Vật phẩm tiêu dùng cho Tướng

Vật phẩm tiêu dùng là những vật phẩm được tiêu thụ khi Tướng sử dụng chúng. Một số trong số chúng được sử dụng một lần (như xô nước để hồi sinh Tướng), một số có thể được sử dụng với số lượng lớn hơn cùng một lúc (như cuộn giấy để tăng điểm kinh nghiệm cho Tướng).
Vật phẩm tiêu dùng

Bức tranh nghệ thuật

Sử dụng tác phẩn mỹ thuật sẽ có khả năng tăng tổng điểm văn hóa cho làng của bạn ngay tức khắc mà không cần ăn mừng trong tòa thị chính cũng như thời gian chờ đợi.

Số điểm văn hóa nhận được khi sử dụng tác phẩm mỹ thuật bằng 1 lần tổng sản lượng điểm văn hóa của toàn tài khoản (không phải số điểm văn hóa đã sinh ra) trên máy chủ 1x và không vượt quá hệ số tối đa với mỗi tốc độ máy chủ.

Trên máy chủ 1x và không vượt quá 2000 điểm văn hóa. Trên máy chủ 2x là 2/3 lần tổng sản lượng điểm văn hóa và không vượt quá (2/3)x2000=1300 điểm. Trên máy chủ 3x là 1/2 lần tổng sản lượng điểm văn hóa và không vượt quá (1/2)*2000=1000 điểm.

Ngoài ra, không có tác phẩm nghệ thuật nào xuất hiện cho người chơi trong một cuộc thám hiểm trong khoảng 14 ngày đầu tiên kể từ khi kích hoạt tài khoản. (thời gian này sẽ ngắn hơn trên máy chủ tốc độ, số ngày là khoảng và phụ thuộc vào số lượng thám hiểm đã xuất hiện trên toàn máy chủ, không phụ thuộc chính xác vào số ngày).

Mỗi ngày 24h bạn chỉ có thể sử dụng Tác phẩm mỹ thuật 1 lần (với tốc độ 1 x) và có thời gian đếm ngược cho tới khi có thể tiếp tục sử dụng. Với máy chủ tốc độ thời gian đếm ngược để sử dụng phụ thuộc vào tốc độ của máy chủ, tính theo công thức: (24 hours / (RoundDown (Speed/3) + 1)).

Tốc độ và phiên bản các máy chủ (xem các giá trị chính xác liên quan đến tác phẩm nghệ thuật ở các tốc độ khác nhau trong thẻ "Điểm văn hóa")

Băng sơ cứu nhỏ

Tổn thất chiến tranh có thể được giảm trực tiếp sau cuộc chiến, nếu vật này được mang theo trong túi của tướng. Băng cá nhân này có thể giảm cao nhất là 25% thiệt hại.

Bạn chỉ có thể giảm tổn thất cho số lính mà bạn đã sử dụng băng cá nhân. Thời gian phục hồi bằng với thời gian lính trở về làng, nhưng ít nhất là 1 ngày.

Lưu ý: Điều này có nghĩa rằng bạn cần ví dụ 50 băng cứu thương nhỏ để chữa lành 25% của 200 binh sĩ bị thiệt hại.
Trong trường hợp bạn có số băng cứu thương nhỏ ít hơn quân lính có thể cứu chữa, thì một số phần trăm của các loại quân được phục hồi. Nếu vẫn còn lại băng cứu thương nhỏ, nó sẽ phục hồi theo nguyên tắc từ trái sang phải.


Ví dụ 1: Nói về số lượng: nếu bạn tấn công với 100 lính chùy + 100 lính rìu và tổn thất 60 lính của mỗi loại, bạn sẽ có thể khôi phục lại 30 binh sĩ ( 15 lính cho mỗi loại quân ). Trong trường hợp bạn có 20 băng cứu thương nhỏ thì 10 lính mỗi loại quân sẽ được phục hồi. Trong ví dụ tương tự chỉ với 21 băng cứu thương nhỏ, bạn sẽ phục hồi được 11 lính chùy và 10 lính rìu.

Ví dụ 2: Trong trường hợp tướng của bạn được trang bị với 20 băng cứu thương nhỏ, bạn tấn công với 100 kiếm sĩ + 100 kỵ binh sấm sét và mất 40 kiếm sĩ + 20 kỵ binh sấm sét, bạn sẽ có thể phục hồi 10 kiếm sĩ (25% số kiếm sĩ thiệt hại) + 5 kỵ binh sấm sét ( 25% số kỵ binh sấm sét bị thiệt hại). Để chắc chắn bạn nên có 5 băng cứu thương nhỏ chưa sử dụng trong trường hợp này.

Băn cứu thương

Tổn thất khi chiến tranh sẽ được giảm trực tiếp sau trận đấu, nếu đã trang bị cho tướng.

Các băng cứu thương có thể chữa lành tối đa là 33% thiệt hại.Bạn chỉ có thể chữa lành cho số lính mà bạn đã sử dụng băng cứu thương. Thời gian chữa lành vết thương bằng thời gian quay trở lại của quân lính, nhưng tối thiểu là 24 giờ.

Chỉ có hiệu lực khi được trang bị và có thể mang theo số lượng lớn


Lưu ý: Điều này có nghĩa rằng bạn cần ví dụ 99 băng cứu thương để chữa lành 33% của 300 binh sĩ bị thiệt hại.

Trong trường hợp bạn có số băng cứu thương ít hơn quân lính cần phục hồi, thì một số phần trăm của các loại quân được phục hồi. Nếu vẫn còn lại băng cứu thương, nó sẽ phục hồi theo nguyên tắc từ trái sang phải.


Ví dụ 1: Nói về số lượng: nếu bạn tấn công với 100 lính chùy + 100 lính rìu và tổn thất 60 lính của mỗi loại, bạn sẽ có thể khôi phục lại 40 binh sĩ ( 20 lính cho mỗi loại quân ). Trong trường hợp bạn có 20 băng cứu thương thì 10 lính mỗi loại quân sẽ được phục hồi. Trong ví dụ tương tự chỉ với 21 băng cứu thương, bạn sẽ phục hồi được 11 lính chùy và 10 lính rìu.

Ví dụ 2: Trong trường hợp tướng của bạn được trang bị với 40 băng cứu thương, bạn tấn công với 100 kiếm sĩ + 100 kỵ binh sấm sét và mất 60 kiếm sĩ + 30 kỵ binh sấm sét, bạn sẽ có thể phục hồi 20 kiếm sĩ (33% số kiếm sĩ thiệt hại) + 10 kỵ binh sấm sét ( 33% số kỵ binh sấm sét bị thiệt hại). Để chắc chắn bạn nên có 10 băng cứu thương  chưa sử dụng trong trường hợp này

Quyển sách thông thái

Cho phép có thể phân phối lại điểm kỹ năng của Tướng.

Xô nước

Hồi sinh tướng của bạn ngay lập tức và hoàn toàn miễn phí. Có hiệu lực khi được trang bị.


Xô nước chỉ có thể được sử dụng 24 giờ một lần ở máy chủ tốc độ 1x.

Đối với máy chủ tốc độ cao hơn, điều này phụ thuộc vào tốc độ của máy chủ:

(24 giờ / (Làm tròn xuống (tốc độ/3) + 1))).

Chú ý: Nếu tướng còn sống bạn không thể mang theo xô trong túi

Cuộn giấy

Có hiệu lực khi để trong túi giúp tăng một lượng kinh nghiệm nhất định. Chỉ có hiệu lực khi được trang bị và có thể mang theo số lượng lớn.

Thuốc phục hồi

Khôi phục sức khỏe của tướng ngay lập tức. Số lượng thuốc phục hồi sẽ quyết định bao nhiêu điểm sức khỏe được tái sinh (tối đa 100%)

Chỉ có hiệu lực khi được trang bị và có thể mang theo số lượng lớn.

Lồng

Thú hoang ở ốc đảo có thể được tướng thuần hóa và đem về làng của bạn, giúp hỗ trợ cho việc phòng thủ trong làng. Tướng đem lồng đi bắt thú sẽ không bị thiệt hại nào. Có thế mang theo số lượng lớn các lồng.


Những thắc mắc nhỏ về sử dụng lồng:

Sử dụng lồng có giống nhau ở làng người chơi so với ở ốc đảo hoang ?

- Không, bởi vì các lồng chỉ bắt được thú hoang bình thường. Các thú hoang trong một ngôi làng của người chơi là dạng tiếp viện nên không thể bị bắt.

Làm thế nào tôi có thể sử dụng lồng?

- Chỉ cần trang bị cho tướng của bạn sau đó gửi tướng đi tấn công một ốc đảo.

Tướng của tôi có đánh nhau khi tấn công ốc đảo có mang lồng mà cũng có kèm theo quân lính?

- Không. Không có cuộc đánh nhau sảy ra miễn là bạn có trang bị lồng cho tướng

Nếu tôi thả các động vật trong làng tôi, tôi có thu nhận được số lồng trở lại không?

- Không.

Tôi có phải nuôi các loài động vật đã bắt về không?

- Không, chúng không tiêu thụ lúa của bạn.


Lưu ý: Lồng sẽ bẫy từng 1 con cho mỗi loại thú từ trái sang phải, nếu không còn động vật bên phải, nó sẽ bắt đầu từ bên trái một lần nữa. Như vậy lồng sẽ bẫy thú cho đến khi tất cả các lồng được sử dụng hết hoặc đã bắt sạch động vật trên ốc đảo mà vẫn còn số lồng dư.

  Ví dụ:

Bạn có 14 lồng và ốc đảo có 2 con chuột, 6 nhện, 3 heo rừng và 30 con voi.

Bạn sẽ bẫy được:

Lần kiểm tra 1: 1 chuột, 1 con nhện, 1 heo rừng, 1 con voi.

Lần kiểm tra 2: 1 chuột, 1 con nhện, 1 heo rừng, 1 con voi.

Lần kiểm tra 3: 1 con nhện, 1 heo rừng, 1 con voi. (Không còn chuột để bẫy)

Lần kiểm tra 4: 1 con nhện, 1 con voi. (Không còn lợn rừng để bẫy)

Lần kiểm tra 5: 1 con nhện (14 lồng sử dụng hết, kết thúc)

Tổng số thú bạn bẫy được: 2 con chuột, 5 loài nhện, 3 lợn rừng và 4 con voi hoang dã


Thẻ an ninh

Làm tăng lòng trung thành tại tại làng tướng đang ở thêm 1% cho mỗi thẻ, được phép tăng mức trung thành đến tối đa là 125%.

Chỉ có hiệu lực khi được trang bị và có thể mang theo số lượng lớn.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.