Pelayan Istimewa - Wilayah dan Mata Kemenangan

Dalam acara istimewa tahunan, permainan ini berlaku pada peta Eropah Kuno yang dibahagikan kepada 87 wilayah. Mata Kemenangan disimpan di kampung dan boleh diperoleh atau hilang.

Peta Wilayah
Wilayah dan Mata Kemenangan


Wilayah, penempatan dan kawalan Penurunan populasi wilayah

Setiap daripada 87 wilayah bebas boleh dikawal oleh persekutuan, memberikan kampung di wilayah itu Mata Kemenangan dari semasa ke semasa. Di samping itu, ahli persekutuan boleh menggunakan kuasa kuno (artifak) wilayah itu.


Jadi, bagaimana anda boleh mengambil alih sesuatu wilayah? Pertama, anda mesti membuka kuncinya. Ini berlaku apabila 5 persekutuan terbesar di rantau ini mempunyai sekurang-kurangnya 4,000 penduduk di rantau ini. Penduduk persekutuan lain, pemain tanpa persekutuan, bercuti atau dilarang, serta kampung Natar, tidak diambil kira. Setelah rantau dibuka, ia tidak boleh dikunci lagi; walau bagaimanapun, jika populasi menurun di bawah 4k, maka wilayah itu berhenti menghasilkan mata kemenangan, dan kuasa wilayah akan dinyahaktifkan.


Anda hanya boleh menyelesaikan kampung baharu di kawasan yang tidak berkunci atau merupakan kawasan berjiran dengan yang tidak berkunci. Satu-satunya pengecualian kepada peraturan ini ialah wilayah, di mana pemain baru dimunculkan dan di mana ia sentiasa mungkin untuk membuka kampung baru.

Urutan pemunculan

Pemain baharu muncul pada setiap suku bahagian di wilayah tertentu. Setelah semua tempat yang tersedia untuk pemunculan diambil di wilayah itu, pemain baharu akan mula muncul di wilayah seterusnya, dan seterusnya. Di bawah anda boleh menemui susunan kawasan yang digunakan untuk pemunculan pada setiap suku bahagian wilayah.


North-West
South-West
North-East
South-East
BagacumCarthago NovaVenedaeAthens
LutetiaCaesareaSarmatiaDelphi
LondiniumRusadirBastarnaeApollonia
DurnonovariaCordubaVandaliSamothrace
CoriniumSegoviaGherlaByzantinum
EburacumSaguntumBerzobisHalicarnassos
CherusciNumantiaMursaIconium Athribis
TreverorumTarracoSegesticaAlexandria
MogontiacumEmporiaeMarcomanniCyrene
ArgentorateTolosaBurgundiSyracusae
AugustodunumNarboCimbriLilybaeum
PictaviumAlalieHyperboreaBrundisium
CaledoniaCaralisScythiaEpidaurum
MediolanumHippo RegiusTheodosiaUlpiana
BurdigalaCarthagoAquileiaPhilipopolis

Jika satu persekutuan berjaya memiliki lebih 50% penduduk di dalam sebuah wilayah (hanya 5 kampung persekutuan teratas di wilayah itu diambil dikira), persekutuan itu akan mula mengawal wilayah itu. Ini mengambil masa 24 jam, tanpa mengira kelajuan dunia permainan. Jika mereka berjaya memegang majoriti, mereka akan menguasai wilayah itu.


Maklumat tentang penduduk wilayah dan peratusan 5 persekutuan teratas ditunjukkan dalam tab Statistik > Wilayah dan di mana-mana Kedutaan yang terletak di wilayah itu. Perlu diingat bahawa lajur "Populasi wilayah" dalam statistik menunjukkan populasi persekutuan teratas di wilayah itu, bukan jumlah populasi di wilayah itu.


Status WilayahBagaimana mencapainyaKesan
Terkunci

Semua wilayah awalnya dalam keadaan dikunci.

Tidak boleh membuka kampung melainkan ia berjiran dengan kawasan yang tidak berkunci. Beberapa kawasan permulaan adalah satu pengecualian. Ia juga sentiasa mungkin untuk membuka kampung kedua di wilayah yang sama dengan ibukota anda.

Tidak terkunci

Sebanyak 5 persekutuan teratas di wilayah tersebut mesti memiliki 4.000 penduduk di wilayah itu.

Dapat dihuni dan direbut. Tidak dapat dikunci lagi.

Direbut

Salah satu persekutuan harus mencapai lebih dari 50% populasi di wilayah tersebut. Hanya populasi dari 5 persektuan teratas yang dikira.

Boleh jatuh kembali menjadi tidak terkunci jika persekutuan kehilangan majoriti.

Selamat

Persekutuan harus memegang majoriti selama lebih dari 24 jam terus menerus.

Anggota dari persekutuan yang mengawal wilayah dapat mengaktifkan kuasa kuno wilayah (jika ada) dan persekutuan tersebut menerima mata kemenangan, selagi populasi wilayah masih lebih dari 4.000.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Maaf kami tidak dapat membantu. Bantu kami menambah baik artikel ini dengan maklum balas anda.