Thứ tự các sự kiện

Các sự kiện

Rất nhiều hành động trong trò chơi diễn ra cùng với việc đếm ngược dẫn đến một sự kiện. Ví dụ, đó có thể là quân đội đi tấn công một ngôi làng, kết thúc bằng một trận chiến hoặc nâng cấp một tòa nhà.


Đương nhiên, các sự kiện đang diễn ra theo trình tự thời gian khi chúng kết thúc. Vì vậy, điều gì đó xảy ra lúc 10:05:20 sẽ được xử lý trước điều gì đó xảy ra lúc 10:05:21.


Quân đội luôn đi sau cùng


Điều này phức tạp hơn đối với các sự kiện xảy ra cùng một lúc. Nói chung, việc chuyển quân luôn diễn ra ở cuối sau các sự kiện khác, chẳng hạn như xây dựng xong công trình hoặc lái buôn đến nơi.

Thứ tự trong các cuộc di chuyển của quân đội phụ thuộc vào việc ai được cử đi trước. Các đội quân được gửi đi trước đó sẽ đến làng mục tiêu trước các đội quân khác mà cũng đổ bộ vào cùng một giây.


Điều này có nghĩa là nếu có một cuộc tấn công sắp tới, thì không còn có thể gửi quân tiếp viện đến làng theo cách mà họ sẽ tiếp cận nó trong cùng một giây, nhưng trước cuộc tấn công. Cách duy nhất để họ tham gia vào trận chiến là nếu họ đến được ngôi làng ít nhất một giây trước trận chiến.


Tuy nhiên, nếu có quân tiếp viện đang trên đường và sau đó cuộc tấn công được gửi đến làng mục tiêu cùng một lúc, quân tiếp viện sẽ đến làng trước quân tấn công.


Xây dựng, lái buôn và các sự kiện khác


Đối với các loại sự kiện khác, không có gì đảm bảo chúng sẽ được giải quyết theo thứ tự nào (ngoại trừ việc nó sẽ diễn ra trước các trận chiến). Ví dụ: nếu nhà kho được hoàn thành cùng lúc với lái buôn sẽ đến làng, không có kết quả chắc chắn rằng cái nào sẽ được hoàn thành trước.


Sự kiện ở các làng khác nhau

Ngoài ra, không có thứ tự đảm bảo nào cho các sự kiện xảy ra ở các làng khác nhau. Điều này có nghĩa là nếu trong cùng một giây, một ngôi làng bị tấn công trong khi quân đội từ làng đó tấn công một ngôi làng khác trong cuộc tấn công của chính họ, thì những trận chiến đó có thể diễn ra theo bất kỳ thứ tự nào.


Hành động tức thì

Một số hành động trong trò chơi diễn ra ngay lập tức và không được xử lý dưới dạng sự kiện (không có đếm ngược). Trong những trường hợp như vậy, chúng thường được xử lý ngay lập tức (khi có thể) và không có thứ tự đảm bảo nào giữa chúng và các sự kiện.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.