Hệ thống Nhiệm vụ

Hệ thống nhiệm vụ mới có nhiều nhiệm vụ khác nhau có thể được thực hiện trong suốt trò chơi, không chỉ khi bắt đầu. Mỗi làng có các nhiệm vụ cụ thể cần hoàn thành, cũng như các nhiệm vụ chung cho toàn bộ tài khoản. Mỗi nhiệm vụ có nhiều cấp độ riêng có thể đạt được.


Ví dụ: người chơi có thể được yêu cầu xây dựng Nhà chính cấp 1, sau đó nâng cấp lên cấp 3, sau đó lên cấp 7, v.v.


Phần thưởng

Phần thưởng được đơn giản hóa so với hệ thống nhiệm vụ cũ. Phần thưởng cho nhiệm vụ đã hoàn thành luôn là một số lượng tài nguyên nhất định (cùng một lượng tài nguyên của mỗi loại) và kinh nghiệm cho Tướng. Mức độ nhiều ít của phần thưởng chỉ phụ thuộc vào một số yếu tố như bên dưới đây:

  • Mỗi loại nhiệm vụ có hệ số tăng phần thưởng riêng
  • Mỗi nhiệm vụ tiếp theo sẽ nhận được phần thưởng cùng kiểu nhưng lớn hơn
  • Cấp của Tướng sẽ tăng thưởng thêm cho tất cả các phần thưởng.

Cập nhật trò chơi

Cập nhật cho các máy chủ 2022

  • Nâng cấp Lâu đài trong làng khởi đầu giờ đây sẽ cung cấp phần thưởng ở cấp độ 10 thay cho cấp 12.
  • Để hướng dẫn người chơi hiệu quả hơn, chúng tôi đã thêm một nhiệm vụ và phần thưởng khi tổ chức ăn mừng ở tòa thị chính trên làng khởi đầu.

 

Các máy chủ khởi động trong năm 2021 tuân theo các số liệu sau

Lâu đài/Cung điện trong làng khởi đầu sẽ cung cấp phần thưởng ở các Cấp 1, 3, 7, 12, 20Nhiệm vụ tài khoản độc lập với nhiệm vụ các làng; dân số và sản lượng CP của toàn bộ tài khoản được tính.

Kiểu:

Nhiệm vụ:

Dân số

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...


(gia tăng không giới hạn, nhân đôi mỗi lần)

Sản lượng Điểm văn hóa


(lưu ý đó không phải là số lượng CP đã sản xuất mà là sản lượng CP hiện tại)

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...


(gia tăng không giới hạn, nhân đôi mỗi lần)

 

Nhiệm vụ làng khởi đầu chỉ được tạo cho làng đầu tiên, ban đầu của người chơi.

Xây dựng / Tính năng

Nhiệm vụ:

Nhà kho

Cấp  1, 3, 7, 12, 20

Kho lúa

Cấp  1, 3, 7, 12, 20

Nhà lính

Cấp  1, 3, 7, 12, 20

Chuồng ngựa

Cấp  1, 3, 7, 12, 20

Học viện

Cấp  1, 10, 20

Lò rèn

Cấp  1, 10, 20

Tòa thị chính

Cấp  1, 10, 20

Xưởng

Cấp  1

Nhà chính

Cấp  1, 3, 7, 12, 20

Hầm ngầm

Cấp  1, 3, 6, 10

Chợ

Cấp  1, 3, 7, 12, 20

Đại sứ quán

Cấp  1

Tòa nhà điều hành chính: Lâu đài/Cung điện/Trung tâm chỉ huy (Huns)

Cấp  1, 3, 7, 12, 20

Tường thành

Cấp  1, 3, 7, 12, 20

Binh trường

Cấp  1, 10, 20

Xưởng gỗ

Cấp  1, 5

Lò gạch

Cấp  1, 5

Lò luyện thép

Cấp  1, 5

Nhà xay lúa

Cấp  1, 5

Lò bánh

Cấp  1, 5

Tòa thị chính

Ăn mừng

Dân số

Mức 50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Sản lượng điểm văn hóa

Điểm 50, 100, 150, 250, 350, 500

Mỏ gỗ

Cấp 2, 4, 7, 10

Mỏ đất sét

Cấp 2, 4, 7, 10

Mỏ lúa

Cấp 2, 4, 7, 10

Mỏ sắt

Cấp 2, 4, 7, 10

Tăng trưởng

Mỗi mỏ tài nguyên (của ít nhất 1 mỏ cho mỗi loại trong 4 loại tài nguyên đạt được cấp độ)

Cấp 2, 4, 7, 10


Tất cả mỏ gỗ

Cấp 2, 3, 5, 8, 10

Tất cả mỏ đất sét

Cấp 2, 3, 5, 8, 10

Tất cả mỏ lúa

Cấp 2, 3, 5, 8, 10

Tất cả mỏ sắt

Cấp 2, 3, 5, 8, 10

Tất cả mỏ tài nguyên (cả 4 loại) tới cấp

Tất cả mỏ tài nguyên đạt cấp 2 (4, 7, 8, 9, 10)

Thanh tiến trình ở đây không phải là cấp độ xây dựng mà là số lượng loại tài nguyên đã đạt được cấp độ. 

Trạng thái tiến trình là: 0/18, 1/18, ... 18/18

 Các nhiệm vụ làng định cư được tạo ra cho mỗi làng mới khai hoang.

Xây dựng / Tính năng

Nhiệm vụ:

Nhà kho

Cấp  1, 10, 20

Kho lúa

Cấp  1, 10, 20

Nhà lính

Cấp  1

Học viện

Cấp  1

Tòa thị chính

Cấp  1, 10, 20

Nhà chính

Cấp  1, 10, 20

Hầm ngầm

Cấp  1, 10

Chợ

Cấp  1, 10, 20

Tòa nhà điều hành chính : Lâu đài/Cung điện/Trung tâm chỉ huy (Huns)

Cấp  1, 10, 20

Tường thành

Cấp  1, 10, 20

Binh trường

Cấp  1, 10, 20

Dân số

50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Sản lượng điểm văn hóa

50, 100, 150, 250, 350, 500

Mỗi một mỏ tài nguyên mỗi loại

Cấp 2, (4, 7, 10) của ít nhất 1 mỏ mỗi loại


Thanh tiến trình ở đây không phải là cấp độ xây dựng mà là số lượng loại tài nguyên đã đạt được cấp độ.


Trạng thái tiến trình là: 0/4, 1/4 ... 4/4

Tất cả mỏ tài nguyên tới cấp

Tất cả tới cấp 2 (4, 7, 8, 9, 10)


Thanh tiến trình ở đây không phải là cấp của mỏ mà là số lượng mỏ tài nguyên đã đạt được cấp độ.


Trạng thái tiến trình là: 0/18, 1/18, ... 18/18


Làng đã chinh phục

Khi một ngôi làng bị chinh phục, các nhiệm vụ của ngôi làng được chuyển giao cho chủ sở hữu mới, cùng với trạng thái cũ của nó. Điều này có nghĩa là nếu chủ sở hữu trước đó đã hoàn thành một số nhiệm vụ, chúng sẽ vẫn được hoàn thành cho chủ sở hữu mới và nếu có, nên họ sẽ có thể thực hiện nhiệm vụ tiếp theo của loại đó.


Đối với các nhiệm vụ đã hoàn thành trong một ngôi làng đã chinh phục, sẽ không có tài nguyên phần thưởng ngay cả khi chủ sở hữu cũ chưa thu thập phần thưởng cho nhiệm vụ đã hoàn thành


Có một số nhiệm vụ, được liệt kê trong bảng dưới đây, luôn được tạo hoặc đặt lại khi làng bị chinh phục. Trạng thái hoàn thành cũ trước đó không được chuyển sang chủ sở hữu mới.


Nhiệm vụ cho làng bị chiếm được thêm vào là một làng khi nó bị chinh phục. Không giống như các nhiệm vụ khác, nghiệm vụ của chúng không được chuyển trạng thái cũ nếu ngôi làng bị chinh phục lần nữa - thay vào đó, những nhiệm vụ giống hệt nhau được tạo ra để chủ sở hữu mới hoàn thành.

Xây dựng / Tính năng

Nhiệm vụ:

Tòa nhà điều hành chính: 

Lâu đài/Cung điện/Trung tâm chỉ huy (Huns)

Cấp 1, 10, 20,


Thay thế nhiệm vụ tương tự đang tồn tại.

Tường thành

Cấp 1, 10, 20


Thay thế nhiệm vụ tương tự đang tồn tại.

Lòng trung thành

100

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.