Tăng tốc độ hành quân & Võ đài

Tốc độ của quân lính có thể được tăng lên theo một số cách, thông qua việc sử dụng các vật phẩm của Tướng khác nhau, chẳng hạn như giày, cờ hiệu, chuẩn thương, bản đồ, hay với cổ vật cỗ xe và cũng có thể thông qua công trình Võ đài. Hiệu ứng tăng tốc cho quân đội có thể gộp chung lẫn nhau.

Cờ hiệu
Cờ hiệu giúp tăng tốc độ di chuyển quân giữa các làng của bạn nhanh hơn từ 30% - 50%, khi quân lính đi cùng với Tướng.
Chuẩn thương
Chuẩn thương giúp tăng tốc độ di chuyển quân giữa các thành viên liên minh/liên bang nhanh hơn từ 15% - 25%, khi quân đi cùng Tướng.
Vật phẩm tay trái của Tướng
Giày
Giày giúp chuyển quân nhanh hơn từ 25% - 75% sau 20 cánh đồng đầu tiên khi quân đi cùng Tướng. 20 cánh đồng đầu tiên vẫn di chuyển mà không có phần thưởng này.
Đồ trang bị cho Tướng: mũ, áo giáp, giày
Cổ vật
Các cổ vật cỗ xe giúp tăng tốc độ lên 1,5 lần (cỗ xe bạc) hoặc 2x lần (xe đồng hoặc xe vàng)
Cổ vật
Tác dụng của Cổ vật
Võ đài
Mỗi cấp độ của Võ đài sẽ tăng 20% tốc độ di chuyển của quân lính di chuyển sau 20 cánh đồng đầu tiên. Phần thưởng tối đa ở cấp 20 là 400%, khiến binh lính di chuyển với tốc độ gấp 5 lần tốc độ cơ bản.
Xem Võ đài trên Kirilloid

Hiệu ứng thưởng gấp bội


Quân đội có thể được hưởng lợi tốc độ từ nhiều phần thưởng cùng một lúc, đây là cách chúng được nhân lên gấp bội: 

  • Thưởng từ Giày và Võ đài được cộng lại với nhau. 
  • Chúng chỉ ảnh hưởng để tăng tốc  từ cánh đồng thứ 21 trở đi (20 cánh đồng đầu tiên tốc độ bình thường).
  • Tổng 2 mức thưởng từ võ đài và giày bây giờ sẽ nhân với các hệ số thưởng còn lại nếu có. 
  • Tất cả các thưởng tốc độ khác còn lại (ngoài võ đài và giày) đơn giản chỉ việc thực hiện phép nhân.

Ví dụ


Giày lính đánh thuê (+25% tăng tốc) và Võ đài cấp 10 (+200% thưởng) = +225% tốc độ sau 20 cánh đồng đầu tiên, (tốc độ cơ bản * 3.25).


Cổ vật cổ xe tăng tốc x2 lần và Chuẩn thương tăng tốc 20% được nhân với nhau. (tốc độ cơ bản * 2 *1.2).


Vì thế tốc độ thực tế ở ví dụ này là:


Với 20 cánh đồng đầu tiên sẽ di chuyển: tốc độ cơ bản * 2 (từ Cổ vật) * 1.2 (từ Chuẩn thương) = tốc độ cơ bản * 2.4
Từ cánh đồng thứ 21 trở đi: tốc độ cơ bản * 2 (từ Cổ vật) * 1.2 (từ Chuẩn thương) * (1 + 0.25 (Giày) + 2 (Võ đài)) = tốc độ cơ bản * 5.65Tính toán khoảng cách trên Kirilloid

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.