Bệnh viện và Asclepeion

Bệnh viện cho phép điều trị các binh sĩ bị thương để họ có thể trở thành một phần của quân đội. Điều này cho phép xây dựng lại tổn thất nhanh hơn sau các trận chiến lớn. Tuy nhiên, nó không rẻ hơn, chi phí cũng giống như đào tạo các đơn vị mới, chỉ có tốc độ chữa thương là nhanh gấp đôi tốc độ huấn luyện lính mới.


Lính bị thương (bệnh binh)


 • Khi các quân lính từ một ngôi làng có bệnh viện tham gia trận chiến, 40% tổn thất quân số sẽ là bệnh binh trở về làng.
 • Điều này hoạt động trong tất cả các trận chiến, cho dù đó là đi tấn công, phòng thủ hoặc đang tiếp viện cho một trận chiến khác.
 • Sử dụng băng cứu thương (của Tướng)  sẽ không ảnh hưởng đến điều này. Ví dụ: nếu quân đội có 100 lính tổn thất và Tướng mang theo 33 băng, 33 đơn vị sẽ được phục hồi từ băng cứu thương trong khi đó sẽ vẫn có 40 bệnh binh trở về bệnh viện.
 • Xe công thành, máy bắn đá, dân khai hoang và thủ lĩnh không thể bị thương trở về. Tướng đồng thời không bị ảnh hưởng từ bệnh viện.
 • Quân lính bị giết trong khi trốn thoát khỏi hố bẫy không thể trở thành bệnh binh.
 • Chỉ những quân lính từ một ngôi làng có xây bệnh viện tại thời điểm chiến đấu mới có thể bị thương và trở về nhà như một bệnh binh. Nếu lính từ làng không xây bệnh viện sẽ bị chết mà không có bệnh binh nào trở về làng. Nếu bệnh viện bị phá trong cùng trận chiến thì cũng không có bệnh binh nào được hình thành.
 • Bệnh binh không thể tham gia đánh nhau nếu chưa chữa thương, và chúng cũng không tiêu thụ lúa.


Chữa trị cho lính bị thương


 • Bệnh viện có một hàng chờ chữa bệnh, hoạt động theo cách tương tự như  xếp hàng đợi huấn luyện trong trại lính hoặc chuồng ngựa.
 • Chữa lành một bệnh binh tốn chi phí giống như đào tạo mới loại quân lính đó.
 • Cả bộ binh và kỵ binh đều được chữa lành bằng cách sử dụng cùng một hàng đợi.
 • Tuy nhiên, bệnh viện không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ phần thưởng nào đối với thời gian đào tạo (như mũ của Tướng, cổ vật hoặc phần thưởng liên minh).
 • Thời gian để chữa lành tùy thuộc vào cấp công trình của bệnh viện và nhanh gấp đôi thời gian huấn luyện binh lính mới ở trại lính và chuồng ngựa có cấp tương tự.


Ví dụ về chữa thương

 • Trại lính cấp 20 huấn luyện mới Cai ngục tro tàn mất 80 giây.
 • Bệnh viện cấp 20 chữa trị bệnh binh Cai ngục tro tàn chỉ mất 40 giây.


Suy tàn bệnh binh


10% trong số bệnh binh sẽ chết mỗi ngày. Ngay khi bạn thêm bất kỳ bệnh binh nào vào hàng chờ đợi chữa bệnh, nó không thể chết nữa.


Phá hủy Bệnh viện và Bị chinh phục

 • Nếu bệnh viện bị phá hủy, hàng đợi chữa bệnh vẫn tiếp tục và tất cả quân đã được thêm vào hàng đợi sẽ tiếp tục chữa bệnh (giống như hàng đợi huấn luyện cho doanh trại). Quân bị thương chưa cung cấp lương thực để chữa trị trong hàng đợi cũng sẽ tiếp tục chết với tỷ lệ bình thường là 10% mỗi ngày.
 • Nếu bệnh viện bị phá hủy trong một trận chiến, những bệnh binh từ trận chiến đó vẫn được tạo ra cho người chơi phòng thủ - nhưng họ sẽ chỉ có thể tìm thấy được khi bệnh viện được xây dựng lại.
 • Nếu làng bị chinh phục, tất cả quân lính sẽ bị xóa sổ như bình thường, bao gồm tất cả quân bị thương.Asclepeion


Asclepeion là một tòa nhà đặc biệt của người Sparta, thay thế Bệnh viện trong làng của họ. Nó cung cấp các tính năng tương tự như bệnh viện, với một thay đổi quan trọng. Thay vì phục hồi 40% tổn thất từ các trận chiến, nó phục hồi 60% trong số đó. Asclepeion cũng dễ xây dựng hơn, vì nó rẻ hơn và có yêu cầu thấp hơn. Nó cũng cung cấp nhiều Điểm Văn hóa hơn một chút so với bệnh viện.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.