Naujoje užduočių sistemoje yra daugybė skirtingų užduočių, kurias galima atlikti viso žaidimo eigoje, ne tik pradžioje. Kiekvienas kaimas turi atlikti konkrečias užduotis, taip pat yra bendros paskyros užduotys. Kiekviena užduotis turi kelis lygius, kuriuos galima pasiekti.

Pavyzdžiui, žaidėjas gali būti paprašytas pastatyti pastatyti 1-o lygio Gyvenamąjį pastatą, tada jį pakelti į 3-ią lygį, tada į 4-tą lygį ir taip toliau. 


Apdovanojimai


Apdovanojimai yra supaprastinti, palyginus su senaja užduočių sistema. Atlygis už atliktą užduotį visada yra tam tikras resursų skaičius (vienodai kiekvienos rūšies išteklių) ir karžygio patirtis. Atlygio dydis priklauso tik nuo kelių veiksnių:

  • Kiekvienos užduoties tipas turi savo atlygio daugiklį
  • Kiekviena kita to paties tipo užduotis suteikia didesnį atlygį
  • Karžygio patirties lygis suteikia papildomą premiją visiems apdovanojimams.

Paskyros užduotys nepriklauso nuo kaimų, skaičiuojami visos paskyros gyventojai ir KT gamyba.

Tipas:

Užduotys:

Populiacija

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(neribotas prieaugis, kaskart padvigubinamas)

Kultūros taškų gamyba

(atkreipkite dėmesį, kad tai ne jau sukauptų KT taškų kiekis, o dabartinė gamyba)

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(neribotas prieaugis, kaskart padvigubinamas)

 


Įkurto kaimo užduotys kuriamos tik pirmajam, pradedančiam žaidėjo kaimui.

Pastatas / Savybė

Užduotys:

Sandėlys

Lygiai 1, 3, 7, 12, 20

Klėtis

Lygiai 1, 3, 7, 12, 20

Kareivinės

Lygiai 1, 3, 7, 12, 20

Arklidės

Lygiai 1, 3, 7, 12, 20

Akademija

Lygiai 1, 10, 20

Ginklinė

Lygiai 1, 10, 20

Miesto rotušė

Lygiai 1, 3, 7, 12, 20

Dirbtuvės

Lygis 1

Gyvenamasis pastatas

Lygiai 1, 3, 7, 12, 20

Slėptuvė

Lygiai 1, 3, 6, 10

Turgus

Lygiai 1, 3, 7, 12, 20

Ambasada

Lygis 1

Ne Hunai: Rezidencija / Valdovų rūmai
Hunai: Rezidencija / Valdovų rūmai / Valdymo Centras

Lygiai 1, 3, 7, 12, 20

Siena

Lygiai 1, 3, 7, 12, 20

Susibūrimo vieta

Lygiai 1, 10, 20

Lentpjūvė

Lygiai 1, 5

Plytinė

Lygiai 1, 5

Geležies liejykla

Lygiai 1, 5

Malūnas

Lygiai 1, 5

Kepykla

Lygiai 1, 5

 


Kiekvienam naujai įkurtam kaimui sukuriamos apgyvendinto kaimo užduotys.

Pastatas / Savybė

Užduotys:

Sandėlys

Lygiai 1, 10, 20

Klėtis

Lygiai 1, 10, 20

Kareivinės

Lygis 1

Akademija

Lygis 1

Miesto rotušė

Lygiai 1, 10, 20

Pagrindinis pastatas

Lygiai 1, 10, 20

Slėptuvė

Lygiai 1, 10

Turgus

Lygiai 1, 10, 20

Ne Hunai: Rezidencija / Valdovų rūmai
Hunai: Rezidencija / Valdovų rūmai / Valdymo Centras

Lygiai 1, 10, 20

Siena

Lygiai 1, 10, 20

Susibūrimo vieta

Lygiai 1, 10, 20

Populiacija

50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Kultūros taškų gamyba

50, 100, 150, 250, 350, 500

Kiekvienos rūšies resursų vieno lauko pastatymas

Lygiai 2, (4, 7, 10) bent vieno kiekvieno tipo resursų lauko pastatymas.

Progreso juosta yra ne resursų lygiai, o jau pasiekusių lygį resursų laukų skaičius.

Statistika yra: 0/4, 1/4 ... 4/4.

Visi resursai į lygį

Visi į lygį 2 (4, 7, 8, 9, 10)

Progreso juosta yra ne resursų lygiai, o jau pasiekusių lygį resursų laukų skaičius.

Statistika yra: 0/18, 1/18, ... 18/18

Užkariautas kaimas


Užkariavus kaimą, kaimo užduotys kartu su jų statusu perduodamos naujam savininkui. Tai reiškia, kad jei ankstesnis savininkas atlikdavo kai kurias užduotis, jos vis tiek bus atliktos naujam savininkui ir, jei bus, jis galės atlikti kitą tokio tipo užduotį.

Žemiau esančioje lentelėje yra keletas užduočių, kurios visada sukuriamos arba atstatomos iš naujo, kai kaimas užkariaujamas. Jų statusas neperduodamas naujam savininkui.


Užkariauto kaimo užduotys pridedamos prie kaimo, kai jis užkariaujamas. Skirtingai nuo kitų užduočių, jos nėra perleidžiamos, kai kaimas vėl užkariaujamas - vietoj to, naujajam savininkui sukuriamos identiškos užduotys

Pastatas / Savybė

Užduotys:

Ne Hunai: Rezidencija / Valdovų rūmai
Hunai: Rezidencija / Valdovų rūmai / Valdymo Centras

Lygiai 1, 10, 20,

pakeičia esamą atvirą panašią užduotį.

Siena

Levels 1, 10, 20

pakeičia esamą atvirą panašią užduotį.

Lojalumas

100