Lễ ăn mừng & Tòa thị chính

Lễ kỷ niệm (ăn mừng) có thể được tổ chức tại tòa thị chính của bạn, làm tăng điểm văn hóa của bạn ngay sau khi lễ kỷ niệm bắt đầu được diễn ra. Xây dựng tòa thị chính của bạn lên một cấp độ cao hơn sẽ giảm thời gian hồi chiêu giữa mỗi lần bắt đầu lễ kỷ niệm.


Điểm văn hóa CP

Chinh phục làng

Xem Tòa thị chính trên KirilloidLễ ăn mừng nhỏ
Ăn mừng nhỏ sẽ cho bạn số điểm văn hóa ngay lập tức, bằng sản lượng điểm của làng đó và không lớn hơn một giới hạn định trước tùy tốc độ máy chủ.
Lễ ăn mừng lớn
Ăn mừng lớn sẽ cho bạn số điểm văn hóa ngay lập tức bằng sản lượng điểm của tất cả các làng trong tài khoản đang có và không lớn hơn một giới hạn định trước tùy tốc độ máy chủ.
Lễ hội ăn mừng lớn còn tăng khả năng giảm độ trung thành của làng đối phương đến 5%.
Điều tương tự cũng xảy ra theo hướng ngược lại khi làng bị tất công tổ chức lễ hội ăn mừng lớn để hạn chế khả năng thuyết giáo của thủ lĩnh đối phương tới 5%.

Hiệu ứng lòng trung thành ảnh hưởng đến tất cả các trận chiến xảy ra trong lễ kỷ niệm. Tính theo thời điểm diễn ra trận chiến, không phải khi quân đội được bắt đầu lên đường.


Lòng trung thành


Có giới hạn về số điểm văn hóa (CP) tối đa có thể nhận được từ lễ ăn mừng, tùy thuộc vào tốc độ máy chủ và kiểu ăn mừng.


Phiên bản và tốc độ máy chủ (xem các giới hạn trong thẻ Điểm văn hóa)


Sau mỗi lần tổ chức ăn mừng, có một thời gian hồi chiêu để ăn mừng tiếp theo. Con số này nhỏ dần với mỗi cấp của Tòa thị chính và phụ thuộc vào tốc độ của máy chủ.


Trong trường hợp các làng trong khu vực xám, thực tế hoàn toàn không sản xuất ra CP, nhưng sản lượng lý thuyết của nó vẫn được tính vào số lượng sản xuất CP từ lễ ăn mừng.


Phá hủy Tòa thị chính


Ngay cả khi Tòa thị chính bị phá hủy, các lễ kỷ niệm đang diễn ra vẫn tiếp tục diễn ra và vẫn mang lại tác dụng như thường. Lễ kỷ niệm xếp hàng đợi cũng sẽ tiếp tục thực hiện và bắt đầu sau khi thời gian hồi chiêu kết thúc nhưng sẽ không có lễ ăn mừng mới nào có thể được tổ chức hoặc xếp hàng thêm cho đến khi tòa thị chính được xây dựng trở lại.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.