Na posebnih igralnih svetovih igra poteka na zemljevidu antične Evrope, razdeljenem na 87 regij. Tides of Conquest je posebni letni igralni svet 2021 Travian: Legends. Z osvajanjem ali uničevanjem naselj je mogoče pridobiti, izgubiti ali uničiti zmagovalne točke.


Regije, naseljevanje in nadzor

Vsako od 87 regij je lahko pod nadzorom zavezništva, kar omogoči njihovim članom  (naseljem) zbiranje zmagovalnih točk. Člani alianse lahko aktivirajo antične moči (artefakt).

Torej, kako se osvoji regijo? Prvi pogoj je odklenitev regije. To se zgodi takrat, ko ima pet največjih zavezništev v regiji skupaj populacijo večjo od 4.000 prebivalcev. Populacija drugih zavezništev, igralcev brez zavezništva, zaklenjenih igralcev, igralcev na počitnicah in natarskih naselj se ne upošteva. Ko je regija odklenjena, je ni mogoče ponovno zakleniti. Če populacija v regiji pade pod 4.000 prebivalcev regija preneha proizvajati zmagovalne točke, regionalne moči se deaktivirajo.

Ustanavljanje novih naselij je mogoče samo v odklenjenih regijah ali regijah, ki mejijo na že odklenjene regije. Edina izjema tega pravila je nekaj regij v središču zemljevida, kjer se pojavljajo naselja novih igralcev in kjer je mogoče ustanoviti nova naselja.

Če zavezništvo v odklenjeni regiji uspe doseči več kot 50% populacije regije (štejejo se samo naselja 5 največjih zavezništev v regiji), bo aliansa začela prevzemati nadzor nad regijo. To vzame 24 ur na x1 svetovih, 16 ur na x2 in 12 ur na x3 svetovih. Če zavezništvu v tem času uspe zadržati večino v regiji, bo zavezništvo prevzelo nadzor.

Informacija o populaciji v regiji in 5 najboljših zavezništvih je prikazana v zavihku Statistika  > Regije in v katerikoli ambasadi, ki se nahaja v regiji. Stolpec "Regionalna populacija" v statistiki prikazuje populacijo prvega zavezništva v regiji in ne celotne populacije v regiji.

Status regijeKako dosečiUčinki
ZaklenjenaVse regije so na začetku zaklenjene.Naseljevanje ni mogoče, če ne meji na odklenjeno regijo. Izjema je nekaj začetnih regij. Prav tako je vedno možno ustvariti svoje drugo naselje v regiji kjer imaš prestolnico.
OdklenjenaNajboljših 5 zavezništev v regiji mora skupno doseči 4.000 populacije v regiji.Mogoče je naseljevanje in osvajanje. Odklenjene regije več ni mogoče zakleniti.
OsvajanjeEno od zavezništev mora doseči več kot 50% populacije izmed 5 največjih zavezništev v regiji.  
Mogoča je degradacija stanja na odklenjeno regijo, če zavezništvo izgubi večino v regiji.
Zavarovana
Zavezništvo mora imeti večino več kot 24 ur.
Člani zavezništva, ki nadzoruje regijo lahko aktivirajo antično moč regije (če jo ima) in zavezništvo dobi zmagovalne točke, če je populacija v regiji višja od 4.000.
Antične moči in zmagovalne točke

Največje zavezništvo v regiji, ki ima pod nadzorom regijo, prejme dostop do antične moči regije (če regija ima antično moč). Igralec tistega zavezništva lahko aktivira antično moč. Če želi igralec aktivirati antično moč, mora imeti zakladnico na stopnji 10 (za majhne moči, ki vplivajo na naselje) ali 20 (za moči, ki vplivajo na celoten račun). Moč se lahko aktivira v katerem koli naselju. Ni potrebno, da se naselje nahaja v isti regiji kot antična moč.

V vsakem naselju lahko aktiviraš eno moč, vendar se lahko za celoten račun uporablja samo ena od antičnih moči. Ko je aktivirana, moč traja 24 ur, nato jo lahko znova aktiviraš, če zavezništvo še vedno nadzoruje regijo. Vsak dan je brezplačna ena aktivacija moči; Vsak dodatni strošek aktiviranja je 5 zlatnikov za naselje ali 10 zlatnikov za račun.

Moč se lahko tudi deaktivira v naslednjih primerih:

 • Če uporabnik zapusti zavezništvo
 • Izguba naselja, kjer je bila aktivirana moč
 • Če zavezništvo izgubi nadzor nad regijo, ki ima moč

Čeprav so antične moči izjemno uporabne, niso edina prednost regij. Za zmago mora zavezništvo zbrati dovolj zmagovalnih točk. Za vsak dan, ko ima zavezništvo pod nadzorom regijo prejme zmagovalne točke. Njihova količina je odvisna od regije:

 • Unikatna moč – 400 točk na dan
 • Velika moč – 1200 točk na dan
 • Majhna moč – 1000 točk na dan
 • Brez moči – 2000 ali 4000 točk na dan

Poleg tega so zmagovalne točke, ki jih zavezništvo iz regije prejme porazdeljene na naselja zavezništva v regiji. Vsako naselje prejme sorazmerno količino točk glede na populacijo v primerjavi s celotno populacijo zavezništva v regiji. To pomeni, da večje je naselje in manjša je populacija zavezništva v tej regiji, več zmagovalnih točk bo naselje prejelo. Vendar je skupno število zmagovalnih točk, ki jih je pridobilo celotno zavezništvo, še vedno enako.

Zmaga aliansa, ki na koncu igre zbere največ zmagovalnih točk.

Tides of Conquest traja 180 dni pri hitrosti x1, 120 dni pri hitrosti x2 in 80 dni pri hitrosti x3.

Pridobitev ali izguba zmagovalnih točk 

Zmagovalne točke so vezane na naselje in jih ni mogoče premakniti. Seveda lahko uporabniki in naselja spremenijo alianso/lastništvo, kar pomeni tudi spremembo stanja glede zmagovalnih točk v zavezništvu.

Sprememba zavezništva:

 • Uporabnik zapusti zavezništvo - izgubi 50% zmagovalnih točk.
 • Uporabnikova pridružitev zavezništvu ne vpliva na spremembo njegovih zmagovalnih točk.

Ker so zmagovalne točke zavezništva vsota vseh zmagovalnih točk njihovih igralcev, bo bivša aliansa po odhodu igralca izgubila vse zmagovalne točke igralca, novo zavezništvo pa pridobilo 50% igralčevih zmagovalnih točk.

Osvajanje naselja:

 • Naselje, ki ga osvoji član istega zavezništva bo obdržalo vse zmagovalne točke.
 • Naselje izgubi 25% zmagovalnih točk, če naselje osvoji uporabnik, ki ni del tistega zavezništva. Nov lastnik naselja prejme 75% ZT. Torej osvojitev naselja od drugega zavezništva (tudi, če je v isti koaliciji) pomeni 25% izgubo ZT.

Uničenje naselja:

 • Izguba vseh zmagovalnih točk.

Izbris računa:

 • Izguba vseh zmagovalnih točk. Enako se zgodi, če Natarji prevzamejo nadzor nad naseljem.
Padec populacije v regiji

Če regionalna populacija pade pod 4000, regija preneha proizvajati zmagovalne točke in ne nudi regionalnih moči.

Regijo je še vedno mogoče osvojiti / odklenjena / zavarovati. Edina razlika je, da preneha proizvajati zmagovalne točke, moči niso prikazane v zakladnici.

Primer 1:

Regija je odklenjena, populacija pade pod 4000 prebivalcev

 • Pod 4000 populacije zavezništvo doseže >50% regionalnega nadzora
 • Začne se odštevanje do časa osvojitve. Prikazano je sporočilo za regijo - premajhna populacija
 • Ponovno je doseženih 4000 populacije.
 • Odštevanje osvajanja je ponovno prikazano.

Primer 2:

 • Regija je odklenjena.
 • Aliansa "A" osvoji regijo.
 • Igralec "B" uporabi antično moč.
 • Regija pade pod 4000 populacije.
 • Aliansa "A" ne prejme zmagovalnih točk regije in igralci ne morejo uporabiti antičnih moči regije.
 • Igralec "B" ima še vedno aktivne antične moči; niso prekinjene. Ne more pa jih aktivirati po izteku.
 • Regija ima ponovno 4000 populacije.
 • Aliansa "A" ponovno prejme zmagovalne točke, igralci lahko aktivirajo antične moči regije.
Pregled zemljevida

Zemljevid prikazan zgoraj prikazuje bojišče posebnih svetov. Gre za antično Evropo razdeljeno na regije. Zemljevid prikazuje meje regij, njihova imena, moči in zmagovalne točke.  Za lažji pregled so za regije uporabljene različne barve.

Za imena moči smo uporabili okrajšave. Kaj pomenijo:


 • (Architect) Arhitekt – močnejše zgradbe
 • (Boots) Čevlji – hitrejše enote
 • (Confusion) Zmeda – špranja + naključna tarča
 • (Diet) Dieta – manj lačne enote
 • (Eyes) Oči – boljši vohuni
 • Storage) Skladiščenje – načrt velike žitnice in velikega skladišča
 • (Trainer) Trener – hitrejše urjenje enot

Podrobnosti antičnih moči si oglej v članku o učinkih artefaktov. Učinki so enaki. Izjema na posebnih svetovih je, da ni artefakta norca, ki ima naključne moči.