Specialieji Serveriai - Regionai ir Pergalės Taškai

Metiniame specialiajame serveryje žaidimo veiksmas vyksta  Senovės Europos žemėlapyje, suskirstytam į 87 regionus. 2021 m. Specialiajame Tides of Conquest pergalės taškai saugomi kaimuose ir gali būti įgyti, užkariauti arba prarasti.

Regionai, įsikūrimas ir valdymas

87 nepriklausomus regionus gali kontroliuotis aljansas, tai įgalina aljanso kaimams regionuose  rinkti pergalės taškus. Be to, aljanso nariai gali naudotis senovės galia (artefaktu).


Tad kaip galima užvaldyti regioną? Pirmiausia jį reikia atrakinti. Tai nutinka, kai 5 geriausi aljansai vietovėje kartu turi bent 4000 gyventojų. Kitų aljansų populiacija, aljansams nepriklausantys ar pašalinti žaidėjai, blokuoti ir esantys atostogose žaidėjai ir natarų kaimai neįskaičiuojami. Regioną atrakinus, jo vėl užrakinti negalima, net jeigu jame lieka mažiau nei 4000 gyventojų. Tačiau jei populiacija nukrenta žemiau 4000 gyventojų, regionas nustoja generuoti Pergalės taškus ir regiono galia deaktyvuojama. 


Naujus kaimus galima įkurti tik atrakintuose regionuose ir besiribojančiuose su atrakintais regionais. Vienintelė šios taisyklės išimtis – keli regionai, kur įsikuria nauji žaidėjai ir kur visada galima įkurti naujus kaimus. 


Jei vieno aljanso nariai neužrakintame regione sugeba pasiekti daugiau kaip 50% regiono gyventojų (skaičiuojama tik 5 didžiausių aljansų populiacija regione), aljansas pradės kontroliuoti regioną. Įprastuose serveriuose tai trunka 24 valandas, x2 - 16 valandų, o x3 - 12 valandų. Jei jiems pavyks išlaikyti daugumą, jie kontroliuos regioną.


Informacija apie regiono populiaciją ir Top 5 aljansų procentai yra pateikiami skiltyje Statistika> Regionai ir bet kurioje ambasadoje, esančioje regione. Atminkite, kad statistikos stulpelyje „regiono populiacija“ nurodoma Top 1 aljanso populiacija regione, o ne bendras regiono gyventojų skaičius.


Toliau pateikiama regionų mechanikos apžvalga: 

Regiono būsena

Kaip pasiekti

Efektai

Užrakintas

Visi regionai pradžioje yra užrakinti

Negalima įsikurti, nebent regionas ribojasi su atrakintu regionu. Keli startavimo regionai yra išimtis. Taip pat visada galima įkurti antrą kaimą regione, kur jūs turite sostinę.  

Atrakintas

5 geriausi aljansai regione  privalo bendrai turėti 4000 gyventojų.

Gali būti apgyvendintas ir užkariautas. Negali būti iš naujo užrakintas.

Užkariautas

Aljansas turi įgyti daugiau kaip 50% regiono populiacijos. Suskaičiuojama tik Top 5 aljansų regione populiacija.  

Gali tapti vėl atrakintu, jeigu frakcija netenka daugumos. 

Įtvirtinta

Aljansas turi išlaikyti daugumą be pertraukos 24 valandas..

Top1 aljansas regione gali aktyvuoti senovinę regiono galią (jeigu regionas ją turi), ir jų kaimai regione gauna pergalės taškus, kol regiono gyventojų skaičius vis dar viršija 4000.

Senovės Galios ir Pergalės Taškai

Didžiausias regiono aljansas, gali naudotis senovės regiono galiomis, jei regionas tokią turi. Bet kuris to aljanso žaidėjas gali suaktyvinti senovės galią. Norėdami tai padaryti, žaidėjas turi turėti 10 lygio iždinę (mažai, kaimo lygio galiai) arba 20 lygio iždine (didelei, apimančiai visą paskyrą galiai). Galite suaktyvinti galią bet kuriame kaime; jis nebūtinai turi būti tame pačiame regione kaip ir galia.


Kiekviename kaime galite suaktyvinti po vieną mažąją galią, tačiau visai paskyrai galima naudoti tik vieną iš didžiųjų galių. Suaktyvinus galią, jos trukmė trunka  24 valandas x1 greičio serveryje, 16 h - x2 serveryje ir 8h - x3 greičio serveryje; vėliau ji gali būti pakartotinai suaktyvinta, jei aljansas vis dar turi prieigą prie galios. Kiekvieną dieną viena aktyvacija yra nemokama; kiekviena papildoma aktyvacija kainuoja 5 (už mažąją kaimo lygio galią) arba 10 (už paskyros lygio galią) auksinių.


Galia gali tapti neaktyvi ir tokiomis aplinkybėmis:

 • Jei palikote aljansą
 • Jei netekote kaimo, kuriame galia buvo aktyvuota
 • Jei aljansas neteko senovės galios

Senovinės galios yra labai naudingos, bet jos nėra vienintelė nauda, gaunama valdant regionus. Jei norite laimėti, jūsų frakcija turi rinkti pergalės taškus. Kiekvieną dieną frakcija kontroliuoja regioną ir uždirba pergalės taškus. Suma priklauso nuo regiono:  

 • Unikali galia – 400 pergalės taškų per dieną 

 • Didelė galia – 1200 pergalės taškų per dieną  

 • Maža galia – 1000 pergalės taškų per dieną  

 • Regionas be galios – 2000 ar 4000 pergalės taškų per dieną 

Be to, pergalės taškai, kuriuos aljansas uždirba iš regiono, yra saugomi to regiono aljanso kaimuose. Kiekvienas kaimas gauna proporcingą taškų skaičių, atsižvelgiant į jo gyventojų skaičių, palyginti su bendru regiono aljanso gyventojų skaičiumi. Tai reiškia, kad kuo didesnis kaimas ir kuo mažiau aljanso gyventojų tame regione, tuo daugiau pergalės taškų gauna kaimas. Tačiau bendra viso aljanso pergalės taškų suma išlieka ta pati. Laimi tas aljansas, kuris žaidimo pabaigoje surenka daugiausiai pergalės taškų. 

Tides of Conquest trunka: 180 dienų x1, 120 dienų x2 ir 80 dienų x3 greičiu.

 

Laimi tas aljansas, kuris žaidimo pabaigoje surenka daugiausiai pergalės taškų.Įgyti ar prarasti Pergalės Taškus  

Pergalės taškai yra susieti su kaimu ir jų negalima perkelti, tačiau kaimai gali pakeisti aljansus, todėl pergalės taškai gali judėti tarp aljansų. Jie taip pat gali būti sunaikinti.


Pakeičiant aljansą:

 • Kai žaidėjas palieka aljansą, 50% Pergalės Taškų jo kaimuose būna prarandama.  
 • Įstojimas į aljansą nepaveikia Pergalės Taškų, kuriuos turi sukaupęs žaidėjas.  


Kadangi aljanso PT (pergalės taškai) yra jo žaidėjų PT suma, žaidėjui perėjus į kitą aljansą, jo senasis aljansas praranda visus jo PT ir naujasis aljansas gauna 50% jų. 

 

Užkariaujant kaimą: 


 • Kai kaimas užkariaujamas iš to paties aljanso, visi PT yra išlaikomi kaime ir dabar jie priklauso naujajam savininkui.
 • Kai kaimas užkariaujama ne aljanso nario, 25% PT yra sunaikinami. Naujas savininkas gauna kaimą su likusiais 75% Pergalės taškų.  Taigi kaimo užkariavimas, net ir iš aljansų sąjungos, reiškia, kad bus netekta 25% taškų.


Sunaikinant kaimą:

 • Kai kaimas sunaikinamas visi Pergalės Taškai yra sunaikinami. 

Ištrinant paskyrą: 

 • Kai žaidėjai ištrina savo paskyrą, visi jų sukaupti Pergalės Taškai irgi yra ištrinami. Įskaitant situaciją, kai Natarai perima žaidėjo kaimą. Natarų kaimai neturi Pergalės Taškų.


Regiono populiacijos sumažėjimas

Jei regiono gyventojų skaičius sumažėja žemiau 4000, regionas nustoja gaminti Pergalės taškus ir nesuteikia regiono senovės galios (jei tokia yra regione).

Regionas vis dar užkariaujamas / atrakintas / užkariautas / apsaugotas, atvėsimo laiko užkariavimo mechanika nesikeičia. Vienintelis pokytis yra tas, kad Pergalės taškų gamyba sustoja ir to regiono galių nematyti iždinėse.


Pavyzdys 1:

Regionas atrakintas, bet populiacija vėl nukrenta žemiau 4000 ribos. 


 • Esant žemiau 4000 populiacijos aljansas pasiekia >50% regiono kontrolės.
 • Užkariavimo laikmatis įsijungia. Bet regiono žinutė "per maža populiacija" yra rodoma.
 • 4000 populiacija pasiekiama vėl.
 • Užkariavimo laikmatis dabar yra matomas.

Pavyzdys 2:

 • Regionas yra atrakintas.
 • Aljansas užkariavo regioną.
 • Žaidėjas B naudoja senovines regiono galias.
 • Regiono populiacija nukrenta žemiau 4000 populiacijos.
 • Aljansas negauna pergalės taškų iš regiono ir negali naudoti to regiono senovinių galių.
 • Žaidėjas B vis dar turi aktyvias senovines galias, jos nėra atšauktos. Jis tiesiog negali pakartotinai aktyvuoti šias galias, kai efektas pasibaigs.
 • Regiono populiacija vėl paauga virš 4000 populiacijos.
 • Aljansas pradeda vėl gauti Pergalės Taškus ir gali vėl aktyvuoti senovines galias. 

Regionų Žemėlapis

Map 
Description automatically generated 

Paspauskit ant žemėlapio, kad pamatyti jo didesnę versiją.


Aukščiau pateiktas žemėlapis rodo Metinio Specialiojo serverio mūšio lauką. Tai senovės Europa, padalinta į regionus. Žemėlapyje rodomi visi regionai, nuspalvinti pagal jų Senovinę galią. Kiekviena galia rodoma skirtingomis spalvomis, spalva šiek tiek skiriasi tarp mažų, didelių ir unikalių versijų, kad būtų lengviau skaityti. Žemėlapyje taip pat pažymima Pergalės Taškų produkcija per dieną kiekviename regione.  

Mes panaudojome trumpus Senovės galių vadus, čia paaiškinimas ką jos reiškia: 

 • Architect (Architektas) - stipresni pastatai
 • Boots (batai) - greitesni kariai
 • Confusion (sumišimas) – slėptuvės + atsitiktinis katapultų pataikymas
 • Diet (dieta) - mažiau alkani karai
 • Eyes (akys) – geresni žvalgai
 • Storage (saugykla) – didžiojo sandėlio ir didžiosios klėties planai
 • Trainer (treneris) – greičiau paruošiami kariai

Pažiūrėkite detalią informaciją apie artefaktų efekto straipsnį. Efektai tie patys, tačiau Metiniai specialieji serveriai neturi Kvailio artefakto.Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.