Čo je RET (Tím presadzovania pravidiel)?

Tím presadzivania pravidiel (RET) je špecializovaná skupina špecialistov z celého sveta, ktorá od 1. septembra 2019 začala pracovať na každom hernom svete a nahrádza miestnych multihunterov. Každý špecialista bol starostlivo vybraný spomedzi všetkých členov kandidátskeho tímu, ktorí za tie roky získali veľa skúseností s multihuntingom. Hlavným cieľom špecializovaného tímu je zjednotiť vyšetrovanie účtov, mať rovnaké kritériá pre bany a rovnaké tresty na všetkých doménach.


Ako môžem kontaktovať RET?

  Nemôžete priamo kontaktovať RET, ale môžete komunikovať s lokálnymi zástupcami zákazníckeho servisu a ich príslušnými tímami prostredníctvom ticketov. Sú vašim sprostredkovateľským kontaktom s naším tímom pre presadzovanie pravidiel a interne pracujú s tímom pre presadzovanie pravidiel pri riešení vašej otázky alebo problému. Zástupcovia zákazníckeho servisu a ich príslušné tímy sú zodpovední za to, aby vám vysvetlili rozhodnutia prijaté tímom pre presadzovanie pravidiel.


RET pracuje na nasledujúcich témach: 

  • Vyšetrovanie účtov: každému špecialistovi na presadzovanie pravidiel (RES) je priradený určitý počet herných svetov. V každom hernom svete sa zaoberá hľadaním hráčov, ktorí porušujú pravidlá hry. V snahe zlepšiť presadzovanie pravidiel na vysoko konkurenčných serveroch, ktoré zhromažďujú mnoho rôznych komunít, môže byť v niektorých herných svetoch priradených viacero špecialistov. Všetky porušenia pravidiel hry, okrem porušení etiky na internete, rieši RET.
  • Preverovanie banov: ak sa domnievate, že ste neporušili pravidlá hry, môžete sa odvolať otvorením ticketu so žiadosťou o kontrolu banu. Špecialista na presadzovanie pravidiel, iný ako ten, ktorý ban zadal, ban preverí. Prečítajte si ďalšie informácie v článku Čo mám robiť, ak je na mojom účte ban.
  • Spracovanie nahlásení hráčov: každé nahlásenie hráča je starostlivo skontrolované oddelením RET. Ak sa zistia porušenia, podniknú sa príslušné opatrenia. Pozrite sa na ďalšie informácie v článku Myslím si, že hráč porušuje pravidlá hry - čo môžem urobiť?


Organizácia tímu 

  Interne je RET organizovaný podľa rolí a zodpovedností.
Každý člen tímu sa aktívne zúčastňuje diskusií zameraných na zvýšenie účinnosti vyšetrovaní
 účtov podľa svojich odborných znalostí a tiež podľa spätnej väzby od zákazníckeho servisu.

  • RES (špecialista presadzovania pravidiel): RES sú zodpovední za vyšetrovanie účtov a nahlásení hráčov. Podporujú aj ostatných členov tímu v prípade konzultácií v zložitých prípadoch.
  • Senior RES (špecialista presadzovania pravidiel - senior): SRES je zodpovedný za schválenie banu v zložitých prípadoch, za preskúmanie banu hráčov, ktorí sa odvolali, za podporu ostatných členov tímu, ktorí požiadali o konzultácie. Tiež sú zodpovední za vyšetrovanie účtov a nahlásení hráčov.
  • Špecialista na BOTov: Špecialisti na botov sú zodpovední za všetko, čo sa týka banov za skripty a botov.
  • Vedúci tímu: Vedúci tímu je zodpovedný za celú organizáciu tímu presadzovania pravidiel, napríklad za priradenie serverov a organizáciu schôdzí. Vedúci tímu je tiež zodpovedný za komplexné schválenie banu a konečné preskúmanie banu v prípade, že je podľa názoru SRES ban nesprávny.


Bola táto odpoveď užitočná? Áno Nie

Send feedback
Je nám ľúto, že sme vám nemohli pomôcť. Pomôžte nám vylepšiť tento článok svojou spätnou väzbou.