Uppdragssystemet

Uppdragssystemet har många olika uppdrag som kan göras genom hela spelet, inte bara i början. 

Det finns specifika uppdrag för varje by att slutföra men även generella uppdrag för hela kontot. 

Varje uppdrag har flera nivåer som kan uppnås. 

Till exempel: spelaren  kan behöva bygga Huvudbyggnad till nivå 1, sedan uppgradera den till nivå 3, sedan till nivå 7 osv. 


Belöningar

Belöningarna är förenklade jämfört med det gamla uppdragssystemet. Belöningarna för fullgjord uppgift är alltid ett visst antal råvaror (samma mängd av varje råvaru-sort) och hjälteerfarenhet. Storleken på belöningen beror endast på två faktorer.

  • Varje uppdragstyp har sin egen faktor som den multipliceras med
  • Nästa nivå av uppdragen av samma sort ger en större belöning
  • Hjältens nivå ger en extra bonus till alla belöningar

Speluppdatering

Speluppdatering

  • Att uppgradera residenset i startbyn kommer numera att ge en belöning för nivå 10 istället för nivå 12.
  • För att vägleda spelarna lite mer effektive, har vi lagt till ett uppdrag och en belöning för att starta en fest i startbyn.

 


Kontouppdrag är oberoende av byarna, det är invånarna och kulturpoängsproduktionen för hela kontot som räknas. 

Sort:

Uppdrag:

Befolkning

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(obegränsad ökning, dubblas varje gång)

Kulturpoängsproduktion (notera att det inte är antal producerade kulturpoäng, utan den nuvarande produktionen av kulturpoäng)

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(obegränsad ökning, dubblas varje gång)

 

 

Uppdrag för första byn är  bara för den första byn för spelaren.

Byggnad / Funktion

Uppdrag:

Magasin

Nivå 1, 3, 7, 12, 20

Silo

Nivå 1, 3, 7, 12, 20

Barracker

Nivå 1, 3, 7, 12, 20

Stall

Nivå 1, 3, 7, 12, 20

Akademi

Nivå 1, 10, 20

Smedja

Nivå 1, 10, 20

Stadshus

Nivå 1, 10, 20

Verkstad

Nivå 1

Huvudbyggnad

Nivå 1, 3, 7, 12, 20

Grotta

Nivå 1, 3, 6, 10

Marknadsplats

Nivå 1, 3, 7, 12, 20

Ambassad

Nivå 1

Icke-hunner: Residens / Palats
Hunner: Residens / Palats / Stabsläger

Nivå 1, 3, 7, 10, 20

Mur

Nivå 1, 3, 7, 12, 20

Samlingsplats

Nivå 1, 10, 20

Sågverk

Nivå 1, 5

Murbruk

Nivå 1, 5

Järngjuteri

Nivå 1, 5

Vetekvarn

Nivå 1, 5

Bageri

Nivå 1, 5

Stadshus
Hålla en fest

Befolkning

50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Kulturpoängsproduktion

50, 100, 150, 250, 350, 500

Skogsarbetare

Nivå 2, 4, 7, 10

Lergrop

Nivå 2, 4, 7, 10

Vetefält

Nivå 2, 4, 7, 10

Järngruva

Nivå 2, 4, 7, 10

Jämn tillväxt

Varje råvara (nivå på åtminstone ett av varje fält för alla fyra sorter)

Nivå 2, 4, 7, 10


Alla träfält

Nivå 2, 3, 5, 8, 10

Alla lergruvor

Nivå 2, 3, 5, 8, 10

Alla vetefält

Nivå 2, 3, 5, 8, 10

Alla järngruvor

Nivå 2, 3, 5, 8, 10

Alla råvarufaält till nivå

Alla till nivå 2 (4, 7, 8, 9, 10)

Framstegsmätaren visar inte byggnadsnivå utan antal råvarufält som redan är klara för nivån

Statusen är: 0/18, 1/18, ... 18/18

 

 


Uppdrag för grundad by skapas för varje nygrundad by

Byggnad / Funktion

Uppdrag:

Magasin

Nivå 1, 10, 20

Silo

Nivå 1, 10, 20

Barracker

Nivå 1

Akademi

Nivå 1

Stadshus

Nivå 1, 10, 20

Huvudbyggnad

Nivå 1, 10, 20

Grotta

Nivå 1, 10

Marknadsplats

Nivå 1, 10, 20

Icke-hunner: Residens / Palats
Hunner: Residens / Palats / Stabsläger

Nivå 1, 10, 20

Mur

Nivå 1, 10, 20

Samlingsplats

Nivå 1, 10, 20

Invånare

50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Kulturpoängsproduktion

50, 100, 150, 250, 350, 500

En byggnad av varje sorts råvara

Nivå 2, (4, 7, 10) av åtminsonte en av varje sort

Framstegsmätaren visar inte byggnadsnivå utan antal sorters råvarufält som redan har nått nivån.

Statusen är: 0/4, 1/4 ... 4/4.

Alla råvarufält till nivå

Alla till nivå 2 (4, 7, 8, 9, 10)

Framstegsmätaren visar inte byggnadsnivå utan antal råvarufält som redan är klara för nivån

Statusen är: 0/18, 1/18, ... 18/18


Erövrade byar


När en by är erövrad förs byns uppdrag vidare till den nya ägaren, tillsammans med den status som de har. Det här betyder att om förra ägaren fullgjort några uppdrag, kommer de fortfarande att vara fullgjorda för den nya ägaren och, om tillgängliga, kommer de att kunna slutföra nästa uppdrag av den sorten. 

Det finns några uppdrag, listade i tabellen nedan, som skapas eller återställs när en by är erövrad. Deras status förs inte över till en ny ägare.


Uppdrag för erövrade byar läggs till för en by när den är erövrad. Till skillnad mot andra uppdrag, är de inte överförda när en by erövras igen - istället skapas identiska nya uppdrag för ägaren att fullgöra. 

Byggnad / Funktion

Uppdrag:

Icke-hunner: Residens / Palats
Hunner: Residens / Palats / Stabsläger

Nivå 1, 10, 20,

ersätter existerande liknande uppdrag

Mur

Nivå 1, 10, 20

ersätter existerande liknande uppdrag

Lojalitet

100

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.