Novi sistem zadataka

Novi sistem zadataka ima mnogo različitih zadataka koje treba završiti tokom igre, a ne samo na početku. Svako selo ima svoje zadatke koje treba završiti, kao i opšte zadatke za cijeli nalog. Saki zadatak ima više nivoa koji mogu biti dostignuti.

Na primjer, igrač treba izgraditi glavnu zgradu na nivo 1, zatim nadograditi na nivo 3, a zatim na 7 itd.

Nagrade

Nagrade su pojednostavljene u poređenju sa starim sistemom zadataka. Nagrade za završen zadatak su uvijek neka količina resursa (ista količina svih resursa) i iskustvo heroja. Veličina nagrade ovisi o nekoliko faktora:

  • Svaki tip zadatka ima svoj množitelj za nagradu
  • Svaki sljedeći zadatak istog tipa donosi veću nagradu
  • Nivo heroja donosi dodati bonus na sve nagrade.
Zadaci za nalog ne zavise od sela, računa se populacija i proizvodnja kulturnih poena cijelog naloga.

Tip:

Zadaci:

Populacija

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(neograničeno povećanje, udvostručeno svaki put)

Proizvodnja kulturnih poena

(nije u pitanju ukupno proizvedeno već trenutačna proizvodnja)

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(neograničeno povećanje, udvostručeno svaki put)

 

Početni zadaci su dostupni samo za prvo selo igrača.

Zgrada / Opcija

Zadaci:

Skladište

Nivo 1, 3, 7, 12, 20

Silos

Nivo 1, 3, 7, 12, 20

Kasarna

Nivo 1, 3, 7, 12, 20

Štala

Nivo 1, 3, 7, 12, 20

Akademija

Nivo 1, 10, 20

Kovačnica

Nivo 1, 10, 20

Opština

Nivo 1, 3, 7, 12, 20

Radionica

Nivo 1

Glavna zgrada

Nivo 1, 3, 7, 12, 20

Skrovište

Nivo 1, 3, 6, 10

Pijaca

Nivo 1, 3, 7, 12, 20

Ambasada

Nivo 1

osim Huna: Rezidencija / Dvorac
Huni: Rezidencija / Dvorac / Komandni centar

Nivo 1, 3, 7, 12, 20

Zid

Nivo 1, 3, 7, 12, 20

Mjesto okupljanja

Nivo 1, 10, 20

Pilana

Nivo 1, 5

Ciglana

Nivo 1, 5

Ljevaonica željeza

Nivo 1, 5

Žitni mlin

Nivo 1, 5

Pekara

Nivo 1, 5

 

Zadaci za naseljena sela se prave za svako naseljeno selo.

Zgrada / Opcija

Zadaci:

Skladište

Nivo 1, 10, 20

Silos

Nivo 1, 10, 20

Kasarna

Nivo 1

Akademija

Nivo 1

Opština

Nivo 1, 10, 20

Glavna zgrada

Nivo 1, 10, 20

Skrovište

Nivo 1, 10

Pijaca

Nivo 1, 10, 20

 osim Huna: Rezidencija / Dvorac
Huni: Rezidencija / Dvorac / Komandni centar

Nivo 1, 10, 20

Zid

Nivo 1, 10, 20

Mjesto okupljanja

Nivo 1, 10, 20

Populacija

50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Proizvodnja kulturnih poena

50, 100, 150, 250, 350, 500

Jedna zgrada od svake vrste resursa

Nivo 2, (4, 7, 10) najmanje jedna zgrada od svakog tipa.

Napredak nije nivo zgrade već broj različitih vrsta resursa koji su na tom nivou. 

Statistika prikazuje: 0/4, 1/4 ... 4/4.

Sva resursna polja

Sve na nivo 2 (4, 7, 8, 9, 10)

Napredak nije nivo zgrade već broj različitih vrsta resursa koji su na tom nivou

Statistika prikazuje: 0/18, 1/18, ... 18/18

Osvojena sela

Kad se selo osvoji, zadaci se prenose na novog vlasnika zajedno sa njihovim statusom. To znači da će ako je prethodni vlasnik dovršio zadatak, biti dovršen i za novog vlasnika, a ako je dostupan sljedeći zadatak te vrste on će biti vidljiv.

U nastavku je prikazano nekoliko zadataka koji će se uvijek izvršiti ili resetovati kad se selo osvoji. Njihov se status ne prenosi na nove vlasnike.

Zadaci za osvojeno selo se dodaju kada se selo osvoji. Za razliku od ostalih zadataka oni se ne prenose kada se selo ponovo osvoji - već se potpuno isti zadaci prave za novog vlasnika.

Zgrada / Opcija

Zadaci:

 osim Huna: Rezidencija / Dvorac
Huni: Rezidencija / Dvorac / Komandni centar

Nivo 1, 10, 20,

mijenja postojeći sličan zadatak.

Zid

Nivo 1, 10, 20

mijenja postojeći sličan zadatak.

Lojalnost

100

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Žao nam je što nismo mogli biti od pomoći. Pomozite nam da poboljšamo ovaj članak vašim povratnim informacijama.