Vad är Rule Enforcement Team?

Rule Enforcement Team (RET) är en grupp av specialister från hela världen som sedan 1 september 2019 började jobba på varje spelvärld och ersatte lokala Multihunters. Varje specialist har blivit noga utvald och har träning i verktygen. Huvudmålet med ett dedikerat team är att säkerställa att alla konton bedöms enligt samma kriteria samt att ha samma bestraffning på alla domäner.


Hur kan jag kontakta RET?


Du kan inte kontakta RET direkt, men du kan kommunicera med din lokala representant för Customer Service via tickets. De är din mellanhand vid kontakt med vårt Rule Enforcement Team och jobbar internt med dem för att svara på dina frågor och lösa dina problem. Representanterna för Customer Service ansvarar för att förklara de beslut som Rule Enforcement Team har tagit. 


RET jobbar med följande ämnen: 

  • Undersökning av konton: Varje Rule Enforcement Speclialist (RES) är tilldelad ett antal spelvärldar. I varje spelvärld har RES ansvar för att hitta spelare som bryter mot spelreglerna. För att säkerställa att spelreglerna följs på spelvärldar som samlar spelare från många olika communities, så kan flera specialister jobba på dessa. Alla brott mot spelreglerna, förutom brott mot netiquette, hanteras av RET
  • Granskning av bann: Om du anser att du inte har brutit mot spelreglerna, kan du överklaga genom att skicka en ticket till Customer Service och be om en granskning. En annan Rule Enforcement Specialist än den som bannad kommer att göra granskningen. Du kan hitta mer information i artikeln Vad ska jag göra om mitt konto är bannat? 
  • Hantering av rapporter från spelare: Varje spelarrapport undersöks noggrant av RET. Om ett regelbrott upptäcks så vidtas lämpliga åtgärder. Du kan hitta mer informationi artikeln Jag tror att en spelare bryter mot spelreglerna - vad kan jag göra? 


Team organisation 
Interna är RET organiserat enligt roller och ansvarsområden.

Varje teammedlem deltar aktivt i diskussioner fokuserade på att förbättra effektiviteten av kontoutredningar efter deras expertis och också enligt feedback från Customer Service.

  • Rule Enforcement Specialist: RES är ansvariga för utredning och spelarrapporter. De ger också sitt stöd till andra teammedlemmar ifall det behövs en konsultation vid svåra fall. 
  • Senior Rule Enforcement Specialist: SRES är ansvariga för att godkänna banningar av svåra fall, för granskningar av överklagade banningar, för att stötta andra teammedlemmar som ber om konsultation. De är också ansvariga för undersökning av konton och för spelarrapporter. 
  • Bot Specialist: Bot-specialister är ansvariga för allt relaterat till banningar av bot&script.
  • Team Lead: Team Lead är ansvarig för hela organisationen för Rule Enforcement Team, tex tilldela servrar och håller möten inom organisationen. Team Lead är också ansvarig för att godkänna bann av svårare fall samt för den slutgiltiga bedömningen i fall där en SRES anser att bannen är felaktig


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.