Innehållsförteckning


Kan en annan person som använder samma enhet spela på samma server som jag?

Ja, det kan de, men det är några saker som är viktiga att veta om man använder samma enhet.

Det finns en gräns för hur mycket resurser man kan skicka och plundra. Begränsningen är automatisk, så du behöver inte oroa dig för det. 

När man delar samma enhet, så ska man inte ha samma lösenord som en annan spelare. Det är viktigt att du inte avslöjar ditt lösenord för någon, inte ens för din egen familj. Det bästa är att använda ett unikt lösenord som inte används någon annanstans och inte är känt av andra spelare. 

När man delar enhet med spelare på samma server, använd inte lösenord som familjemedlemmars namn, husdjurs namn eller viktiga datum, för de kan vara kända av din familj eller vänner. De kan också ha valt samma lösenord.

Du får inte använda en annan spelares lösenord för att logga in på deras konto. 

Du ska inte spara ditt lösenord i webbläsaren eftersom det gör att andra spelare på samma enhet enkelt har tillgång till ditt konto. Vi betraktar det som att dela lösenordet.

Du måste logga ut från ditt konto när en annan spelare tar över enheten. 

Om du vill hjälpa en annan spelare när de inte är online, ska du använda sitterfunktionen för att logga in på deras konto. 


Kan en annan person som använder samma WIFI/nätverk spela på samma server som jag?

Ja, det kan de, men det är några saker som är viktiga att veta om man använder samma enhet.

Precis som när man använder samma enhet, så finns det en gräns för hur mycket resurser man kan skicka och plundra. Begränsningen är automatisk, så du behöver inte oroa dig för det. 

När man delar samma enhet, så ska man inte ha samma lösenord som en annan spelare. Det är viktigt att du inte avslöjar ditt lösenord för någon, inte ens för din egen familj. Det bästa är att använda ett unikt lösenord som inte används någon annanstans och inte är känt av andra spelare. 

När man delar enhet med spelare på samma server, använd inte lösenord som familjemedlemmars namn, husdjurs namn eller viktiga datum, för de kan vara kända av din familj eller vänner. De kan också ha valt samma lösenord.

Om du vill hjälpa en annan spelare när de inte är online, ska du använda sitterfunktionen för att logga in på deras konto. 


Jag bannades för lösenordsdelning, men jag bad bara om en annan persons lösenord men använde det aldrig / avslöjade mitt lösenord för en annan spelare som aldrig använde det.

Du kan bannas för att dela ditt lösenord med en annan spelare eller för att be en annan spelare dela sitt lösenord. Spelreglerna förbjuder lösenordsdelning. Om du berättar ditt lösenord för en annan spelare, har du redan brutit mot spelreglerna. Om du ber en annan spelare om deras lösenord, uppmuntrar du dom att bryta mot spelreglerna och det betraktas i sig som ett regelbrott.


Jag spelar dual/co och jag skulle vilja spela på ett annat konto istället. Jag är inte ägare av kontot.

Du kan spela på ett annat konto, men du får inte logga in på det gamla kontot igen. Dessutom, för att undvika missförstånd, är det bäst om du kontaktar Customer Service och informerar om att du kommer att spela på ett annat konto. 

Berätta för ägaren av kontot att du lämnar - de behöver byta lösenord för att du inte ska ha tillgång längre.

Ändra endast vilket konto du spelar på om du är säker på att du inte kommer att bestämma dig för att gå tillbaka till det tidigare kontot. Om du går fram och tillbaka mellan 2 konton, kan det behandlas som lösenordsdelning av Rule Enforcement Team.


Jag spelar dual/co och jag skulle vilja spela på ett annat konto istället. Jag är ägare av kontot.

Om en annan spelare stannar på det kontot, så måste email-adressen ändras till den nya spelarens email. Den nya ägaren måste byta lösenord.

Efter att email-adressen är bytt till den nya spelarens email-adress, kan du spela på ett annat konto. För att undvika missförstånd är det bäst att meddela Customer Service att kontot har bytt ägare och att du kommer att spela på ett annat konto istället. 


Jag vill spela på ett annat konto/registrera ett nytt konto istället.

Om ingen stannar kvar på ditt konto så måste du sätta det på radering. Sedan måste du informera Customer Service att du raderar kontot och kommer att spela på ett annat konto. 

Du ska inte logga in på det gamla kontot efter att ha loggat in på det nya kontot.

Om du inte kan radera det gamla kontot för att du nyligen har köpt guld, så får du logga in endast en gång när fördröjningen har gått ut, och endast för att sätta kontot på radering.  Och glöm inte att informera Customer Service om detta!


Kan du sätta mitt konto på radering?

Nej, vi sätter inte konton på radering, men du kan göra det själv i inställningarna (Inställningar ->Konto ->Radera konto).


Kan jag använda några särskilda addon/tillägg i min webbläsare?

Så länge som addon/tillägg inte påverkar spelet, inte gör några handlingar i spelet, inte lägger till extra funktioner, inte automatiserar något och inte ändrar spelet på något sätt, så kan du använda den.


Kan jag använda en specifik webbläsare?

I nuläget stödjer och råder vi att använda någon av följande konventionella webbläsare: Chrome, Firefox, Opera, Edge, Internet Explorer och Safari.

Vi begränsar inte användandet eller bestraffar användandet av andra webbläsare. När du väljer att använda någon annan webbläsare, gör du det på egen risk eftersom de kan automatisera vissa handlingar i spelet.  

I vilket fall som helst så ska webbläsaren alltid vara omodifierad.


Jag bannades för att ha fått råvaror från ett bot- eller multikontonätverk, men jag köpte inte några resurser och jag var inte medveten om att det var bots eller multikonton.

Du har mottagit resurser från flera konton som antingen var skapade av en person eller köpta av någon. Det här är ett regelbrott eftersom reglerna inte tillåter användandet av bot, multikonto eller köp av resurser. Det betyder att du har fått en fördel i spelet pga regelbrottet. Även om du inte köpte de där resurserna själv eller inte själv skapade multikontona, har du fortfarande fått en fördel av dom. Därför kommer du att få en bestraffning för det regelbrottet. 


Jag bannades för att ha sålt/köpt konto, men det var bara ett meddelande och ingen försäljning skedde.

Vi behandlar meddelanden och beskrivningar ingame (profil/allians) som att verkligen sälja och köpa eftersom sådana meddelanden är en del av själva säljandet och köpandet. Vi råder dig att inte försöka skämta eller vilseleda fienden med sådana meddelanden. Det kan vara mycket svårt för Rule Enforcement Team att veta om du menade detta skämtsamt eller allvarligt. Du kan bli bannad för att skicka sådana meddelanden.