Máy chủ đặc biệt: Khu vực và Dân số vùng

Trong các phiên bản đặc biệt hàng năm, game diễn ra trên một bản đồ Châu Âu cổ đại được chia thành  87 vùng. Điểm chiến thắng được lưu trữ trong mỗi làng nên có thể kiếm được mà cũng có thể bị mất đi. 

Các vùng, khai hoang và kiểm soát

Có 87 khu vực độc lập có thể được kiểm soát bởi những liên minh, cho phép liên minh đã kiểm soát vùng đó thu thập các điểm chiến thắng từ các ngôi làng trong vùng. Ngoài ra, liên minh đã kiểm soát khu vực có thể kích hoạt sức mạnh cổ đại (cổ vật) để mỗi thành viên trong liên minh đó có thể sử dụng.


Vậy, làm thế nào để bạn chiếm giữ một vùng? Đầu tiên, vùng đó phải được mở ra. Vùng được mở khi top 5 liên minh lớn nhất trong vùng đó có tổng cộng tối thiểu 4.000 dân trong vùng. Không tính số dân của các liên minh khác, những người chơi không gia nhập liên minh, người chơi đang trong kỳ nghỉ hoặc bị khóa, cũng như các làng Natar. Một khi vùng đã được mở ra thì không thể bị khóa lại nữa, ngay cả khi số dân trong đó giảm xuống dưới 4000. Tuy nhiên, khi dân số bị rớt xuống dưới 4000 thì vùng sẽ ngừng sản sinh điểm chiến thắng và các Sức mạnh cổ đại (Cổ vật) của vùng sẽ tạm thời bị bị vô hiệu hóa.


Chỉ có thể khai hoang làng mới tại các vùng đã mở hoặc lân cận với vùng đã mở. Ngoại lệ duy nhất của quy tắc này là một vài vùng lúc mới khởi động máy chủ (khu vực xuất phát), nơi xuất hiện người chơi mới là nơi luôn có thể khai hoang làng mới. Một người chơi mới xuất hiện ở 1 khu vực vẫn còn khóa thì họ cũng có thể mở làng 2 tại khu vực đó (khu vực đầu tiên của họ) cho dù nó vẫn khóa và người chơi mới ở vùng khác vẫn chưa thể khai hoang tại vùng đó như họ.


Thứ tự khởi tạo

Người chơi mới xuất hiện trong mỗi góc phần tư bản đồ ở một khu vực cụ thể. Sau khi tất cả các địa điểm có sẵn để khởi tạo được thực hiện trong khu vực đó, những người chơi mới sẽ bắt đầu xuất hiện ở khu vực tiếp theo, v.v. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy thứ tự của các khu vực được sử dụng để khởi tạo trong mỗi góc phần tư.


Tây Bắc
Tây Nam
Đông Bắc
Đông Nam
BagacumCarthago NovaVenedaeAthens
LutetiaCaesareaSarmatiaDelphi
LondiniumRusadirBastarnaeApollonia
DurnonovariaCordubaVandaliSamothrace
CoriniumSegoviaGherlaByzantinum
EburacumSaguntumBerzobisHalicarnassos
CherusciNumantiaMursaIconium Athribis
TreverorumTarracoSegesticaAlexandria
MogontiacumEmporiaeMarcomanniCyrene
ArgentorateTolosaBurgundiSyracusae
AugustodunumNarboCimbriLilybaeum
PictaviumAlalieHyperboreaBrundisium
CaledoniaCaralisScythiaEpidaurum
MediolanumHippo RegiusTheodosiaUlpiana
BurdigalaCarthagoAquileiaPhilipopolis


Nếu một liên minh đạt được trên 50% số dân trong vùng đã mở khóa (chỉ tính các làng của top 5 liên minh lớn nhất trong vùng đó), thì liên minh đó sẽ bắt đầu chiếm quyền kiểm soát vùng. Quá trình này diễn ra trong 24 giờ (2h giờ với máy chủ thường, 16h với máy chủ tốc độ 2x, và 12h với máy chủ tốc độ 3x). Nếu vẫn giữ được mức quá bán sau khi trôi qua thời gian kích hoạt đó thì liên minh sẽ kiểm soát vùng đó; và sức mạnh cổ đại được trao cho liên minh này.


Có thể xem thông tin về số dân của vùng, phần đóng góp của top 5 liên minh tại mục Thống kê > tab Vùng và tại bất kỳ Đại sứ quán nào nằm trong vùng đó. Lưu ý rằng cột "Số dân trong vùng" tại mục thống kê cho biết số dân của 1 liên minh hàng đầu trong vùng chứ không phải tổng số dân trong vùng đó.


Sau đây là tổng quan về cơ chế vùng:

Trạng thái vùng

Cách đạt được

Hiệu ứng tác dụng

Đã khóa

Tất cả các vùng ban đầu đều khóa.

Không thể khai hoang trừ khi nó nằm cạnh một vùng đã mở ngoại trừ một số vùng mà người chơi mới sinh ra. Bạn luôn có thể mở làng mới ở vùng đang khóa nếu thủ đô làng 1 của bạn đã nằm trong vùng đó.

Mở khóa

Top 5 liên minh trong vùng phải đạt được tổng cộng 4.000 dân cho vùng đó.

Có thể được khai hoang và tranh đoạt. Không thể bị khóa lại.

Tranh chấp

Một liên minh phải đạt được trên 50% số dân của vùng. (Chỉ dân số của top 5 liên minh trong vùng được tính đếm)

Có thể hạ cấp trở thành đã mở nếu liên minh mất đi đa số.

Bảo hộ (đã kiểm soát)

Liên minh phải nắm giữ đa số trong suốt hơn 24 giờ liên tục.

Thành viên của liên minh kiểm soát có thể kích hoạt sức mạnh cổ xưa của vùng (nếu có) và liên minh đó nhận được các điểm chiến thắng, miễn là dân số vùng vẫn trên 4000 pop.

Dân số của khu vực/vùng bị tụt

Khi dân số vùng tụt xuống dưới 4000, vùng sẽ ngưng sản sinh điểm chiến thắng và các sức mạnh cổ đại của vùng sẽ tạm thời ngưng hoạt động. Khi đó, các đặc tính khác của vùng như mở khóa/có thể chiếm/đã bị chiếm/bảo hộ sẽ không thay đổi, chỉ có trạng thái hoạt động của điểm chiến thắng và sức mạnh cổ đại là bị ngưng lại

Ví dụ 1:

Khu vực đã mở khóa nhưng dân số bị tụt xuống dưới 4000 pop

 • Trong khi dân số khu vực vẫn dưới 4000 pop, liên minh đạt hơn >50% dân số sẽ kiểm soát khu vực
 • Khởi động thời gian đếm ngược để chiếm hữu. Thông điệp hiển thị vẫn là "dân số của khu vực quá thấp"
 • Khi đạt từ 4000 pop trở lại.
 • Bây giờ thì thời gian đếm ngược để chiến hữu sẽ hiển thị.

Ví dụ 2:

 • Vùng đã mở khóa.
 • Liên minh A chiếm vùng.
 • Người chơi B sử dụng sức mạnh cổ đại của vùng.
 • Dân số vùng tụt xuống dưới 4000.
 • Liên minh A không nhận điểm chiến thắng từ vùng và thành viên B của liên minh không thể sử dụng sức mạnh cổ đại của Vùng.
 • Người chơi B vẫn còn sức mạnh cổ đại đang sử dụng, nó không bị hủy; nhưng anh ta không thể kích hoạt sức mạnh cổ đại trở lại khi thời gian hoạt động 1 vòng đã kết thúc.
 • Dân số vùng đạt từ 4000 trở lại.
 • Liên minh A nhận điểm chiến thắng của vùng trở lại và tất cả người chơi trong liên minh A có thể sử dụng sức mạnh cổ đại của vùng trở lại bình thường. 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.