Τι είναι η Ειδική Ομάδα Επιβολής Κανόνων;

Η Ειδική Ομάδα Επιβολής Κανόνων (RET) είναι μια ειδική ομάδα ειδικών από όλο τον κόσμο που από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 άρχισαν να εργάζονται σε κάθε κόσμο παιχνιδιών αντικαθιστώντας τους τοπικούς multihunters. Κάθε ειδικός έχει επιλεγεί προσεκτικά ανάμεσα σε όλα τα υποψήφια μέλη της ομάδας που έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στο multihunting πολλών ετών. Ο κύριος στόχος μιας ειδικής ομάδας είναι να ενοποιήσει τις έρευνες λογαριασμού, να έχει τα ίδια κριτήρια για την απαγόρευση και να έχει τις ίδιες ποινές σε όλους τους τομείς.


Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την RET;

  Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την RET, αλλά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους τοπικούς Εκπροσώπους Εξυπηρέτησης Πελατών και τις αντίστοιχες ομάδες τους μέσω δελτίου επικοινωνίας, είναι η ενδιάμεση επαφή σας με την Ομάδα Επιβολής Κανόνων και συνεργάζεστε εσωτερικά με την Ομάδα Επιβολής Κανόνων για να λύσετε την ερώτηση ή το ζήτημά σας. Οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών και οι αντίστοιχες ομάδες τους είναι υπεύθυνοι για να σας εξηγήσουν τις αποφάσεις που έλαβε η ομάδα επιβολής κανόνων.


Η RET εργάζεται στα ακόλουθα θέματα: 

  • Έρευνα λογαριασμών: σε κάθε Ειδικό Επιβολής Κανόνων (RES) εκχωρείται ένας συγκεκριμένος αριθμός κόσμων παιχνιδιών. Σε κάθε κόσμο παιχνιδιού, οι RES ασχολούνται με την εύρεση παικτών που παραβιάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Στην προσπάθεια βελτίωσης της επιβολής των κανόνων σε εξαιρετικά ανταγωνιστικούς διακομιστές που συγκεντρώνουν πολλές διαφορετικές κοινότητες, σε ορισμένους κόσμους παιχνιδιών μπορεί να ανατεθούν πολλοί ειδικοί. Όλες οι παραβιάσεις κανόνων παιχνιδιού, εκτός από τις παραβιάσεις netiquette (κώδικας δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο) , αντιμετωπίζονται από την RET.
  • Επανέλεγχος αποκλεισμών: εάν πιστεύετε ότι δεν έχετε παραβιάσει τους κανόνες του παιχνιδιού, μπορείτε να προσφύγετε ανοίγοντας ένα δελτίο επικοινωνίας ζητώντας έλεγχο του αποκλεισμού. Ένας Ειδικός Επιβολής Κανόνων, άλλος RES από αυτόν που επέβαλε τον αποκλεισμό, θα επανεξετάσει τον αποκλεισμό. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο άρθο Τι πρέπει να κάνω εάν ο λογαριασμός μου έχει αποκλειστεί
  • Χειρισμός αναφορών παικτών: κάθε αναφορά παίκτη ελέγχεται προσεκτικά από το RET. Εάν εντοπιστούν παραβάσεις, λαμβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο Νομίζω ότι ένας παίκτης παραβιάζει τους κανόνες του παιχνιδιού - τι μπορώ να κάνω;


Οργάνωση ομάδας 

Εσωτερικά, η RET οργανώνεται ανάλογα με τους ρόλους και τις ευθύνες.


Κάθε μέλος της ομάδας συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις που επικεντρώνονται στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της έρευνας λογαριασμού, σύμφωνα με την εξειδίκευσή τους και επίσης σύμφωνα με τις ανατροφοδοτήσεις της Εξυπηρέτησης Πελατών

  • Ειδικοί επιβολής κανόνων: RES είναι υπεύθυνοι για την έρευνα λογαριασμού και τις αναφορές παικτών. Παρέχουν επίσης την υποστήριξή τους σε άλλα μέλη της ομάδας σε περίπτωση διαβούλευσης για πολύπλοκες περιπτώσεις.
  • Ανώτεροι Ειδικοί επιβολής κανόνων : SRES είναι υπεύθυνοι για εγκρίσεις αποκλεισμών σε πολύπλοκες περιπτώσεις, για κριτικές απακλεισμών παικτών που έχουν προσφύγει, για υποστήριξη άλλων μελών της ομάδας που ζήτησαν διαβουλεύσεις. Επίσης, είναι υπεύθυνοι για την έρευνα λογαριασμού και τις αναφορές παικτών.
  • Ειδικοί Bot: Οι Ειδικοί Bot είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα όλων όσων σχετίζονται με αποκλεισμούς scripts&bots.
  • Επικεφαλής Ομάδας:  Ο Επικεφαλής Ομάδας είναι υπεύθυνος για ολόκληρη την οργάνωση της ομάδας επιβολής κανόνων, για παράδειγμα αναθέσεις διακομιστών και οργάνωση συναντήσεων. Ο Επικεφαλής Ομάδας είναι επίσης υπεύθυνος για πολύπλοκη έγκριση υποθέσεων για τον αποκλεισμό και την τελική ανασκόπηση αποκλεισμού σε περίπτωση που ένας αποκλεισμός κάποιος SRES θεωρεί ότι είναι λανθασμένος.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να σας βοηθήσουμε. Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο με τα σχόλιά σας.