Karžygio apžvalga

Kiekvienas žaidėjas gauna karžygį, tai yra specialus kario tipas, kuris gali būti naudojamas kaip ir kiti kariai. Tačiau, priklausomai nuo genties, jis taip pat turi ypatingų sugebėjimų ir, priklausomai nuo lygio, gali suteikti papildomų bonusų.


Priklausomai nuo jūsų pasirinktos genties, jūsų karžygys įgis vieną ypatingą genties sugebėjimą. Žaidėjas negali patobulinti šių ypatingų sugebėjimų:


 • Romėnų gentis : Karžygio jėga padidinama 100 taškų, o ne 80 taškų už kiekvieną pridėtą patirties tašką.
 • Galų gentis: +5 laukai/valandą greitis, jei karžygys yra raitas. Šis bonusas padidinamas didesnio greičio žaidimų pasauliuose taip pat, kaip ir įprastos kariuomenės greitis.
 • Germanų gentis: 20 % slėptuvių pasiekimas (taip pat žinomas kaip Plėšimo bonusas, jis sumažina priešo slėptuvių talpą) armijai puolančiai su karžygiu.
 • Egipto gentis: Didesnė karžygio resursų gamyba.
 • Hunų gentis: +3 laukai/valandą greitis raitai armijai vykstančiai kartu su raitu karžygiu. Armijoje negali būti pėstininkų vienetų. Šis bonusas padidinamas didesnio greičio žaidimų pasauliuose taip pat, kaip ir įprastos kariuomenės greitis.
 • Spartiečių gentis: +50% jėgos iš Spartiečių ginklų ir padidintas priedas Spartiečių kariams iš atitinkamų ginklų.


Kiekvienas karžygys pradeda žaidimą su 4 įgūdžių taškais, kurie iš pradžių nustatomi kaip resursų gamybos priedas. Kiekvienas iš toliau nurodytų specialiųjų gebėjimų gali būti padidintas iki 100 lygio.


Jūs gaunate 4 įgūdžių taškus kiekvieną kartą, kai herojaus patirties taškai pakelia karžygio lygį. Patirties taškus galima generuoti per mūšius, nuotykius, kasdienes užduotis ir užduotis.


Karžygio patirtis

Nuotykiai

Kasdienės užduotys

Užduočių sistema


Karžygio atributai
 • Jėga:Padidina karžygio atakos ir gynybos jėgą.

  Pastaba:Jei jūsų karžygys yra pėsčias (t.y., neturi ekipiruotėje žirgo) jis yra klasifikuojamas, kaip pėstininkas. Kai įdedate karžygiui į ekipiruotę arklį, jūsų karžygys yra klasifikuojamas kaip kavalerija. 

 • Puolimo priedas: Padidina visos kariuomenės puolimo vertę 0,2% už tašką (daugiausia 20%). Šis bonusas taikomas tik tuo atveju, jei karžygys puola kartu su armija.
 • Gynybos priedas:Padidina visos jūsų armijos gynybos vertę (tai reiškia, kad visi savo kariai ginasi – gyvenvietė, iš kurios jie kilę, nesvarbu) 0,2% už tašką (maksimaliai 20%). Šis bonusas taikomas tik tuo atveju, jei karžygys ginasi su kariuomene. Kitų besiginančių kariuomenių, kurių jūs nevaldote, šis bonusas neįtakos.
 • Resursai: Padidina karžygio resursų gamybą. Resursai pridedami prie karžygio gimtosios gyvenvietės, neatsižvelgiant į tai, kur jis šiuo metu yra. Galite nuspręsti padidinti tik vieno resurso gamybą arba tolygiai paskirstyti bonusą visiems resursams. Tai lieka vienu atributu. Galite laisvai keisti šį nustatymą.
Karžygio judėjimas

Jūsų karžygys gali būti išsiųstas kaip pastiprinimas į kitus kaimus, kaip ir kiti kariai. Tačiau skirtingai nuo kitų karių, vienu metu galima valdyti savo karžygį iš bet kurio savo kaimo.


Norėdami panaudoti savo karžygį iš kitos savo gyvenvietės, turite nusiųsti jį ten kaip pastiprinimą ir tai darydami pažymėti langelį "pakeisti karžygio namų gyvenvietę". Kai jūsų karžygys atvyks į paskirties tašką, galėsite jį valdyti iš tos gyvenvietės.


Karžygio greičiui gali turėti įtakos karžygio daiktai ir kiti bonusai, tačiau keliaudamas su kitais kariais jis visada judės lėčiausio kario greičiu (įskaitant bonuso greitį, jei jis taikomas).


Karių greičio padidėjimas ir Arena

Karžygio namai

Tai specialus pastatas, leidžiantis pamatyti oazes, kurias galima užkariauti. 10, 15 ir 20 lygiuose atrakinami nauji oazių lizdai, leidžiantys užimti kitą oazę apylinkėse ir gauti bonusą toje gyvenvietėje.

Karžygio namai įtakoja kur atsiranda nuotykiai.


Nuotykiai

Oazių užkariavimas

Karžygys naudojamas užkariauti jūsų gyvenvietę supančias oazes. Tos oazės, kurias galima užkariauti, bus rodomos jūsų gyvenvietės karžygio namuose.


Oazės

Bendra informacija

Pats karžygys negali nešti jokių resursų, puolant jis turi būti siunčiamas kartu su kariuomene. Jei turite kokių nors karžygio daiktų, kurie suteikia plėšimo bonusą, šis bonusas taikoamas tik kariams, kurie keliauja su karžygiu.


Svarbu stebėti savo karžygio sveikatos lygį, kiekvienas mūšis gali padaryti karžygiui žalos, įskaitant nuotykius.


Karžygio sveikata ir atgaivinimasDid you find it helpful? Yes No

Send feedback
Atsiprašome, kad negalėjome padėti. Padėkite mums patobulinti šį straipsnį palikdami atsiliepimus.