Automatiniai resursų dalijimosi apribojimai

Žaidime yra rėmimo apribojimo sistema, kuri neleidžia žaidėjams dalytis per dideliais resursų kiekiais, kad būtų užtikrintas sąžiningesnis ir lygesnis žaidimas visiems.


Sistema yra visiškai automatizuota, jums nereikia skaičiuoti, kiek galite išsiųsti resursų.


Apribojimai įtakoje tiek resursų siuntimus per prekeivius, tiek reidus. Konkrečios ribos priklauso nuo toliau pateiktų veiksnių, o svarbiausia – nuo ryšio tarp dviejų žaidėjų.


Ryšių tipai

Ryšiai tarp žaidėjų gali būti 3 tipų:

  1. Žaidėjai vienas su kitu nėra susiję pavadavimo, to pačio įrenginio naudojimo ar to pačio IP adreso ryšiais. Tai numatytasis visų žaidėjų ryšio tipas ir turi mažiausiai apribojimų.
  2. Žaidėjus neseniai siejo pavadavimo santykiai arba jie prisijungė viename potinklyje (vienodi IP).
  3. Žaidėjai, kurie turi pavadavimo ryšį (bent vienas žaidėjas yra kito pavaduotojas) arba neseniai naudojo tą patį įrenginį, kad prisijungti prie žaidimo.


Valandinė produkcija

Visi perlaidų limitai skaičiuojami remiantis valandine produkcija. Tai visa gaminama per valandą produkcija visuose žaidėjo gyvenvietėse - mediena, molis, geležis ir grūdai, atėmus pastatų sunaudojamus grūdus (gyventojų skaičius), bet ignoruojant karių suvartojamus grūdus.


Be to, prie šios sumos pridedamas grobio vidurkis per valandą, atsižvelgiant į paskutinių 7 dienų duomenis, su sąlyga, kad tai bus teigiama vertė.


Resursų balansas

Kad būtų laikomasi limitų, žaidimas apskaičiuoja, ką žaidėjai jau pasidalino per pastarąsias 7 dienas. Tam skaičiuojami visi resursai, kuriuos prekeiviai siunčia tarp žaidėjų (įskaitant siuntimą tiesiogiai, per turgaus pasiūlymus ir prekybos maršrutus) ir visi resursai, kurie buvo pagrobti (nureidinti). Be to, skaičiuojami grūdai suvalgyti vieno žaidėjo karių, kito gyvenvietėse. Taip lyg antrasis žaidėjas nuolat siųstų grūdus karių savininkui.


Resursų siuntimo limitai

Kai žaidėjas nori siųsti resursus kitam žaidėjui, žaidimas patikrina resursų balansą tarp siuntėjo ir gavėjo ir lygina jį su vidinėmis ribomis.


Resursų siuntimas leidžiamas tik tuo atveju, jei likutis po šio veiksmo neviršytų limito. Kitu atveju bus rodomas klaidos pranešimas su išsamia informacija.


Apskritai, visi apribojimai yra griežtesni aukštesniems žaidėjų ryšio tipams. Tai reiškia, kad žaidėjas gali siųsti daugiau resursų nesusijusiam asmeniui, palyginti su tuo, kuris neseniai buvo jo pavaduotojas (2 ryšio tipas), ir dar mažiau tiems, kurie dabar yra jo pavaduotojai (3 ryšio tipas).


Be to, apribojimai yra griežtesni, kai siunčiami resursai žaidėjui, kurio populiacija yra didesnė.

Visi šie limitai yra pagrįsti siuntėjo paskyros valandine gamyba, todėl kuo ji didesnė, tuo daugiau resursų apskritai gali būti siunčiama.


Turgavietės pasiūlymai

Resursų siuntimą per turgavietės pasiūlymus paprastai veikia panaši apsaugos sistema, kaip siunčiant resursus tiesiogiai. Tačiau žaidėjams, turintiems 1 ryšio tipą, pasiūlymai nėra ribojami, išskyrus atvejus, kai prekybos istorija tarp tokių žaidėjų yra labai palanki vienam iš jų.


Nauji ir mažos populiacijos žaidėjai

Žaidėjai, turintys pradedančiųjų apsaugą, ir žaidėjai, turintys mažiau nei 200 gyventojų, gali priimti tik 1:1 pasiūlymus turguje. Jie negali sukurti pasiūlymų turgavietėje, kurie jiems būtų nepalankūs. Žaidėjai, kuriems taikoma pradedančiųjų apsauga, negali niekam tiesiogiai siųsti jokių resursų. Tuo tarpu, naujokų apsaugai pasibaigus, tačiau esant mažesniems nei 200 gyventojų populiacijos, jie gali siųsti tik tiek resursų, kiek patys gavo, bet ne daugiau.


Artefaktai ir WW

Artefaktų gyvenvietės gali gauti resursus be apribojimų, jei tiekimuose yra ne mažiau kaip 50 % grūdų. Galima sukurti prekybos maršrutus į artefaktų kaimus tik su grūdais. Kai žaidimų pasaulyje išsisėja Statybų planai, šis prekybos maršrutų apribojimas panaikinamas.


Pasaulio stebuklų gyvenvietės gali gauti neribotą resursų kiekį. Taip pat į tokius kaimus galima sukurti prekybos maršrutus be jokių apribojimų.


Grūdo tiekimas savo kariams

Jei žaidėjas remia kitą žaidėją kariais, sistema leidžia siųsti papildomus resursus, kad galėtų maitinti tuos karius. Tam gali būti naudojami tik tokie siuntimai, kuriuose yra ne mažiau kaip 50 % grūdų.

Ši papildomo tiekimo galimybė yra didžiausia žaidėjams, kurie nėra glaudžiai susiję (žr. ryšio tipus). Suma taip pat tiesiogiai susijusi su kariams reikalingu grūdu.

 

Reidinimo limitai

Resursų pagrobimas mūšiuose tarp nesusijusių žaidėjų nėra ribojamas.

Yra apribojimų, kai puolantys ir besiginantys žaidėjai yra toje pačioje konfederacijoje arba kai jie turi 2 ryšio tipą (tik kai gynėjo paskyra mažesnė) arba 3 ryšio tipą (nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus).


Kai taikomi apribojimai, jie yra panašūs į apribojimus siunčiant resursus, bet yra atspindimi. Tai yra, su gynėju elgiamasi taip, lyg jis siųstų resursus.


Specialus limitas galioja, kai žaidėjas, turintis 3 tipo ryšį su užpuoliku, neseniai siuntė resursus gynėjui, tokiu atveju, užpuolikas negalės pavogti jokių išteklių. Pranešime apie tokį mūšį bus tai paaiškinantis pranešimas. Riba laikina. Atminkite, kad užpuoliko ir gynėjo ryšys nėra svarbus ir nesvarbu, ar resursai buvo išsiųsti tiesiogiai, ar per turgavietės pasiūlymą. Šis limitas buvo įvestas, kad žaidėjai neviršytų rėmimo sistemos limitų, perkeldami resursus per trečią žaidėją.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Atsiprašome, kad negalėjome padėti. Padėkite mums patobulinti šį straipsnį palikdami atsiliepimus.