Nhóm Thực thi quy tắc (đội Thanh tra) là gì?


Nhóm thực thi quy tắc (RET - hay còn gọi là đội Thanh tra) là một nhóm chuyên gia tận tâm từ khắp nơi trên thế giới, kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2019, họ đã bắt đầu làm việc trên mọi thế giới trò chơi (mọi máy chủ trên toàn cầu) thay thế hoàn toàn cho các Multihunter (MH) địa phương. Mỗi chuyên gia đã được lựa chọn cẩn thận trong số tất cả các thành viên trong nhóm ứng cử viên, những người đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực săn lùng đa tài khoản qua nhiều năm. Mục tiêu chính của một nhóm chuyên trách là thống nhất các cuộc điều tra tài khoản, có cùng tiêu chí cấm và có hình phạt giống nhau trên tất cả các máy chủ địa phương khắp mọi nơi.


Tôi có thể liên hệ với RET bằng cách nào?

Bạn không thể liên hệ trực tiếp với RET, nhưng bạn có thể liên lạc với Đại diện dịch vụ khách hàng tại địa phương và các nhóm tương ứng của họ thông qua vé, họ là người liên hệ trung gian của bạn với Nhóm thực thi quy tắc của chúng tôi và làm việc nội bộ với Nhóm thực thi quy tắc để giải quyết câu hỏi hoặc vấn đề của bạn. Đại diện Dịch vụ Khách hàng và các nhóm tương ứng của họ chịu trách nhiệm giải thích cho bạn về các quyết định mà Nhóm Thực thi Quy tắc đưa ra.


RET hoạt động trên các chủ đề sau:

  • Điều tra tài khoản: mỗi Người chỉ định thực thi quy tắc (RES) được chỉ định một số thế giới trò chơi nhất định. Trong mỗi thế giới trò chơi, RES quan tâm đến việc tìm ra những người chơi vi phạm luật chơi. Trong nỗ lực cải thiện việc thực thi quy tắc trên các máy chủ có tính cạnh tranh cao, nơi tập hợp nhiều cộng đồng khác nhau, trên một số thế giới trò chơi nhất định, nhiều chuyên gia có thể được chỉ định. Tất cả các vi phạm quy tắc trò chơi, ngoại trừ vi phạm về giao tiếp trên không gian mạng, đều bị xử lý bởi RET.
  • Xem xét lại lệnh cấm: nếu bạn tin rằng bạn không vi phạm luật chơi, bạn có thể kháng cáo bằng cách mở một phiếu yêu cầu xem xét lệnh cấm (vé khiếu nại). Một Chuyên gia Thực thi Quy tắc, khác với RES không phải là người đã cấm, sẽ xem xét lệnh cấm. Tìm hiểu thêm thông tin về Tôi nên làm gì khi tài khoản của tôi bị khóa?.
  • Xử lý các tố cáo của người chơi: mỗi báo cáo của người chơi được kiểm tra cẩn thận bởi RET. Nếu vi phạm được phát hiện, các hành động thích hợp sẽ được thực hiện. Tìm hiểu thêm thông tin về Tôi nghĩ 1 người chơi khác vi phạm luật - Tôi nên làm gì? 


Tổ chức đội Thanh tra 

Trong nội bộ, RET được tổ chức theo vai trò và trách nhiệm.

Mọi thành viên trong nhóm tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận tập trung vào việc nâng cao hiệu quả của việc điều tra tài khoản, theo chuyên môn của họ và cả theo phản hồi của Dịch vụ khách hàng

  • Rule Enforcement Specialist: Thanh tra viên (RES) chịu trách nhiệm điều tra tài khoản và tố cáo của người chơi. Họ cũng hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm trong trường hợp tham vấn cho các trường hợp phức tạp.
  • Senior Rule Enforcement Specialist: Chuyên viên thanh tra cấp cao (SRES) chịu trách nhiệm phê duyệt lệnh cấm đối với các trường hợp phức tạp, xem xét lại lệnh cấm đối với những người chơi đã kháng cáo, hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm đã yêu cầu tham vấn. Ngoài ra, họ chịu trách nhiệm điều tra tài khoản và tố cáo của người chơi.
  • Bot Specialist: Chuyên viên Bot (BS) chịu trách nhiệm quản lý mọi thứ liên quan đến lệnh cấm sử dụng bot&script.
  • Team Lead: Trưởng nhóm (TL RET) chịu trách nhiệm về toàn bộ tổ chức của Nhóm thực thi quy tắc, ví dụ như nhiệm vụ máy chủ và tổ chức cuộc họp. Trưởng nhóm cũng chịu trách nhiệm phê duyệt các trường hợp phức tạp để cấm và xem xét lệnh cấm cuối cùng trong trường hợp SRES cho rằng lệnh cấm là không chính xác.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.