Sadržaj


Može li druga osoba koja koristi isti uređaj igrati na istom serveru kao i ja?

Da može. Međutim, postoje važne stvari koje treba znati kada se koristi isti uređaj. Postoje ograničenja za slanje resursa i pljački, ona se primjenjuju automatski, tako da ne morate brinuti o tome.
Kad koristite isti uređaj, ne postavljajte istu lozinku kao drugi igrač. Važno je da svoju lozinku nikome ne otkrijete, pa ni svojoj porodici. Najbolje je koristiti jedinstvenu lozinku koja se ne koristi nigdje drugdje i nije poznata drugim igračima. Kada svoj uređaj dijelite s drugim igračima na istom serveru, nemojte koristiti lozinke kao što su porodična imena, imena kućnih ljubimaca ili važni datumi, jer će oni možda biti poznati vašoj porodici ili prijateljima, oni također mogu slučajno postaviti istu lozinku. Ne možete koristiti lozinke drugih igrača kako biste se prijavili na njihov nalog. Ne smijete pohraniti lozinku u pretraživač jer bi to omogućilo lak pristup drugom igraču koji koristi isti uređaj. To tretiramo isto kao i otkrivanje lozinke.
Morate se odjaviti sa svog naloga kada drugi igrač preuzme uređaj.
Ako želite pomoći drugom igraču kada je offline, možete se prijaviti na njegov nalog putem opcije čuvara naloga.


Može li druga osoba koja koristi istu WIFI/mrežu igrati na istom serveru kao i ja?

Da, može. Međutim, postoje važne stvari koje morate znati kada koristite isti IP.
Baš kao i kad koristite isti uređaj, postoje ograničenja za slanje resursa i pljački, ona se primjenjuju automatski, tako da ne morate brinuti zbog toga.
Važno je da svoju lozinku ne otkrivate drugima koji igraju na istom serveru i da ne koristite lozinku koju oni mogu znati. Nemojte koristiti lozinke kao što su porodična imena, imena kućnih ljubimaca ili važni datumi, jer će oni možda biti poznati vašoj porodici ili prijateljima, možda će i oni slučajno postaviti istu lozinku.
Ako želite pomoći drugom igraču kada je offline, možete se prijaviti na njegov nalog putem opcije čuvara naloga.


Blokiran/a sam zbog dijeljenja lozinke, ali sam samo zatražio/la lozinku od druge osobe i nikad je nisam koristio/la niti sam otkrio/la svoju lozinku drugoj osobi.

Možete biti blokirani za dijeljenje lozinke s drugim igračem ili zbog traženja od drugog igrača da podijeli njegovu lozinku. Pravila igre zabranjuju dijeljenje lozinki, ako je kažete drugom igraču, već ste prekršili pravila igre. Ako tražite od drugih igrača da vam daju lozinku, potičete ih da krše pravila igre i to se takođe smatra kršenjem pravila igre.


Igram dual i volio bih igrati na drugom nalogu. Ja nisam vlasnik naloga.

Možete igrati na nekom drugom nalogu, međutim nemojte se više prijavljivati na stari nalog. Također, da biste izbjegli nesporazume, najbolje je kontaktirati korisničku službu i javiti im da ćete igrati na drugom nalogu. Obavijestite vlasnika naloga s kojeg odlazite – on bi trebao promijeniti lozinku kako bi uklonio vaš pristup.
Promijenite nalog na kojem igrate samo ako ste sigurni da se nećete predomisliti i vratiti na prethodni nalog. Ako se vratite i prelazite s jednog naloga na drugi, to će se smatrati dijeljenjem lozinke od strane tima za provođenje pravila igre.


Igram dual i volio bih igrati na drugom nalogu. Ja sam vlasnik naloga.

Ako drugi igrač ostane na ovom nalogu, e-mail adresa se mora promijeniti i prenijeti na novog vlasnika. Novi vlasnik također mora promijeniti lozinnku. Nakon promjene e-mail adrese na adresu novog vlasnika, možete prijeći na drugi nalog, međutim, kako biste izbjegli nesporazume, najbolje je kontaktirati korisničku službu i obavijestiti ih da se vlasnik nalaoga promijenio i da ćete početi igrati na drugom nalogu.


Želim igrati na drugom nalogu/registrovati novi nalog.

Ako nitko ne ostaje igrati na vašem nalogu, morate aktivirati postupak brisanja, a zatim obavijestiti korisničku službu da brišete ovaj nalog i da ćete igrati na drugom.
Nakon pristupa novom nalogu ne biste smjeli pristupiti starom nalogu. Ako ne možete izbrisati stari nalog zbog nedavno kupljenog zlata - kada je odgoda završena, trebalo bi samo jednom da se prijavite na stari nalog da biste aktivirali brisanje i ne zaboravite obavijestiti korisničku službu!


Možete li aktivirati brisanje mog naloga?

Ne, vaš nalog ne možemo izbrisati, ali sami ga možete izbrisati pomoću odgovarajuće opcije (Opcije -> Nalog -> Izbriši nalog).


Mogu li u svom pretraćivaču koristiti neki određeni dodatak?

Sve dok taj dodatak ne utiče na igru, ne poduzima nikakve radnje u igri, ne doda nikakve dodatne opcije, ne automatizira ništa i ne promijeni igru na bilo koji način, možete je koristiti.


Mogu li koristiti određeni pretraživač?

Trenutno podržavamo i preporučujemo upotrebu sljedećih uobičajenih pretraživača: Chrome, Firefox, Opera, Edge, Internet Explorer i Safari. Ne ograničavamo i ne kažnjavamo upotrebu drugih pretraživača, ali sami preuzimate rizik ako odaberete bilo koji drugi pretraživač, jer on može automatizirati određene radnje u igri.
U svakom slučaju, pretraživač uvijek treba biti nepromijenjen.


Blokiran/a sam zbog dobivanja resursa od strane bota ili višestrukih naloga, ali nisam znao/la da su to botovi ili nalozi napravljeni protivno pravilima igre.

Primili ste resurse sa više naloga koje je stvorila jedna osoba ili ih je netko kupio. Ovo je kršenje pravila igre jer pravila ne dopuštaju upotrebu botova, više naloga, kupovinu resursa. To znači da ste stekli prednost u igri kršenjem pravila igre. Čak i ako niste sami kupili te resurse ili niste napravili više naloga, ipak ste od njih ostvarili prednost. Dakle, dobit ćete kaznu za stjecanje prednosti kršenjem pravila igre.


Blokiran/a sam zbog prodaje/kupovine naloga, ali to je bila samo poruka i nije došlo do stvarne prodaje.

Smatramo da su sve poruke i opisi u igri koji sadrže tekst o prodaji ili kupnji stvarni, jer su takve poruke dio postupka prodaje ili kupnje. Savjetujemo vam da se ne šalite tako s vašim neprijateljima. Našem timu za provedbu pravila igre može biti teško da razazna je li u pitanju šala ili ozbiljna poruka. Možete biti blokirani zbog slanja takvih poruka.