den alliance der kontrollerer regionen, får adgang til oldtidskraften, der er i regionen, hvis den har en. Ehver spiller fra denne alliance, kan aktivere oldtidskraften. For at aktivere oldtidskraften, skal spilleren have et Skatkammer på trin 10 (for små kræfter med landsbyeffekt) eller trin 20 (for kontoeffekt). Du kan aktivere kraften hvilket som helst landsby; landsbyen behøver ikke at være i regionen for at få kraften.


Du kan aktivere en kraft i hver landsby, men kun en af dem kan have effekt for hele kontoen. Når den er aktiveret, vil kraften gælde i 24 timer, derefter kan den genaktiveres, hvis alliancen stadig har kontrollen over regionen. Man har en gratis aktiveringen per dag; derefter koster hver aktivering af kraften 5 (landsbyeffekt) eller 10 (kontoeffekt) guld.


Oldtidskraften kan også deaktiveres under følgende omstændigheder:


 • Hvis du mister landsbyen hvor den er aktiveret i
 • Hvis din alliance mister adgangen til kraften
 • Hvis du udtræder af din alliance


Oldtidskræfter, selvom de er meget brugbare, er ikke den eneste nyttig ting ved at kontrollere regioner. Hvis du vil vinde, skal din alliance samle sejrspoint. Hver dag en alliance kontrollerer en region, vil den tjene sejrspoint. Mængden afhænger af regionen:


 • Unik kraft: - 400 point per dag
 • Stor kraft: - 1200 point per dag
 • Lille kraft: - 1000 point per dag
 • Ingen kraft: - 2000 eller 4000 point per dag

Der ud over, spredes de sejrspoint, der tjenes af en alliance i en region, ud over alliancens landsbyer i regionen. Hver landsby får en andel af pointene, baseret på dens indbyggertal sammenlignet med det samlede indbyggertal for alliancen i regionen. Dette betyder at jo større byen er og jo mindre alliancens samlede indbyggertal i regionen er, jo flere sejrspoint får byen. Det samlede antal sejrspoint hele alliancen tjener er dog stadig det samme.


Den alliance, der har samlet flest sejrspoint når spillet slutter, vinder.


Tides of Conquest varer 180 dage på x1 speed, 120 dage på x2 speed og 80 dage x3 speed.

At vinde eller miste sejrspoint

 Sejrspoint er tilknyttet til en landsby og kan ikke flyttes, men landsbyerne kan flytte alliance og således kan sejrspointene flytte sig mellem alliancer. De kan også ødelægges.


Allianceskift:


 • Når en spiller forlader en alliance mistes 50 % af sejrspointene i spillerens landsbyer. 
 • Spillerens opbevarede point påvirkes ikke af at spilleren kommer med i en ny alliance. 

Eftersom alliancens sejrspoint er summen af dens spilleres point, mister den gamle alliance alle spillerens point når spilleren skifter til en ny alliance og den nye alliance får 50 % af dem.


Erobring af en landsby: 


 • Når en landsby erobres af samme alliance, beholdes alle sejrspointene i landsbyen og den nye ejer ejer dem nu. 
 • Når en landsby erobres af nogen, der ikke er med i samme alliance, ødelægge 25 % af sejrspointene. Den nye ejer får landsbyen med de tilbageværende 75 % sejrspoint. Så hvis man erobrer en landsby fra en anden alliance (selv indenfor samme forbund) går 25 % af pointene tabt.

Ødelæggelse af by:


 • Når en by ødelægges, ødelægges alle dens sejrspoint.

Sletning af konto: 


 • Når en spiller sletter sin konto, slettes alle spillerens sejrspoint også. Dette inkluderer den situation hvor natarerne overtager den slettede spillers landsby. Natarlandsbyer har ikke sejrspoint. 

Fald i regionens indbyggertal

Hvis regionens indbyggertal falder under 4000, stopper regionen med at producere sejrspoint og giver ikke længere den regionale kraft.


Regionen beholder sin status (låst op, ikke afgjort, erobret, sikret) og mekanikken ved erobringsnedkøling påvirkes ikke. Den eneste ændring er at produktionen af sejrspoint stopper og regionens kræfter ikke kan ses i skatkamre.

Eksempel 1:


Regionen er låst op, men falder ned under 4000 indbyggere igen


 • Mens den er under 4000 indbyggere, får en alliance >50 % regional kontrol.
 • Erobringsnedkølingen starter. Den regionale besked 'For lavt indbyggertal' vises stadig.
 • 4000 indbyggere opnås igen.
 • Erobringsnedkølingen vises nu.

Eksempel 2:

 • Regionen er låst op.
 • Alliancen A erobrede regionen.
 • Spiller B bruger oldtidskraften.
 • Regionen falder under 4000 indbyggere.
 • Alliance A får ikke sejrspoint fra regionen og spillerne kan ikke bruge regionens oldtidskraft.
 • Oldtidskraften er stadig aktiv hos spiller B - den slettes ikke, den kan blot ikke genaktiveres når effekten udløber.
 • Regionen kommer over 4000 indbyggere.
 • Alliance A får igen sejrspoint og spillerne kan aktivere oldtidskraften.
Oversigtskort


Kortet herover viser slagmarken for årlige special-servere. Det er oldtidens europa, inddelt i regioner. Kortet viser alle regioner med farvekode efter deres oldtidskraft. Hver type kraft har sin egen farve, med små forskelle mellem små, store og unikke versioner, for at gøre det lettere at læse. Kortet viser også den daglige produktion af sejrspoint for hver region.


Vi har brugt korte (og engelske) navne for oldtidskræfterne, her er en forklaring på deres betydning:

 • Architect – stærkere bygninger
 • Boots – hurtigere tropper
 • Confusion – gemmested + tilfældigt sigte
 • Diet – mindre sultne tropper
 • Eyes – bedre spioner
 • Storage – byggeplaner for stort råstoflager og stort kornkammer
 • Trainer – hurtigere træning af tropper

Se detaljerne om oldtidskræfter i artiklen artefakters effekter. Effekterne er de samme, men årlige special-servere har ikke kraften fra fjolsets artefakt (tilfældig).

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.